Online kurz Programuj v C# — nauč se profesionálně psát kód v jazyce C# | robot_dreams Czech
 • < online kurz >
 • < start 15. 7. 2024 >
 • < 14 lekcí >
 • < 7 týdnů >

Martin Holý

Senior Software Engineer
Vendavo CZ

Programuj v C#

Kurz programování,
který tě posune na next level

Boostni své teoretické a praktické znalosti v jazyce C#. Porozuměj syntaxi a pokročilým datovým objektům. V kurzu programování se naučíš psát srozumitelný kód, navrhovat třídy a používat užitečné knihovny.

Rezervuj si místo

O kurzu:

V kurzu si důkladně vysvětlíme interface IEnumerable, knihovnu LINQ či Entity Framework Core.

Čeká tě deep dive do konceptu mikroslužeb v back-endu i front-endu, naprogramuješ vlastní služby a zajistíš jejich doručení pomocí Docker image.

Důkladně se seznámíš s principy REST API, jejich funkcí, implementací a použitím. Otestuješ si efektivitu psaní čistého kódu a naučíš se navrhovat komerčně úspěšná řešení.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

Začínajícího programátora / samouka v C#
 • Získáš teoretické a praktické základy pro tvůj rozvoj.
 • Budeš umět vyladit svou aplikaci a předejdeš tak chybám.
 • Pochopíš efektivní asynchronní programování a jeho vliv na vývoj aplikací.
Junior SW developera s OOP jazykem (Java / Delphi)
 • Naučíš se psát čistý kód srozumitelný pro tvé kolegy.
 • Budeš umět pracovat s daty, databázemi a REST API.
 • Tebou vytvořené programy dokážeš napojit na systém i databázi.
PC power usera (Tester, DevOps a další)
 • Budeš umět vytvářet testovací data v databázovém prostředí.
 • Najdeš způsob, jak si efektivně osvojit pokročilé metody a principy C#.
 • Naučíš se, jak napojit programy na databázi a API, aby komunikovaly s okolním světem.

Roadmap tvojí kariéry

 • 1

  po 5 měsících

  C# programátor

  69 000 Kč

 • 2

  po 2-2,5 letech

  C# programátor aplikací

  83 000 Kč

 • 3

  po 4-5 letech

  Senior C# programátor

  156 000 Kč

Start kurzu

15. 7. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Martin Holý

Senior Software Engineer
Vendavo CZ

 • V Alza.cz začínal jako správce informačních systémů, kde analyzoval, udržoval a vyvíjel back-endové aplikace a databáze.
 • Na pozici Senior Team Leader vedl tým a pracoval na modernizaci systémů.
 • Věnoval se vývoji systémů a architektur v RENOMIA jako Software Architect a Full Stack Engineer.
 • V současné době pracuje jako Senior Software Engineer ve společnosti Vendavo CZ.
 • Zabývá se vývojem business požadavků, od návrhu architektury řešení přes samotnou implementaci, až po code-review ostatních vývojářů.

Program

  • Lekce 1
  • Pondělí, 15. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Začínáme s C#

  —> Vytvoření první vlastní služby ze šablony
  —> Představení IDE
  —> Struktury programu a flow zpracování požadavků
  —> Základní principy a design patterns (dependency injection, asynchronní programování)

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvořit a spustit BE mikroslužbu s využitím asynchronního programování, registrovat objekty do DI kontejneru a chápu klíčová slova async/wait pro asynchronní programování.

  • Lekce 2
  • Středa, 17. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Základní principy při návrhu a tvorbě tříd

  —> Proč a jak používat SOLID a DRY principy při návrhu tříd
  —> Představení a smysl používání základních návrhových vzorů (Factory, Singleton, Composite, Strategy)

   

  Výstupy z lekce: Jsem schopný*á používat modifikátory viditelnosti, vytvářet smysluplné třídy a aplikovat návrhové vzory při tvorbě objektů v C#.

  • Lekce 3
  • Pondělí, 22. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Datové objekty: anonymní a dynamické třídy

  —> Jak a proč používat pokročilé datové objekty (Anonymní objekty, Tuple, triple, Dynamické objekty, struktury, Nullable referenční typy)

   

  Výstupy z lekce: Dokážu identifikovat a používat pokročilé datové objekty.

 
  • Lekce 4
  • Středa, 24. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  REST API: Jak na rozhraní pro komunikaci

  —> Představení REST API a struktury JSON dokumentu
  —> Vytvoření controlleru pro zpracování komunikačních požadavků a využití DTO objektů
  —> Atributy a jejich použití na metodách a třídách
  —> Vytvoření OpenAPI dokumentu pro zdokumentování veřejného rozhraní

   

  Výstupy z lekce: Umím správně vybrat REST metodu pro různé akce, rozšířit rozhraní a zveřejňovat dokumentaci, která umožňuje získat informace o operacích, které jsou k dispozici a k vyzkoušení.

  • Lekce 5
  • Pondělí, 5. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Databáze a napojení mikroslužby

  —> Code-first přístup k databázi pomocí Entity Framework Core
  —> Napojení mikroslužby na databázi
  —> Aplikace migrací při úpravě struktury objektů
  —> Základní operace (CRUD) nad daty v DB

   

  Praktické cvičení: Vytvoř kostru služby, která bude umožňovat hrát hru hledání min, kde půjde založit hru, generovat pole o 10×10 políčkách a evidovat klik na políčko od uživatele.

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvářet, číst a manipulovat s daty a spojovat je v databázi.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Středa, 7. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Manipulace s daty

  —> Představení interface IEnumerable a různé jeho varianty (List, Array,...)
  —> Jak využívat síly Expressions a LINQ knihovny
  —> Co je to rekurze, jak ji využít a na co si dát pozor

   

  Praktické cvičení: Na službě z předchozího úkolu zobraz všechna sousedící nulová políčka, pokud uživatel odhalí nulové políčko.

   

  Výstupy z lekce: Umím používat cykly, rekurzi a zvládám základy LINQ operace.

  • Lekce 7
  • Pondělí, 12. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Čas na Q&A: back-end služby

  —> Shrnutí znalostí ohledně vytvořené BE služby a domácího úkolu
  —> Zodpovězení otázek

  • Lekce 8
  • Středa, 14. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Webové stránky pomocí C#

  —> Přehled databází
  —> Front-end služba za využití frameworku Blazor server
  —> Představení Razor pages (kombinace HTML a C#) při tvorbě plnohodnotných webových stránek
  —> Využití knihovny MudBlazor při tvorbě Material-design stránek

   

  Praktické cvičení: Vytvoř front-end aplikaci k hledání min z předchozích úkolů.

   

  Výstupy z lekce: Zvládám vytvořit jednoduché frond-end aplikace pomocí CSS stylů a dokážu najít dokumentaci ke knihovně MudBlazor.

  • Lekce 9
  • Pondělí, 19. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Propojení back-end a front-end služeb

  —> Jak provolávat z frontend služby veřejné REST API naší backend služby (načítání a úprava dat ve webové službě)
  —> Využití DTO objektů při přenosu dat mezi službami

   

  Praktické cvičení: Napoj hledání min webové (front-end) služby na dříve vytvořenou (back-end) službu.

   

  Výstupy z lekce: Přes HTTP klienta umím u vytvořeného front-endu povolat back-end API a umím zpracovat přijatá data, manipulovat s nimi a aktualizovat je.

  • Lekce 10
  • Středa, 21. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Unity test: jak na bezchybný kód

  —> Jak a proč psát Unit testy
  —> Testování (public method, private method, statických metod)

   

  Praktické cvičení: Napiš Unit testy na relevantní části kódu služby.

   

  Výstupy z lekce: Vím, jakou část kódu otestovat, a umím napsat vlastní Unity test.

  • Lekce 11
  • Pondělí, 26. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Nastavení autentizace a autorizace služeb

  —> Autentizace a autorizace a jak se tyto pojmy pojí s mikroslužbami
  —> Jak používat autorizaci ve spojení s veřejným OpenAPI, aby bylo provolávání endpointů stále pohodlné

   

  Praktické cvičení: Zabezpeč BE k aplikaci hledání min pomocí základního způsobu zabezpečení.

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvořit zabezpečené API, které omezuje přístup pro oprávněné uživatele, a dokážu rozpoznat a reagovat na identitu přihlašující se k aplikaci.

  • Lekce 12
  • Středa, 28. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Jak na komponentové testy

  —> Jak a proč psát komponentové testy pro BE službu
  —> Představení pojmu testovací pyramida

   

  Praktické cvičení: Aplikuj komponentové testy na můj úkol z předchozích hodin (hledání min)

   

  Výstupy z lekce: Umím provádět black-box testování API, zajišťovat autentizaci a autorizaci v komponentových testech a vytvářet testovací data v testovací databázi.

  • Lekce 13
  • Pondělí, 2. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Docker: jak na dockerizaci BE služby

  —> Vysvětlení, k čemu je Docker a související DockerFile a Docker image
  —> Dockerizace BE služby (vytvoření DockerFile pro službu, vytvoření Docker image, spuštění služby na lokálním počítači)

   

  Výstupy z lekce: Mám základní přehled v Dockeru a umí kontejnerizovat služby do Docker image.

  • Lekce 14
  • Středa, 4. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Závěrečné Q&A

  —> Q&A a dodělávky

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ