• < online kurz >
 • < 21 lekcí >
 • < začíná 22. 4. 2024 >

Marek Osvald

Senior Software Engineer
Kiwi.com

Android developer

Online kurz v angličtině,
který odstartuje tvou
kariéru Android vývojáře!

Získat více informací

O kurzu:

Online kurz Android developer ti pomůže získat hands-on dovednosti.

V praktickém úvodu tě čekají základy programovacího jazyka Kotlin. Tvé první kroky povedou k tvorbě jednoduchých programů v Kotlin/JVM. Elegantní a intuitivní UX rozhraní navrhneš ve View framework a knihovně Jetpack Compose. Nástroje jako Gradle ti pomůžou spravovat moduly v aplikaci.

Během kurzu postupně sestavíš vlastní jednoduchou aplikaci. Znalosti moderních technologií ti pomohou s implementací síťové vrstvy. Budeš umět navrhovat a spouštět automatické testy, vytvářet vlastní služby nebo integrovat ty od Google.

 • Kurz probíhá v angličtině
 • Hands-on kurz pro start tvé kariéry
 • Nauč se programovat v jazyce Kotlin

Kurz je vhodný pro:

Zájemce o roli Junior Android Software Engineer
 • Chceš pochopit standardy i technologie, které ti pomůžou začít.
 • Osvojíš si praktické znalosti jazyka Kotlin i Android platformy.
 • Potřebuješ skills, které ti usnadní vstup do týmu Android vývojářů.
Programátory se znalostí jiného jazyka
 • Chceš pochopit zvláštnosti spojené s vývojem na Android.
 • Osvojíš si nejnovější způsoby řešení a možnosti jejich implementace.
 • Seznámíš se s osvědčenými knihovnami a nástroji pro vývoj na Android.
QA engineery
 • Potřebuješ praktický vhled, který ti usnadní psaní testů.
 • Chceš pochopit kód a kromě testování vytvářet i automatizace.
 • Osvojíš si základy Kotlin i testování pro Android.
Produktové manažery
 • Potřebuješ vědět, na co nezapomínat v zadání pro nové funkce.
 • Chceš umět vytvářet podklady pro implementaci UX zadání.
 • Osvojíš si znalosti technologií, které ti usnadní komunikaci s vývojáři.

KURZ ZAČÍNÁ BRZY

22. 4. 2024

Získat více informací

Lektor

Marek Osvald

Senior Software Engineer

 • V současné době pracuje jako Senior Software Engineer v oddělení Android vývoje ve společnosti Kiwi.com.
 • Specializuje se na technickou analýzu, code reviews, implementaci nové byznys logiky a uživatelského rozhraní.
 • V oblasti IT se pohybuje 15 let. Vystřídal několik pozic, jako je front-end kodér, Android developer v Javě a později v jazyce Kotlin.
 • Pracoval jak pro menší firmy (Weblift, LWi, KdyJedeš.cz), tak pro korporátní společnosti jako AVG nebo Avast.

Program

  • Lekce 1
  • Pondělí 22.04.2024 od 17:30 do 19:00

  Představení, instalace nástroje Jetbrains Toolbox a IntelliJ IDEA

  —> Představení lektora, náplně a organizace kurzu
  —> Instalace programového vybavení (Jetbrains Toolbox, JDK, IntelliJ IDEA)
  —> Představení programovacího jazyka Kotlin, historie, základní klíčová slova

  Úkol: Hello world.

  • Lekce 2
  • Středa 24.04.2024 od 17:30 do 19:00

  Výrazy

  —> Primitivní typy, řetězce
  —> Operátory, přetížené operátory
  —> Řídící výrazy if/else a when
  —> Cykly, funkce

  Úkol: Jednoduché výpočty, aplikace řídicích funkcí.

  • Lekce 3
  • Pondělí 29.04.2024 od 17:30 do 19:00

  Objektově orientované programování

  —> Deklarace a vytváření objektů a tříd, sekundární konstruktory
  —> Properties, úvod do generik
  —> Klíčová slova open/final, základy dědičnosti

  Domácí úkol: Objektově orientované programování a dědičnost.

 
  • Lekce 4
  • Pondělí 06.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Standardní knihovna, idiomatický Kotlin

  —> Rozhraní, klíčové slovo override, companion object
  —> Anonymní funkce, operátor ::
  —> Přehled standardní knihovny: kolekce, Math apod.

  Úkol: Práce s kolekcemi.

  • Lekce 5
  • Pondělí 13.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Reaktivní programování

  —> Úvod do reaktivního programování: StateFlow vs. SharedFlow
  —> Suspendovací funkce v Kotlinu
  —> Úvod do architektury MVVM

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Středa 15.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Android Studio, nástroje pro vývojáře

  —> Popis vývojového prostředí Android Studio, užitečné zkratky
  —> Popis vývojových nástrojů: ADB, emulátor
  —> Práce s reálným zařízením

  Úkol: Hello world na platformě Android.

  • Lekce 7
  • Pondělí 20.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Komponenty aplikací pro Android

  —> Activities, Services, Broadcast receivers, Content providers
  —> Android Manifest, třída Application
  —> Gradle, moduly

  Úkol: Navigace mezi komponentami.

  • Lekce 8
  • Středa 22.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Krátký přehled UI v XML a View frameworku

  —> Stručný přehled Legacy View frameworku, základní třídy: View, TextView, ImageView, Button
  —> Adaptéry
  —> Databinding knihovna

  Úkol: Seznam kontaktů ve View Frameworku.

  • Lekce 9
  • Pondělí 27.05.2024 od 17:30 do 19:00

  Resources, životní cyklus aplikace a změny konfigurace

  —> Práce s resources, různé velikosti displeje, jazyky apod.
  —> Životní cyklus aktivity a fragmentu
  —> Ukládání a znovunastavení stavu z konfigurace

  Úkol: Vícejazyčná aplikace s Day/Night tématem.

  • Lekce 10
  • Středa 29.05.2024 od 17:30 do 19:00

  UI v Jetpack Compose

  —> Kompozice jako základ UI
  —> Základní koncepty
  —> Preview

  Úkol: Hello world na platformě MVVM.

  • Lekce 11
  • Pondělí 03.06.2024 od 17:30 do 19:00

  UI v Jetpack Compose 2

  —> Pokročilejší kompozice
  —> Layouting, scopes, složitější modifikátory
  —> Výpočty a měření

  Úkol: Závěrečný projekt – uživatelské rozhraní.

  • Lekce 12
  • Středa 05.06.2024 od 17:30 do 19:00

  Animace v Jetpack Compose

  —> Animace jednoho stavu
  —> Animace více vlastností zároveň
  —> Nekonečné animace

  Úkol: Animovaná komponenta.

  • Lekce 13
  • Pondělí 10.06.2024 od 17:30 do 19:00

  Navigace

  —> NavHost a routes
  —> Předávání parametrů
  —> Knihovna Navigation Compose Typed

  Úkol: Závěrečný projekt – navigace.

  • Lekce 14
  • Středa 12.06.2024 od 17:30 do 19:00

  Dependency injection

  —> Úvod do konceptu dependency injection
  —> Stručný přehled dostupných knihoven
  —> Implementace dependency injection pomocí knihovny Koin

  Úkol: Závěrečný projekt – dependency injection.

  • Lekce 15
  • Pondělí 17.06.2024 od 17:30 do 19:00

  Knihovny pro práci se sítí

  —> Knihovny OkHttp a Retrofit
  —> Stahování obrázků pomocí knihovny Coil
  —> Integrace síťových dat pomocí architektury MVVM

  Úkol: Stahování obrázků pomocí knihovny Coil.

  • Lekce 16
  • Středa 19.06.2024 od 17:30 do 19:00

  Serializace a deserializace

  —> Moshi
  —> KotlinX.Serialization
  —> Stručný přehled čisté architektury – oddělení síťové a doménové vrstvy

  Úkol: Závěrečný projekt – síťová vrstva.

  • Lekce 17
  • Pondělí 24.06.2024 od 17:30 do 19:00

  SQLite a práce s databází

  —> Jednoduché ukládání dat pomocí DataStore
  —> Implementace databáze pomocí knihovny Room
  —> Jednoduché automatické cacheování

  Úkol: Závěrečný projekt – obrazovka Nastavení.

  • Lekce 18
  • Pondělí 01.07.2024 od 17:30 do 19:00

  Stručný úvod do služeb

  —> Služba jako komponenta běžící na pozadí
  —> Spouštěné vs. bindované služby
  —> Implementace omezení vyplývajících z SDK

  • Lekce 19
  • Středa 03.07.2024 od 17:30 do 19:00

  Testování aplikací pro Android

  —> Unit testing s JUnit a MockK
  —> Screenshot testy v paparazzi
  —> Instrumentační testy v Espressu

  Úkol: Závěrečný projekt – screenshot testy.

  • Lekce 20
  • Pondělí 8.7.2024 od 17:30 do 19:00

  Vybrané služby

  —> Firebase
  —> Google Maps
  —> Audio

  • Lekce 21
  • Středa 10.7.2024 od 17:30 do 19:00

  Q&A, diskuze, další rozvoj, pracovní trh

   

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ