• < živý online kurz >
 • < 8 týdnů >
 • < začíná 28. 3. 2024 >

Tomáš Havel

IAM Architect v SUSE

Aplikovaná kryptografie

Nauč se pokročilé postupy šifrování dat

Staň se specialistou, který nepodceňuje kybernetickou bezpečnost. S online kurzem Aplikovaná kryptografie porozumíš komplexně principům šifrování. Získáš potřebné a praktické skills k tomu, abys dokázal*a čelit dnešním nástrahám v online světě.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Online kurz kryptografie ti pomůže komplexně porozumět šifrovacím principům. Naučíš se chránit data před neoprávněným přístupem, jejich změnou a dokážeš k nim zabezpečit přístupy. Osvojíš si techniky, jako je šifrování, dešifrování, hashování či digitální podpis, a pochopíš bezpečnostní protokoly, jejich využití i principy zero trust.

V kurzu kryptografie zjistíš, jak integrovat jednotlivé postupy do DevOps i cloudového prostředí. Zjistíš, jak na zabezpečení kontejnerů v Kubernetes a dozvíš se, jakým kybernetickým hrozbám moderní kryptografie čelí. Osvojíš si potřebné koncepty a technologie blockchainu k zajištění bezpečnosti a integrity dat.

 • 16 lekcí
 • Kryptografie a cyber security
 • Praktické znalosti v oblasti šifrování

Kurz je vhodný pro:

IT správci v podnikovém prostředí
 • Získáš komplexní pohled a hlubší porozumění v rámci moderní kryptografie.
 • Praktické cvičení ti umožní osvojit si principy, díky kterým je dokážeš snadno implementovat.
 • Dokážeš si poradit s výzvami v oblasti bezpečnosti cloudu.
Vývojáři v oblasti DevOps a cloudového prostředí
 • Zjistíš, jak integrovat principy kryptografie do CI/CD pipeline a zamezit tak bezpečnostním mezerám.
 • Osvojíš si best practices postupy pro podepisování kódu a zajištění integrity softwaru.
 • Naučíš se zabezpečovat kontejnery a prohloubíš své znalosti Kubernetes.
Manažeři IT bezpečnosti, bezpečnostní experti, security architekti, etičtí hackeři
 • Získáš přehled o moderních kybernetických hrozbách a jak řešit incidenty.
 • Dozvíš se, jak vytvářet veřejné klíče i certifikační autority a jak je spravovat.
 • Rozšíříš své znalosti o moderní kryptografické strategie a pochopíš jejich význam pro podnikovou bezpečnost.

Kurz začíná

28. 3. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Tomáš Havel

IAM Architect

SUSE

 • V oboru kybernetické a informační bezpečnosti se pohybuje od roku 2008, kdy začínal jako ICT Security Administrator na Ministerstvu školství.
 • Má rozsáhlou praxi v řízení, vývoji a provozu systémů a procesů v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Jeho odbornost zahrnuje nejen architekturu, kybernetickou bezpečnost, ale i správu rizik a compliance.
 • V současné době působí jako Identity and Access Management Architect ve společnosti Suse, kde začínal jako Cyber Security Architect.

Program

  • Lekce 1
  • Čtvrtek 28. 3. 2024 od 18:00

  Úvod do kryptografie

  —> Základní definice a význam kryptografie
  —> Přehled historického vývoje kryptografie + příklady šifrovacích systémů
  —> Typy kryptografie: symetrická vs. asymetrická + příklady algoritmů pro oba typy
  —> Důvěrnost, integrita, autentizace, nepopiratelnost
  —> Ukázky kryptografických technik

  • Lekce 2
  • Úterý 2. 4. 2024 od 18:00

  Legislativní dopad kryptografie

  —> Základy legislativy a dopady kryptografie
  —> NIS2: směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů
  —> Zákon o kybernetické bezpečnosti
  —> Mezinárodní standardy
  —> Dopad zákonů a standardů na praxi + praktické příklady

   

  Úkol: Analýza vlivu legislativních požadavků a standardů na kryptografii v konkrétní firmě nebo instituc.

  • Lekce 3
  • Čtvrtek 4. 4. 2024 od 18:00

  Symetrická kryptografie

  —> Základy symetrické kryptografie
  —> Blokové vs. proudové šifry
  —> Detailní pohled na způsoby fungování šifer
  —> Aplikace a bezpečnost
  —> Praktické ukázky

   

  Úkol: Vytvoření šifrovacího a dešifrovacího programu.

 
  • Lekce 4
  • Úterý 9. 4. 2024 od 18:00

  Asymetrická kryptografie

  —> Úvod do asymetrické kryptografie
  —> Kryptografie veřejného klíče
  —> Protokoly pro výměnu klíčů (Diffie-Hellman a další protokoly)
  —> Aplikace asymetrické kryptografie do praxe
  —> Bezpečnostní výzvy a budoucnost asymetrické kryptografie

   

  Úkol: Vytvoření šifrovacího a dešifrovacího programu.

  • Lekce 5
  • Čtvrtek 11. 4. 2024 od 18:00

  Hash funkce a práce s hesly

  —> Jak fungují hash funkce (teoretické základy)
  —> Aplikace hash funkcí (praktické použití)
  —> Principy práce s hesly a bezpečné ukládání i jejich správa
  —> Bezpečnost, moderní výzvy a postupy práce s hesly

   

  Úkol: Vývoj univerzálního hashovacího skriptu s volitelným algoritmem.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Úterý 16. 4. 2024 od 18:00

  Digitální podpis

  —> Úvod do problematiky digitálních podpisů
  —> Jak fungují digitální podpisy
  —> Bezpečnostní aspekty a útoky
  —> Aplikace a použití digitálních podpisů

   

  Úkol: Vytvoření a ověřování digitálních podpisů pomocí skriptu.

  • Lekce 7
  • Čtvrtek 18. 4. 2024 od 18:00

  Infrastruktura veřejného klíče

  —> Úvod do základních principů PKI
  —> Role a funkce certifikační autority (CA)
  —> Detailní pohled na X.509 certifikáty
  —> Bezpečnostní výzvy, řešení a nejlepší praktiky

   

  Úkol: Vytvoření a správa certifikační autority.

  • Lekce 8
  • Úterý 23. 4. 2024 od 18:00

  Základy protokolů bezpečné komunikace a šifrování dat při přenosu

  —> Úvod do protokolů
  —> Protokoly na linkové a síťové vrstvě
  —> Základy protokolů transportní vrstvy
  —> Bezpečnost, výzvy a praktické příklady

   

  Úkol: Vytvoření a konfigurace virtuální sítě.

  • Lekce 9
  • Čtvrtek 25. 4. 2024 od 18:00

  Pokročilé protokoly bezpečné komunikace

  —> Pokračování v protokolech transportní vrstvy
  —> Protokoly aplikační vrstvy
  —> Praktické cvičení a ukázka

   

  Úkol: Tvorba cloudového prostředí s webovým a SSH serverem podle principů Zero Trust a vypracování dokumentace s názorným diagramem.

  • Lekce 10
  • Úterý 30. 4. 2024 od 18:00

  Kryptografie v autentizaci a autorizaci

  —> Principy a typy autentizačních protokolů
  —> Moderní autentizační řešení
  —> Autorizační protokoly
  —> OpenID Connect (OIDC)

  • Lekce 11
  • Čtvrtek 2. 5. 2024 od 18:00

  Kryptografie v operačních systémech

  —> Kryptografie ve Windows a Linux
  —> Autentizace v operačních systémech
  —> Bezpečnostní aspekty a výzvy + praktické ukázky

  • Lekce 12
  • Úterý 7. 5. 2024 od 18:00

  Kryptografie v cloudovém prostředí

  —> Základy bezpečnosti v cloudu
  —> Key management v cloudu
  —> Implementace šifrování v cloudu
  —> Pokročilé bezpečnostní protokoly a řešení
  —> Bezpečnost a výzvy

   

  Úkol: Vytvoření scénáře šifrování dat mezi cloudovými prostředími.

  • Lekce 13
  • Čtvrtek 9. 5. 2024 od 18:00

  Kryptografie v DevOps

  —> Úvod do kryptografie v DevOps
  —> Secrets management (30 minut)
  —> Code signing
  —> Bezpečnostní aspekty a nejlepší praktiky

   

  Úkol: Nastavení a konfigurace secrets managementu a začlenění procesu digitálního podpisu pomocí nástrojů do CI/CD pipeline.

  • Lekce 14
  • Úterý 14. 5. 2024 od 18:00

  Kontejnerizace a kryptografie

  —> Úvod do kontejnerizace a bezpečnosti
  —> Bezpečnostní principy v Dockeru
  —> Zabezpečení v Kubernetes
  —> Pokročilé bezpečnostní protokoly a nástroje

   

  Úkol: Šifrování a bezpečný přenos dat v kontejnerech.

  • Lekce 15
  • Moderní kryptografie

  Moderní kryptografie

  —> Základy Postkvantové Kryptografie
  —> Principy a aplikace homomorfního šifrování
  —> Zero-Knowledge důkazy a jejich využití
  —> Role kryptografie v blockchainu
  —> Principy confidential computing

  • Lekce 16
  • Úterý 21.5.2024 od 18:00

  Q&A session, feedback, diskuze o pracovním trhu a zkušenostech

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ