Docker a Kubernetes kurz | Online kurz kontejnerizace aplikací | robot_dreams Czech
 • < živý online kurz >
 • < 13 lekcí >
 • < 7 týdnů >

Radek Rous

Lead Software Developer v Riganti s.r.o.
Software Team Lead v Itixo s.r.o

Docker
& Kubernetes

Získej praktické znalosti obou
technologií ve 13 lekcích!

 

Rezervuj si místo

O kurzu:

Získej hands-on znalosti v našem online kurzu Docker a Kubernetes, kde propojíš teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Dozvíš se, proč a jak kontejnerizovat aplikace. Naučíš se psát a upravovat dockerfile a docker-compose soubory, debugovat aplikace, vytvořit Azure Container Registry a publikovat kontejnery. Také se seznámíš s Azure Kubernetes Service clusterem, pochopíš jeho fungování a osvojíš si základní konfiguraci a nasazení aplikací.

V poslední fázi kurzu zvládneš automatizovat procesy pro build, test i deploy aplikací. Zjistíš, jak nastavit monitoring pro aplikace v AKS, jak využít cloudové řešení pro DevOps a mnoho dalšího.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

(Full stack) vývojáři webových aplikací
 • Naučíš se sjednotit vývojové i produkční prostředí .NET aplikací.
 • Osvojíš si principy kontejnerů a Kubernetes pro návrh app architektury.
 • Získáš přesah do DevOps, což ti usnadní automatické nasazování i testování.
Specialista
DevOps
 • Porozumíš technologiím pro správu kontejnerů a orchestraci aplikací.
 • Osvojíš si Docker a Kubernetes a budeš je umět reálně využít.
 • Naučíš se spravovat systémy a předcházet chybám v rámci aktualizace.
Tech lead, technický management
 • Získáš hands-on zkušenosti s kontejnery a Kubernetes pro návrh architektury.
 • Dokážeš zavést automatizované pipeliny pro buildy, testování i nasazování aplikací.
 • Naučíš se škálovat, nastavovat i monitorovat aplikace.

Připravujeme

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Radek Rous

Lead Software Developer v Riganti s.r.o.
Software Team Lead v Itixo s.r.o

 • Posledních 8 let působí ve firmě Riganti s.r.o. jako Lead Software Developer, kde sbírá zkušenosti jako full stack vývojář webových a mobilních aplikací.
 • Zároveň pracuje na pozici Software Team Lead ve společnosti Itixo s.r.o., kde se mimo jiné věnuje softwarové architektuře systémů či implementaci back-endových úkolů v prostředí .NET.
 • Podílí se na organizaci konferencí pořádaných společností Update Conference s.r.o., včetně největší .NET konference v ČR – Update Conference Prague.
 • Má zkušenosti s vývojem aplikací na platformě .NET a věnuje se činnostem z oblasti DevOps a cloudu (primárně na platformě Microsoft Azure).
 • Provádí lektorskou činnost pod záštitou společnosti DotNetCollege.

Program

  • Lekce 1

  Proč kontejnery?

  —> Intro k Dockeru
  —> Build, run a tag docker kontejnerů

  • Lekce 2

  První Dockerfile

  —> Ruční vytvoření Dockerfilu
  —> Vytvoření Dockerfilu pomocí Visual Studia
  —> Rozběhnutí aplikace v kontejneru

   

  Praktické cvičení: Modifikuj Dockerfile soubor pro vytvořenou aplikaci.

  • Lekce 3

  Docker compose a práce s kontejnery

  —> Spuštění aplikace pomocí docker-compose
  —> Debugování aplikace v kontejneru
  —> Customizace Dockerfilu

   

  Praktické cvičení: Modifikuj docker-compose soubor pro vytvořenou aplikaci.

 
  • Lekce 4

  Azure Container Registry

  —> Vytvoření Azure Container Registry (ACR)
  —> Publikace kontejneru do ACR

  • Lekce 5

  Úvod do Kubernetes

  —> Principy fungování Kubernetes clusteru, jeho architektura
  —> Základní příkazy pro práci s clusterem
  —> Založení Azure Kubernetes Services (AKS) clusteru

   

  Praktické cvičení: Nasaď vytvořenou aplikaci do Kubernetes.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6

  Deployment a operace s clusterem

  —> Vytvoření deployment a service konfigurace
  —> Nasazení aplikace společně s databází do Kubernetes
  —> Konfigurace perzistentního úložiště pro kontejner v clusteru

  • Lekce 7

  Ingress a konfigurace

  —> Nasazení aplikace ve dvou různých prostředích (test + prod)
  —> Nastavení ingressu
  —> Vytvoření self-signed certifikátu a jeho použití pro ingress
  —> Způsob konfigurace pro jednotlivá prostředí v kontextu Kubernetes

  • Lekce 8

  Další resources v Kubernetes

  —> Přehled o StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob resourcech
  —> Vytvoření CronJobu pro pravidelnou zálohu databáze

  • Lekce 9

  Helm charts

  —> Intro k nástroji Helm
  —> Příprava Helm charts pro naši aplikaci

   

  Praktické cvičení: Využij Helm charts k nasazení aplikace.

  • Lekce 10

  DevOps

  —> Intro k DevOps a CI/CD pipelinám
  —> Vytvoření CI (Build) pipeliny v Azure DevOps pro automatické vyrobení kontejneru
  —> Spuštění testů v kontejneru v rámci pipeliny

   

  Praktické cvičení: Dokonči pipeliny, které byly vytvořeny v průběhu lekce.

  • Lekce 11

  Automatizované nasazení

  —> Vytvoření CD (Release) pipeliny v Azure DevOps pro automatické nasazení aplikace do AKS
  —> Konfigurace Service Principal v Azure

  • Lekce 12

  Monitoring a diagnostika

  —> Vytvoření služby Application Insights pro náš cluster
  —> Orientace v App Insights
  —> Nastavení alertů, vlastní metriky

  • Lekce 13

  Q&A s lektorem

  —> Pracovní trh, budoucnost technologie, osobní zkušenosti

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ