Online kurz DevOps engineer — osvojíš si dovednosti, které tě posunou na vyšší úroveň v IT | robot_dreams Czech
 • < online kurz >
 • < 15 lekcí >

Richard Fojta

DevOps engineer v SentinelOne

DevOps engineer

V kurzu pokryjeme celý vývojový cyklus. Získáš univerzální skillset, který ti umožní hladce kolaborovat mezi vývojem a IT provozem. Ať už jsi pokročilý, nebo seasoned developer, tento kurz tě posune v IT na next level.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Zajisti konzistenci mezi vývojovým a produkčním oddělením. V kurzu získáš know-how, jak nastavit CI/CD pipeline, jak spravovat infrastrukturu jako kód a jak automatizovat rutinní úkoly.

Seznámíš se s agilními metodami a získáš dovednosti, které ti umožní být rychlejším a efektivnějším administrátorem a developerem. Přijdeš na to, jak zapojit DevOps praktiky do reálných projektů a maximalizovat hodnotu pro svůj business.

 • 8 týdnů
 • Deep dive do DevOps kultury
 • Ovládneš Docker, Jenkins a Terraform

Kurz je vhodný pro:

Vývojáře
 • Zvládneš nástroje a procesy, které eliminují bariéru mezi vývojem a produkcí.
 • Naučíš se být v centru kolaborace a komunikace mezi IT odděleními.
 • Naučíš se, jak používat nástroje Terraform, Ansible, Jenkins, Prometheus a Grafana.
Administrátory
 • Naučíš se základy práce s infrastrukturou jako s kódem prostřednictvím Terraformu.
 • Zjistíš, jak zefektivnit konfigurační management pomocí Ansible.
 • Získáš praktické dovednosti v kontejnerizaci a orchestraci s Dockerem a Kubernetes.
Manažery
 • Naučíš se, jak automatizovat monitoring, zlepšit logování a definovat KPIs.
 • Získáš zkušenosti v rámci efektivního managementu IT procesů a vedení strukturovaných týmů.
 • Pochopíš, jak se přizpůsobit DevOps kultuře a podpořit přechod svého týmu na DevOps.

Připravujeme

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Richard Fojta

DevOps Engineer v SentinelOne

 • Má více než 10 let zkušeností s DevOps nástroji a technologiemi jako Cloud, Perl, PHP a DB Design.
 • V SentinelOne je součástí týmu odpovědného za DevOps nástroje, jako jsou Jenkins, Artifactory, ArgoCD a Terraform.
 • Organizuje Prague DevOps Meetup od roku 2016 a DevOps Days konferenci v Praze.
 • Působil jako DevOps Coach v CommerzBank, kde se věnoval školení a propagaci CI/CD platform.
 • Pracoval jako Site Reliability Engineer ve firmě Citrix a jako programátor v jazycích Java, JavaScript, PHP, Python a další.
 • Ve firmě Unicorn školil Perl, Linux, Subversion a jiné technologie.

Program

  • Lekce 1

  DevOps: Od teorie k praxi

  —> Organizační úvod
  —> Přehled DevOps: základní principy, koncepty, výhody

   

  Úkol: Instalace prostředí.

  • Lekce 2

  CI/CD: Motor DevOpsu

  —> Úvod do CI/CD = Continuous Integration a Continuous Deployment

   

  Úkol: Instalace Jenkins a vytvoření prvního jobu.

  • Lekce 3

  Docker & virtuální nástroje

  —> Co je to virtuální stroj a co kontejner
  —> Jak fungují kontejnery v Dockeru
  —> Co to je Docker Hub (container registry)

   

  Úkol: Instalace Dockeru a jeho používání.

 
  • Lekce 4

  Efektivní vytváření a správa kontejnerů

  —> Vytváření a správa Docker kontejnerů
  —> Co je to Dockerfile

   

  Úkol: Vytvoření základního Dockerfile. Puštění Dockeru a vytvoření prvního image (obrazu).

  • Lekce 5

  Kubernetes: Orchestrace a Docker Compose

  —> Úvod do orchestrace kontejnerů
  —> Docker Compose jako nástroj pro vývojáře
  —> Proč Kubernetes?

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6

  Kubernetes: Architektura a Deployment

  —> Základní architektura Kubernetes
  —> Jak nasazovat aplikace v Kubernetes

   

  Úkol: Vytvoření Kubernetes clusteru pomocí Minikube a nasazení první aplikace.

  • Lekce 7

  Monitoring: Prometheus & Grafana

  —> Důležitost monitorování v DevOps
  —> Co je to Prometheus a Grafana

  • Lekce 8

  ELK Stack: Logování, Elastic Search a Kibana

  —> Úvod do logování a jeho důležitost v DevOps
  —> Jak funguje Elastic Search a Kibana

   

  Úkol: Instalace Prometheus a Grafana. Vytvoření první metriky a dashboardu v Grafaně. Instalace Elastic Search a Kibana. Napojení výstupů z aplikace do ELK clusteru.

  • Lekce 9

  Cloud Computing Essentials: IaaS, PaaS, SaaS

  —> Organizační úvod (15 minut)
  —> Základy Cloud Computingu: IaaS, PaaS, SaaS

  • Lekce 10

  CC Prakticky: Navigace a management v Cloudu

  —> Navigace v cloudovém prostředí
  —> Vytvoření a management virtuální instance

   

  Úkol: Vytvoření účtu na Digital Ocean. Vytvoření ssh klíče. Vytvoření virtuálního serveru, přihlášení se a jeho zrušení.

  • Lekce 11

  Infrastructure as Code: Úvod do Terraformu

  —> Co je to Infrastructure as Code (IaC)
  —> Úvod do Terraformu

  • Lekce 12

  Terraform Workflow: Init, Plan, Apply, Destroy

  —> Terraform workflow: init, plan, apply, destroy

   

  Úkol: Instalace Terraformu. Vytvoření základního Terraform modulu.

  • Lekce 13

  Linux Admin Suite: Balíčková správa a konfigurace

  —> Administrace Linuxu
  —> Balíčková správa a konfigurace

  • Lekce 14

  Ansible: Automatizace a konfigurační management

  —> Úvod do Ansible
  —> Automatizace a konfigurační management v Ansible

   

  Úkol: Vytvoření stroje s Linuxem. Konfigurace přístupu. Vytvoření základní konfigurace v Ansible a její použití na stroj s Linuxem.

  • Lekce 15

  DevOps: Kultura a spolupráce

  —> DevOps kultura
  —> Jak implementovat DevOps ve firmě

   

  Úkol: Plán na implementaci DevOps vlastními slovy.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ