Online kurz Blockchain developer | robot_dreams Czech
 • < živý online kurz >
 • < start 16. 7. 2024 >
 • < 10 týdnů >
 • < 20 lekcí >

Pavel Horňák

Blockchain Software Engineer
cLabs

Blockchain developer

Poznej vývoj a integraci smart kontraktů do DApps

Vyvíjej decentralizované aplikace a smart kontrakty na blockchainových platformách s jazykem Solidity.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Zjisti, jak smart kontrakty mění průmysl informačních technologií. V kurzu se naučíš programovat v Solidity a také navrhovat, vytvářet a integrovat decentralizované aplikace.

Porozumíš pokročilým technikám vývoje smart kontraktů a DApps a zajistíš bezpečnost aplikací a integraci smart kontraktů s webovými aplikacemi.

Pustíme se do práce s tokeny a NFTs a naučíš se spravovat digitální aktiva. Poznáš praktické využití a možnosti ekosystému Ethereum.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

Vývojáře a IT specialisty se zájmem o blockchain
 • Pochopíš základ i pokročilé koncepty blockchainových smart kontraktů.
 • Díky praktickým příkladům zvládneš aplikovat nové znalosti na reálné problémy.
 • Zaměříme se na nejlepší postupy pro bezpečnost smart kontraktů a minimalizaci rizik.
Podnikatele a inovátory ve fintechu
 • Na případových studiích získáš zkušenosti pro specifické potřeby tvého odvětví.
 • Naučíš se rozdělit vývoj a maximalizuješ efektivitu zdrojů a nástrojů.
 • Budeš mít maximum informací pro rozhodování a strategické plánování.
Projektové a produktové manažery
 • Lépe porozumíš blockchainu a smart kontraktům.
 • Provedeme tě nejlepšími postupy pro řízení blockchain projektů.
 • Prodiskutujeme trendy, studie a budoucnost blockchain technologií.

Start kurzu

16. 7. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Pavel Horňák

Partner Solidity Smart Contract Engineer

 • Má více než 10 let zkušeností v oblasti software engineering a zaměřuje se na blockchain technologie.
 • Působí ve společnosti cLabs, kde se specializuje na vývoj smart kontraktů pro blockchainovou platformu Celo.
 • Pracoval v Microsoftu a dalších technologických firmách, kde se věnoval cloudovým aplikacím a marketingovým řešením.
 • Získal ocenění za projekty integrující GDPR a Microsoft Teams do Dynamics CRM.
 • Vyučuje jako lektor a přináší inovativní řešení s pozitivním dopadem na uživatele po celém světě.

Program

  • Lekce 1
  • Úterý 16. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Úvod do smart kontraktů a příprava vývojového prostředí

  —> Představení lektora
  —> Úvod do blockchainu
  —> Smart kontrakty
  —> Instalace IDE a Foundry

   

  Praktické cvičení: Instalace a nastavení IDE.

  Výstupy z lekce: Rozumím blockchainu a k čemu slouží smart kontrakty. Umím vyjmenovat jejich výhody a nevýhody. Vím, jaké vývojové prostředí a tooling se dá pro vývoj smart kontraktů použít, a umím si připravit prostředí IDE pro nový projekt

  • Lekce 2
  • Čtvrtek 18. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Základy Solidity – syntaxe a první kontrakt

  —> Úvod do Solidity
  —> Psaní prvního smart kontraktu

   

  Výstupy z lekce: Poznám syntaxi Solidity. Umím napsat a nasadit kontrakt a rozumím interakci s daty.

  • Lekce 3
  • Úterý 23. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Práce s datovými typy v Solidity

  —> Proměnné
  —> Datové typy
  —> Struktury

   

  Praktické cvičení: Implementace jednoduchého smart kontraktu pro ukládání a načítání zpráv.

  Výstupy z lekce: Ovládám různé datové typy a používám struktury pro data. Efektivně pracuji s pamětí a proměnnými. Umím vytvořit smart kontrakt umožňující efektivní uchovávání a získávání informací pomocí datových struktur.

 
  • Lekce 4
  • Čtvrtek 25. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Funkce, viditelnost a modifikátory

  —> Představení funkcí
  —> Viditelnost
  —> Modifikátory

   

  Výstupy z lekce: Umím definovat funkce a nastavit viditelnost. Vím, k čemu slouží modifikátory, a umím je použít.

  • Lekce 5
  • Úterý 30. 7. 2024, 18:00 – 19:30

  Dědičnost a kompozice kontraktů

  —> Dědičnost
  —> Abstraktní kontrakty
  —> Rozhraní

   

  Výstupy z lekce: Umím využít dědičnost v kontraktech a pracovat s abstraktními kontrakty a rozhraními. Sestavím systém s kompozicí kontraktů.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Čtvrtek 1. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Správa stavu a události

  —> Stavové proměnné
  —> Události
  —> Logování

   

  Praktické cvičení: Vývoj smart kontraktu pro jednoduché hlasování.

  Výstupy z lekce: Umím spravovat stavové proměnné, vytvářet události a implementovat logování. Vytvořím smart kontrakt pro hlasování s evidencí hlasů a ochranou proti opakovanému hlasování.

  • Lekce 7
  • Úterý 6. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilé typy a správa paměti

  —> Arrays
  —> Mappings
  —> Struktury
  —> Správa paměti

   

  Výstupy z lekce: Používám pole, mapování a struktury. Efektivně spravuji paměť a implementuji složité datové struktury.

  • Lekce 8
  • Čtvrtek 8. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Bezpečnost smart kontraktů

  —> Běžné bezpečnostní hrozby
  —> Patterny
  —> Osvědčené postupy

   

  Výstupy z lekce: Umím rozeznat běžné bezpečnostní hrozby, aplikovat osvědčené bezpečnostní postupy a zabezpečit smart kontrakt.

  • Lekce 9
  • Úterý 13. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Testování a ladění smart kontraktů

  —> Testovací frameworky
  —> Psaní a spouštění testů

   

  Praktické cvičení: Identifikace a oprava zranitelností v poskytnutém smart kontraktu.

  Výstupy z lekce: Umím psát testy, ladit kontrakty, používat testovací frameworky a důkladně testovat smart kontrakt, identifikovat a řešit potenciální problémy a bezpečnostní slabiny.

  • Lekce 10
  • Čtvrtek 15. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Úvod do vývoje DApp

  —> Struktura DApp
  —> Web3.js/Ethers.js

   

  Výstupy z lekce: Rozumím struktuře DApp a komunikaci se smart kontrakty. Umím aktivně používat Web3.js/Ethers.js.

  • Lekce 11
  • Úterý 20. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilá integrace s frontendem

  —> Pokročilé použití Web3.js/Ethers.js
  —> Uživatelské rozhraní

   

  Výstupy z lekce: Ovládám Web3.js/Ethers.js. Rozšířím DApp o nové funkce a vylepším uživatelské rozhraní.

  • Lekce 12
  • Čtvrtek 22. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Správa projektu a nasazení DApp

  —> Verzování
  —> Nasazení na testovací a produkční síť

   

  Praktické cvičení: Vytvoření DApp pro interakci s poskytnutým smart kontraktem.

  Výstupy z lekce: Umím verzovat projekt a nasadit na testnet a produkční síť. Rozumím plánování produkčního nasazení a umím vyvinout decentralizovanou aplikaci (DApp), která komunikuje se smart kontraktem.

  • Lekce 13
  • Úterý 27. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilé vlastnosti Solidity

  —> Knihovny
  —> Dědičnost přes více souborů
  —> Importy

   

  Výstupy z lekce: Rozumím knihovnám v Solidity. Umím dědit přes více souborů a používám importy pro modularitu.

  • Lekce 14
  • Čtvrtek 29. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  ERC tokeny a NFT

  —> Standardy ERC20 a ERC721
  —> Vytvoření tokenů a NFT

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvářet ERC20, ERC721 a vlastní tokeny a NFT. Rozumím standardům tokenů.

  • Lekce 15
  • Úterý 3. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Decentralizované finance (DeFi)

  —> Přehled DeFi
  —> Smart kontrakty ve financích
  —> Vytvoření DeFi aplikace

   

  Praktické cvičení: Vytvoření projektu využívajícího ERC20 tokeny nebo ERC721 NFT.

  Výstupy z lekce: Rozumím ekosystému DeFi a vytvořím základní DeFi aplikaci. Používám smart kontrakty ve financích.

  • Lekce 16
  • Čtvrtek 5. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Oracles a externí data

  —> Připojení smart kontraktů k reálnému světu
  —> Použití Oracles

   

  Výstupy z lekce: Umím integrovat Oracles do kontraktu. Rozumím připojení k reálnému světu. Rozšířím kontrakty o externí data.

  • Lekce 17
  • Úterý 10. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilá bezpečnost a optimalizace

  —> Hloubková bezpečnostní opatření
  —> Pokročilá optimalizace kódu

   

  Výstupy z lekce: Umím aplikovat hloubková bezpečnostní opatření a optimalizovat kód k dosažení efektivity. Rozumím pokročilé bezpečnosti.

  • Lekce 18
  • Čtvrtek 12. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Cross-chain aplikace a mosty

  —> Principy cross-chain komunikace
  —> Vytvoření bridge mezi blockchainy

   

  Výstupy z lekce: Rozumím principům cross-chain komunikace. Umím umplementovat základní bridge kontrakt a propojit různé blockchainy.

  • Lekce 19
  • Úterý 17. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Příprava na závěrečný projekt

  —> Plánování a návrh komplexního projektu
  —> Osvědčené postupy

   

  Praktické cvičení: Vytvoření konceptu a plánu pro závěrečný projekt a realizace závěrečného projektu.

  Výstupy z lekce: Umím plánovat komplexní projekt, aplikovat osvědčené postupy a vytvořit koncept a plán projektu.

  • Lekce 20
  • Úterý 24. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Závěrečný projekt

  —> Konzultace
  —> Implementace
  —> Testování

   

  Výstupy z lekce: Umím samostatně vytvořit DApp, otestovat a nasadit projekt a konzultovat a implementovat změny.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ