Online kurz Java Developer — nauč se programovat v jazyce Java | robot_dreams Czech
 • < online kurz >
 • < 22 lekcí >

Petr Nejedlý

Senior Java software engineer v Komerční bance

Java Developer

Začni programovat v jazyce Java

Kurz Java developer ti pomůže získat potřebný skills set programování v Javě. Naučíš se, jak správně psát kód, a pochopíš syntax i vývoj základních aplikací, které ti pomohou s automatizovanými testy. Vyzkoušíš si práci s Gitem, pochopíš OOP a v kurzu na tebe čeká mnoho dalšího.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Chceš začít s Javou? Náš kurz tě naučí psát, debugovat a optimalizovat kód, abys mohl*a rozjet kariéru Java developera.

Seznámíš se s návrhovými vzory, které ti umožní psát udržitelnější a flexibilnější kód. Provedeme tě celým vývojovým cyklem, od nápadu až po implementaci, a ukážeme ti, jak efektivně řešit problémy a odhalovat chyby v reálných projektech.

Aplikovanou praxí si vytvoříš pevný základ, na kterém postavíš svou IT kariéru.

 • 11 týdnů
 • Hands-on průvodce syntaxí Javy
 • Naučíme tě naprogramovat jednoduché aplikace

Kurz je vhodný pro:

Switchers a začátečníky v Javě
 • Získáš srozumitelný úvod do jazyka Java a jeho syntaxe.
 • Naučíš se debutovat kód a dobře rozumět Gitu.
 • Poznáš programovací nástroje pro práci v Javě.
Manuální testery
 • Zjistíš, jak psát automatizované testy efektivně.
 • Pochopíš programovací jazyk Java a jeho syntax.
 • Naučíš se řešit komplexní problémy a rozumět konceptům OPP.
Junior programátoři z jiných jazyků
 • Osvojíš si syntax Javy a způsob zápisu.
 • Pochopíš odlišnosti a funkcionality Javy.
 • Naučíš se pracovat s možným zkreslením, chybami a pastmi programovacího jazyka Java.

Připravujeme

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Petr Nejedlý

Senior Java developer

 • Má 13 let zkušenosti na pozici Java developera a engineera.
 • Vystudoval ČVUT na Fakultě informačních technologií.
 • Aktuálně zastává pozici senior Java software engineera v Komerční bance.
 • Pracoval jako teamleader a senior Java developer ve známých společnostech, jako je Generali Česká pojišťovna, ING, 4finance, Barclays a řadě dalších, kde působil jako Java developer a engineer.

Program

  • Lekce 1

  Úvod a instalace

  —> Probereme organizaci kurzu
  —> Nainstalujeme programové vybavení (JDK, Intellij Idea)
  —> Teorie do Javy

   

  Úkol: Nainstalovat Intellij Ideu a naprogramovat Hello World.

  • Lekce 2

  Git

  —> Teorie Gitu
  —> Základní příkazy a práce s gitem
  —> Přístup na GitHub a práce s githubem

   

  Úkol: Přístup na GitHub, provést Fork repozitáře a procvičit si probírané příkazy v Gitu.

  • Lekce 3

  Primitivní typy

  —> Teorie datových typů
  —> Celočíselné, decimální datové typy
  —> Char a String
  —> Numerické operace

   

  Úkol: Naprogramovat výpočet mzdy dle zadání.

 
  • Lekce 4

  Operandy a if

  —> Úvod do operandů, opakování numerických operandů
  —> Logické operandy a if úvod
  —> Porovnání vs přiřazení
  —> Bitové operace

   

  Úkol: Naprogramovat výpočet mzdy dle zadání.

  • Lekce 5

  Výrazy, podmínky a metody

  —> If then else
  —> Ternární operátor
  —> Metody
  —> Členění kódu do bloku

   

  Úkol: Naprogramovat další funkce k výpočtu mzdy dle zadání.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6

  Řízení toku programu

  —> For, for each
  —> While do-while
  —> Switch
  —> Rekurze

   

  Úkol: Naprogramovat fibonacciho posloupnost a další úkoly dle zadání.

  • Lekce 7

  Úvod do polí (Arrays). Co je pole, k čemu slouží a jak s ním pracovat

  —>Teorie do polí
  —> Deklarace využití
  —> Práce s polem a varargs
  —> Práce s polem a varargs
  —> Min, max

  • Lekce 8

  OOP – objekty a struktura

  —> Teorie do objektu
  —> Vytváření tříd
  —> Vytváření tříd
  —> Nativní funkce objektu
  —> Construktory, gettery, settery
  —> Zadání dlouhodobého projektu

   

  Úkol: Vydefinovat základní třídy pro dlouhodobý projekt.

  • Lekce 9

  OOP – Dědičnost

  —> Private protected – package private, public
  —> Dědičnost
  —> Overloading overriding
  —> Super
  —> Statis vs member variable/ method

   

  Úkol: Implementovat dědičnost do dlouhodobého projektu.

  • Lekce 10

  OOP – Polymorfismus a zapouzdření

  —> Interface
  —> Abstraktni třídy
  —> Dědění interface
  —> Zapouzdření

  • Lekce 11

  Základní kolekce v Javě – List, Mapa, Set

  —> Úvod do kolekcí a datových struktur
  —> List – Array List
  —> Set – HashSet
  —> Map – HashMap

   

  Úkol: Implementovat vlastní ArrayList.

  • Lekce 12

  Co jsou Generika, k čemu slouží, a jak je používat

  —> Opakování OOP
  —> Generika – jak je definovat, a jak je používat/p>

   

  Úkol: Implementovat generika do dlouhodobého projektu. Úkol na generika.

  • Lekce 13

  Live Coding – Kolekce, Pole a jejich aplikace na úlohách

  —> Hledání minimálního a maximálního prvku
  —> Hledání palindromu

  • Lekce 14

  Návrhové vzory

  —> Creation – singleton, Builder
  —> Structural – Composite
  —> Behavior – strategy, observer

   

  Úkol: Implementovat návrhové vzory do dlouhodobého projektu. Úkol na návrhové vzory.

  • Lekce 15

  Výjimky

  —> Teorie k výjimkám
  —> Compilation vs runtime
  —> Stack trace, call

  —> Try catch
  —> Soubory vstup/výstup
  —> Serializace

   

   

  Úkol: Úkol na výjimky. Zanést vlastní výjimky do dlouhodobého projektu.

  • Lekce 16

  Funkcionální rozhraní v Javě

  —> Funkce
  —> Lambda výraz
  —> Consumer
  —> Predicate
  —> Supplier

   

  Úkol: Úkol na funkce. Zanést funkce do dlouhodobého projektu.

  • Lekce 17

  Stream API a kolekce v Javě

  —> Stream
  —> Filtr
  —> Peek
  —> Map flatmap
  —> Collect

   

  Úkol: Úkol na stream api. Použít stream api do dlouhodobého projektu.

  • Lekce 18

  Live Coding – Refaktoring za využití Streamů a Funkcionálního rozhraní

  —> Aplikace refaktoringu na příkladech
  —> Code review – budeme společně procházet kód a nacházet lepší konstrukce a hledat chyby

  • Lekce 19

  Concurrency – Vlákna a multivláknové programování

  —> Threads
  —> Runnable
  —> Interrupt and join
  —> Sync, lock, deadlock

   

  Úkol: Úkol na concurrency – bankovní převod.

  • Lekce 20

  Networking – síťování

  —> Teorie do síti
  —> Sockety
  —> Client / server
  —> Multivláknový client/server

   

  Úkol: Zavést networking a multivláknost do dlouhodobého projektu. Naprogramovat chat.

  • Lekce 21

  Unitní psaní testů v javě

  —> JUnit framework implementace testů
  —> Mockito aneb jak mockovat
  —> AssertJ aneb jak si ověřit výsledek v testu
  —> Úvod do restových volání a aplikace v Postman

   

  Úkol: Pokrýt celý dlouhodobý projekt unitními testy.

  • Lekce 22

  Q&A, diskuze k potenciálu Javy, pracovní trh

   

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ