Online kurz Python developer – Nauč se Python a nastartuj svou kariéru v IT | robot_dreams Czech
 • < živý online kurz >
 • < start 3. 6. 2024 >
 • < 21 lekcí >
 • < 11 týdnů >

Martin Ťapák

Whalebone as Test Automation Engineer

Python Developer

Skvělý a praktický start
pro tvou IT kariéru!

Rezervuj si místo

O kurzu:

Osvoj si potřebné skills s online kurzem Python developer a odstartuj IT kariéru.

Čeká tě praktický úvod do programovacího jazyka Python. V úvodu kurzu si projdeš základní terminologii, nástroje, psaní kódu i tvorbu vlastního projektu.. Seznámíš se s Gitem, osvojíš si datové typy, podmínky a cykly.

V druhé polovině kurzu Python developer se ponoříš do pokročilých konceptů. Čeká tě formátování výstupu, lambda funkce, psaní testů či práce s knihovnou NumPy. Osvojíš si principy OPP (Object-oriented programming) a řadu dalších praktických dovedností.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

Začátečníky v IT
 • Chceš prorazit do IT pomocí Pythonu, ale nevíš, jak začít
 • Hledáš systematický výklad spojený s aktivním samostudiem
 • Potřebuješ prakticky využít vše, co se naučíš, a je pro tebe důležitá zpětná vazba
Juniorní programátory
 • Programuješ ve starších jazycích, ale potřebuješ se naučit něco aktuálního
 • Chceš své dosavadní skills využít v Pythonu, který tě posune tam, kde se vidíš
 • Hledáš strukturovaný kurz a zajímají tě technologie, které reálně využiješ
Testery, kteří chtějí automatizovat
 • Chceš umět efektivně automatizovat front-end i back-end
 • Potřebuješ znát vhodné nástroje a frameworky pro konkrétní typ projektu
 • Hledáš ověřené postupy a metody, které využiješ i při jiných programátorských příležitostech

Start kurzu

3. 6. 2024

Chci se přihlásit

Lektor

Martin Ťapák

Whalebone as Test Automation Engineer

 • V současné době pracuje jako Test Automation Engineer ve společnosti Whalebone.
 • V průběhu 7 let se vypracoval z manuálního testera na vedoucího automatizace QA.
 • Programovacímu jazyku Python se začal věnovat během studia, ale práci v IT zvážil až po absolvování několika kurzů a intenzivního samostudia.
 • V posledních letech je aktivním lektorem, jehož cílem je pomáhá lidem se startem IT kariéry.

Program

  • Lekce 1
  • Pondělí 3. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Začínáme s Pythonem

  —> Organizace kurzu
  —> Instalace vývojového prostředí IDE a Pythonu
  —> Spuštění prvního kódu

  Praktické cvičení: Nainstaluj PyCharm a Python a vytvoř virtuální prostředí.

  Výstupy z lekce: Zvládneš nainstalovat Python, vývojářské prostředí, vytvořit nový projekt a spustit ukázkový kód.

  • Lekce 2
  • Středa 5. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Verzovací systémy

  —> Co to je a k čemu slouží
  —> Git a základní příkazy
  —> GitHub a vytvoření prvního projektu

  Praktické cvičení: Vytvoř nový Python soubor s jednoduchým kódem, ve kterém se představíš, a pomocí příkazu Push odešli soubor do repozitáře lektora.

  Výstupy z lekce: Chápeš, co je to verzovací systém a k čemu slouží. Znáš základní příkazy pro Git a dokážeš se orientovat v GitHubu a spravovat v něm projekt.

  • Lekce 3
  • Pondělí 10. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Python a čísla

  —> Tři numerické typy v jazyce Python
  —> Operandy a práce s nimi
  —> Matematika v Pythonu

  Praktické cvičení: Procvičování práce se všemi typy operandů.

  Výstupy z lekce: Zvládneš používat číselné datové typy a provádět základní operace za pomoci matematické knihovny.

 
  • Lekce 4
  • Středa 12. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Od slov k jedničkám a nulám

  —> Textové a sekvenční datové typy
  —> Boolean a jeho hodnoty
  —> Změna datového typu proměnné

  Praktické cvičení: Vytvoř nákupní seznamy potravin a drogerie.

  Výstupy z lekce: Zvládneš psát základní datové typy, využít je, ale také měnit typ jejich proměnné a znáš jejich využití.

  • Lekce 5
  • Pondělí 17. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Metody pro usnadnění života

  —> Co je to metoda a jak ji použít
  —> Metody pro každý datový typ
  —> Praktické využití metod

  Praktické cvičení: Aplikuj vybrané metody na nákupní seznamy z předchozí lekce.

  Výstupy z lekce: Zvládneš využívat metody pro datové typy, které znáš, využít jejich plný potenciál a víš, kdy danou metodu správně použít.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Středa 19. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Slovník do každé rodiny

  —> Datový typ dictionary
  —> Metody a práce se slovníkem
  —> Příklady správného použití

  Praktické cvičení: Transformuj předchozí vytvořené nákupní seznamy na datový typ dictionary (slovník).

  Výstupy z lekce: Vytvoříš si datový typ dictionary, dokážeš se slovníkem pracovat a víš, kdy a kde tuto metodu použít.

  • Lekce 7
  • Pondělí 24. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Podmínka za podmínkou

  —> Představení podmínek If… a Else
  —> Využití logických podmínek
  —> Odsazování, vnořování a konvence

  Praktické cvičení: Vytvoř nový slovník s cenami jednotlivých položek předchozího nákupního seznamu. Napiš program, který na vstupu načte název položky ze seznamu a vypíše její cenovou kategorii (levné, středně drahé, drahé).

  Výstupy z lekce: Zvládám využívat podmínky ve svém programu, kombinovat je s logickými operátory a vím, jak správně odsazovat a dodržovat zavedené konvence.

  • Lekce 8
  • Středa 26. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Pozor na zacyklení se

  —> Řízení toku programu za pomocí cyklů
  —> Rozdíly mezi While a For cyklem
  —> Ovládání běhu cyklu

  Praktické cvičení: Pomocí podmínek a for cyklu vytvoř nový slovník obsahující cenové kategorie (levné, středně drahé, drahé) položek z našeho nákupního seznamu.

  Výstupy z lekce: Chápu rozdíl mezi For a While cyklem, umím ovládat jejich běh a používat cykly s podmínkami.

  • Lekce 9
  • Pondělí 1. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Funkce, které fungují

  —> Jak vytvořit funkci
  —> Parametr a argument
  —> Usnadnění práce s funkcemi

  Praktické cvičení: Implementuj logiku z předchozí úkolu do samostatné funkce.

  Výstupy z lekce: Chápeš funkce, jak fungují a kdy je správně použít. Zároveň dokážeš vytvořit vlastní funkci.

  • Lekce 10
  • Středa 3. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Moduly, knihovny, pluginy

  —> Vysvětlení pojmů modul, knihovna a plugin
  —> Vytvoření a používání vlastního modulu
  —> Užitečné knihovny a jejich využití

  Praktické cvičení: Vytvoř si vlastní modul s doposud napsanými funkcemi.

  Výstupy z lekce: Zvládáš rozlišit mezi modulem, knihovnou i pluginem. Dokážeš vytvořit vlastní modul a využít různé knihovny ve svém projektu.

  • Lekce 11
  • Pondělí 8. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Můj první opravdový projekt

  —> Shrnutí předchozího učiva
  —> Výběr zadání pro první projekt
  —> Tipy a rady při práci na projektu

  Praktické cvičení: Založ nový projekt a pracuj na něm.

  Výstupy z lekce: Dosud nabyté znalosti dokážu využít k odhadnutí náročnosti projektu a vím, kde a s čím je dobré začít.

  • Lekce 12
  • Středa 10. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Zpátky na začátek

  —> Pokročilé použití základní funkce print()
  —> Formátování výstupu
  —> Funkce lambda

  Praktické cvičení: Přepiš některé z dosud napsaných funkcí do tvaru lambda a stejně tak uprav předchozí práci s funkcí print() pomocí f-print.

  Výstupy z lekce: Umím formátovat vstup při použití funkce print() a pracovat s anonymní funkcí lambda. Dokážu efektivně vypsat rozsáhlejší vstup.

  • Lekce 13
  • Pondělí 15. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Otestujme si to

  —> Základy psaní testů v Pythonu
  —> Pytest a jeho použití
  —> Typy testů a jak na ně

  Praktické cvičení: Vytvoř nový soubor s testy a napiš pár testů pro některé ze svých funkcí.

  Výstupy z lekce: Dokážu popsat základní typy testů, použít pytest pro psaní jednoduchých testů pro své funkce.

  • Lekce 14
  • Středa 17. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Za zkoušku nic nedáš

  —> Hledání výjimek pomocí příkazů try, except a finally
  —> Typy chybových hlášek
  —> Definování vlastních chybových hlášek

  Praktické cvičení: Uprav funkci pro vytvoření slovníku s cenovými kategoriemi položek nákupního seznamu za pomoci příkazů try a except.

  Výstupy z lekce: Umím použít příkazy try, except, finally. Dokážu zjistit, jaký typ chyby se v kódu vyskytl, a napsat si vlastní chybovou hlášku.

  • Lekce 15
  • Pondělí 22. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Zapiš si to

  —> Práce s textovými soubory
  Čtení a zapisování do souboru
  Vhodné použití TXT a CSV souborů

  Praktické cvičení: Napiš funkci pro zapsání položek nákupního seznamu do textového souboru.

  Výstupy z lekce: Umím vytvářet, zapisovat, přepisovat a mazat textové soubory. Zvládám pracovat se soubory CSV a vhodně je používat.

  • Lekce 16
  • Středa 24. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  A zase ta matika…

  —> Představení knihovny NumPy
  —> Vytvoření pole a práce s ním
  —> Vytvoření dvourozměrné matice

  Praktické cvičení: Napiš funkci pro vytvoření Pascalova trojúhelníku.

  Výstupy z lekce: Znám základy použití knihovny NumPy a některých jejich funkcí. Dokážu vytvářet dvourozměrná pole.

  • Lekce 17
  • Pondělí 29. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  V Pythonu je všechno objekt

  —> Úvod do konceptu OOP
  —> Třída, instance třídy a parametr self
  —> Metody a jejich využití

  Praktické cvičení: Uprav předešlou práci se slovníky tak, že vytvoříš třídu Nákupní Seznam a napíšeš k ní metodu pro přidávání položek do seznamu.

  Výstupy z lekce: Dokážu vysvětlit koncept OOP, k čemu slouží třída, co je konstruktor a instance třídy a vytvářet metody pro dané třídy.

  • Lekce 18
  • Středa 31. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Z otce na syna

  —> Dědičnost
  —> Polymorfismus funkcí
  —> Iterátory v praxi

  Praktické cvičení: Vytvoř třídu Produkt, která bude obsahovat název a cenu produktu. Pomocí dědičnosti vytvoř novou podtřídu s názvem Potraviny, která bude navíc obsahovat datum minimální trvanlivosti.

  Výstupy z lekce: Umím vytvářet třídu, která dědí metody jiné, zároveň umím metod tvořit pomocí polymorfismu. Dokážu vytvořit a použít iterátor.

  • Lekce 19
  • Pondělí 5. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Projekt nám dospívá

  —> Analýza původního kódu projektu
  —> Uplatnění zásad OOP do projektu
  —> Refactoring kódu

  Praktické cvičení: Aplikuj získané znalosti a vylepši tak svůj první projekt.

  Výstupy z lekce: S odstupem času vidím slabiny svého dřívějšího kódu, dokážu přepsat funkce na metody a aplikovat OOP, díky čemuž umím systematicky vylepšovat části kódu.

  • Lekce 20
  • Středa 7. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  JSON a práce s API

  —> Komunikace prostřednictvím protokolu HTTP
  —> Odeslání požadavku a zpracování odpovědi
  —> Kódy odezvy a jejich význam

  Praktické cvičení: Implementuj komunikaci s volně přístupnou API.

  Výstupy z lekce: Dokážu vysvětlit, jak funguje komunikace přes HTTP, pracovat s koncepty request/response a zvládnu implementovat externí API.

  • Lekce 21
  • Středa 12. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Něco končí, něco začíná

  —> Shrnutí kurzu
  —> Uplatnění na trhu práce aneb co dál
  —> Závěrečné otázky a odpovědi

  Praktické cvičení: Rozšiř repozitáře GitHub o další projekty a vytvoř své vlastní portfolio.

  Výstupy z lekce: Umím programovat v jazyce Python.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ