Online kurz Rust developer | Nauč se programovací jazyk Rust pomocí praktických úkolů | robot_dreams
 • < online kurz >
 • < start 23. 4. 2024 >
 • < 20 lekcí >
 • < 10 týdnů >
Lukáš Hozda

Lukáš Hozda

IT metodolog
Braiins Systems

Rust developer

Online kurz v angličtině,
který rozšíří tvé
programátorské obzory!

O kurzu:

Během kurzu Rust Developer získáš hands-on zkušenosti s vývojem vlastní chatovací aplikace.

Ovládni softwarový vývoj s Rustem a rozvíjej své programovací dovednosti pod vedením Lukáše Hozdy. Kurz je právě pro tebe, pokud už máš zkušenosti s programováním a hledáš možnost rozšířit své obzory. Rust je technicky sofistikovaný jazyk, se kterým najdeš mnoho pracovních příležitostí, ale začít může být náročné. Jsme zde, abychom ti pomohli zvládnout začátky a naučili tě potřebné dovednosti pro práci.

Nejlepší absolventi kurzu dostanou příležitost pracovat ve společnosti Braiins jako Rust developeři.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

SW developery – back-end, embedded a systémové inženýry
 • Chceš umět programovat v jazyce Rust, protože proniká do tvé práce.
 • Potřebuješ pochopit koncepty a možnosti programovacího jazyka.
 • Naučíš se používat nástroje pro tvorbu a údržbu produkčního kódu.
Absolventy IT, programování nebo příbuzných oborů a samouky
 • Naučíš se přenášet své nápady do datových typů v Rustu.
 • Osvojíš si způsoby, jak uvažovat nad problémy v kódu.
 • Hands-on zkušenosti s vývojem vlastní aplikace.
Full stack developery
 • Naučíš se nízkoúrovňové koncepty a jak s nimi efektivně pracovat.
 • Zjistíš, jak použít Rust v rámci back-endového vývoje.
 • Osvojíš si unikátní vlastnosti a koncepty tohoto programovacího jazyka.

Start kurzu

23. 4. 2024

Chci se přihlásit

Lektor

Lukáš Hozda

Senior Software Engineer

 • Pracuje jako IT metodolog, pedagog a vedoucí interního vzdělávacího oddělení v Braiins Systems, kde se podílí i na hiring procesu jako technický garant pro Python a Rust, který používá už od roku 2015.
 • Pracoval na vývoji firmwaru pro bitcoin minery v Rustu.
 • Spolupracuje na výzkumu a rozhodování ohledně výběru knihoven a přístupů k řešení úkolů pomocí dané technologie.
 • Má certifikáty v oblasti Linuxu, Gitu, Pythonu, Nimu, bezpečného programování, TCP/IP a algoritmů a datových struktur.
 • Je členem finské programátorské společnosti Testausserveri a byl členem technického spolku Microlab na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Program

  • Lekce 1
  • Úterý 23.4. 2024, 17:30 – 19:00

  Proč si vybrat Rust?

  —> Přehled Rustu a jeho klíčových funkcí
  —> Filozofie Rustu – proč zvolit Rust
  —> Konfigurace vývojového prostředí

  Praktické cvičení: Instalace a konfigurace Rustu a jeho nástrojů, zprovoznění Rustu v preferovaném IDE/editoru kódu.

  • Lekce 2
  • Čtvrtek 25. 4. 2024, 17:30 – 19:00

  Základy Rust: syntaxe a variables, kompilování programů pomocí Cargo

  —> Základní syntaxe a struktura kódu v jazyce Rust
  —> Datové typy a deklarace proměnných
  —> Standardní dokumentace knihovny
  —> Základy systému sestavování a správce balíčků Cargo
  —> Variable bindings a úvod do konceptů „ownershipu“, „borrowing“ a „lifetimes“

  Praktické cvičení: Napiš program, který čte ze standardního vstupu, upravuje text podle zadání a vypisuje jej zpět uživateli.

  • Lekce 3
  • Úterý 30. 4. 2024, 17:30 – 19:00

  Control flow & functions, modules

  —> Podmínky (if, else if a match)
  —> Smyčky (loop, while, for a iterátory)
  —> Funkce a předávání parametrů
  —> Ownership vs. funkce
  —> Moduly, modifikátory přístupu a organizace kódu v rámci projektu

 
  • Lekce 4
  • Čtvrtek 2. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Structs, enums & pattern matching

  —> Definování a používání struktur a n-tic (tuples)
  —> Enumerations (výčty) a pattern matching
  —> Přidružené funkce a metody
  —> Pokročilé řídící struktury: if-let, while-let, let-else

  • Lekce 5
  • Úterý 7. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Zpracování chyb a výsledků

  —> Pochopení přístupu Rustu k ošetřování chyb
  —> Ošetřování chyb pomocí typu Result
  —> Použití operátoru ? a typu Option
  —> Propagování chyb nahoru po call stacku
  —> Chyby vs. paniky

  Praktické cvičení: Přepiš aplikaci tak, aby chyby správně probublávaly nahoru call stackem, nahraď unwraps() a expects() operátorem try a správně reprezentuj chybovost v programu pomocí typů Option a Result.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Čtvrtek 9. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Collections: Vectors, strings & hash maps

  —> Pole, slices
  —> Práce s vektory (dynamická pole)
  —> Manipulace s řetězci a jejich ownership, přehled mnoha typů řetězců v Rustu
  —> Použití hash map pro key-value storage

  • Lekce 7
  • Úterý 14. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Concurrency a multithreading

  —> Úvod do multithreadingu souběžnosti v jazyce Rust
  —> Vytváření a správa vláken
  —> Synchronizace a komunikace mezi vlákny
  —> Send a Sync traity

  Praktické cvičení: Spouštění threads pro čtení vstupů a přijímání zpráv a jejich zobrazování.

  • Lekce 8
  • Čtvrtek 16. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Standard I/O, File I/O a error handling

  —> Čtení ze souborů a stdio a zápis do nich
  —> Zpracování chyb a výjimek souvisejících se soubory
  —> Práce s cestami k souborům a adresářům

  • Lekce 9
  • Úterý 21. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Network I/O

  —> Sockety, TCP, UDP v Rustu
  —> Serializace a deserializace dat
  —> Úvod do frameworku

  Praktické cvičení: Rozděl aplikaci na samostatnou klientskou a serverovou část. Klienti posílají zprávy serveru po síti, zatímco server je přijímá a rozesílá připojeným klientům.

  • Lekce 10
  • Čtvrtek 23. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Generics and traits

  —> Porozumění generikům v jazyce Rust
  —> Definice generických funkcí a struktur, klauzule where
  —> Implementace traits pro opakovaně použitelný kód
  —> Supertraity a generic bounds (higher ranked trait bounds)
  —> Běžné traity v Rustu

  • Lekce 11
  • Úterý 28. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Rust ecosystem, community resources & tooling

  —> Zkoumání ekosystému Rust a dostupných knihoven
  —> Správa závislostí pomocí Cargo
  —> Komunitní zdroje
  —> Nástroje pro lintování a správu kódu Rustu (clippy, rustfmt)

  Praktické cvičení: Přeměn obě části aplikace pro chatování na plnohodnotné Cargo crates. Použij knihovny vhodné do produkce, které se postarají o takové aspekty, jako je protokolování. Prozkoumej další užitečné crates pro zjednodušení nebo vylepšení aplikace, jako jsou itertools, rayon, crates pro logování (tracing).

  • Lekce 12
  • Čtvrtek 30. 5. 2024, 17:30 – 19:00

  Lifetimes a references

  —> Porozumění lifetimes a jejich úloze v systému Rust
  —> Anotace lifetime a scope – stanovení rozsahu
  —> Borrowing a reference v jazyce Rust
  —> Chytré ukazatele

  • Lekce 13
  • Úterý 4. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Error handling: custom error types

  —> Vytváření vlastních chybových typů v jazyce Rust
  —> Implementace traitu Error
  —> Osvědčené postupy pro zpracování chyb
  —> Knihovny pro práci s chybami – anyhow, thiserror

  Praktické cvičení: Zaveď do aplikace správného zpracování chyb a hlášení chyb. Server by měl přesně a silně typovaným způsobem hlásit klientovi, proč přesně něco nefunguje (chyby jako neplatné pověření, neplatný příjemce apod.).

  • Lekce 14
  • Čtvrtek 6. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Async programming s futures a async/await

  —> Úvod do asynchronního programování v jazyce Rust
  —> Futures a syntaxe async/await, streamy
  —> Práce s asynchronními knihovnami – futures, async_trait

  • Lekce 15
  • Úterý 11. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Async programming: Tokio

  —> Základní součásti Tokio: tasks, reactors. executors
  —> Knihovna IO
  —> Tokio select! makro
  —> Asynchronní databázové knihovny

  Praktické cvičení: Přepiš chatovacího klienta i chatovací server do asynchronního paradigmatu s použitím frameworku Tokio. Začni ukládat data o chatu a uživatelích do databáze.

  • Lekce 16
  • Čtvrtek 13. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Testing a documentation

  —> Typy databází
  —> Psaní testů v jazyce Rust
  —> Použití built-in testing frameworku
  —> Dokumentace kódu pomocí Rustdoc
  —> Doc-tests
  —> Existující řešení pro code-coverage

  Praktické cvičení: Přidej testy (podle specifikace) pro kód sdílené knihovny a použij komentáře k dokumentaci knihovny.

  • Lekce 17
  • Úterý 18. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Rust a web development

  —> Přehled ekosystému pro vývoj webových aplikací Rust
  —> Práce s webovými frameworky (např. Rocket, Actix, Axum, Warp)
  —> Rust pro vývoj back-endu

  Praktické cvičení: Implementuj webový front-end pro správu serverové komponenty chatovací aplikace z prohlížeče.

  • Lekce 18
  • Čtvrtek 20. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Metriky v Rustu

  —> Použití metrik Prometheus v Rustu
  —> Instrumentace a měření dat
  —> Zobrazování metrik pomocí nástroje Grafana

  Praktické cvičení: Implementuj metriky do serverové části aplikace, nastav Grafanu a ověř funkčnost metrik vykreslením grafů v Grafaně.

  • Lekce 19
  • Úterý 25. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Miscellaneous

  —> Makra a metaprogramování v Rustu
  —> Propojení Rustu s jazykem C a dalšími jazyky
  —> Využití Rustu pro vývoj front-endů
  —> Práce s Nightly Rustem
  —> Debugging

  Praktické cvičení: Studenti dostanou závěrečnou specifickou zpětnou vazbu pro každého studenta o tom, jak zlepšit svůj projekt, aby mohl postoupit do finální podoby v rámci kurzu.

  • Lekce 20
  • Čtvrtek 27. 6. 2024, 17:30 – 19:00

  Project review & Rust v Braiins

  —> Obecná zpětná vazba a revize projektů
  —> Co dělá Braiins a jakou roli zde hraje Rust

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ