Online kurz Computer vision | robot_dreams Czech
 • < živý online kurz >
 • < start 2. 9. 2024 >
 • < 17 lekcí >
 • < 9 týdnů >

Jakub Klus

Fyzik
Thermo Fisher Scientific

Computer vision

Získej praktické znalosti počítačového
vidění na reálném projektu

Rezervuj si místo

O kurzu:

Získej praktické skills v oblasti zpracování obrazu a počítačovém vidění. Nauč se analyzovat obrazová data pomocí OpenCV a Pythonu.

V kurzu Computer vision prohloubíš své dovednosti v pokročilých technikách zpracování obrazu, jako jsou morfologické operace a frekvenční analýza, a aplikuješ je na reálné úlohy.

V kurzu vytvoříš vlastní aplikaci pro detekci a klasifikaci objektů. Získané znalosti využiješ při práci na reálných projektech, na nichž ukážeš, co umíš.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

Začínající profesionály v oblasti IT
 • Naučíš se pracovat s nástroji a knihovnami, jako je OpenCV.
 • Zvládneš načítat a analyzovat obrázky s jejich metadaty.
 • Umíš provádět geometrické transformace i detekci vzorů.
Vývojáře a programátory
 • Naučíš se kombinovat metody pro registraci, segmentaci a prolínání obrazů.
 • Osvojíš si pokročilé techniky, jako je integrální transformace či stereovize.
 • Zvládneš použít počítačové vidění pro 3D rekonstrukci.
Nadšence a samouky
 • Naučíš se efektivně manipulovat s obrazovými daty v OpenCV a Pythonu.
 • Osvojíš si metody pro úpravu a analýzu obrázků.
 • Naučíš se pokročilé techniky počítačového vidění pro řešení složitých úkolů.

Start kurzu

2. 9. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Jakub Klus

 • Aktuálně působí jako fyzik ve společnosti Thermo Fisher Scientific, kde se věnuje vývoji nových metod a hardwaru pro energiově disperzní rentgenovou spektroskopii – obor, kterému se věnuje již 10 let.
 • Dříve vedl softwarový tým ve firmě AtomTrace, zaměřený na zpracování dat z experimentů spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS).
 • Pracoval také jako image processing engineer ve společnosti Innovatrics, kde řešil evaluační výzvu SlapSeg, pořádanou NIST, a později se stal team leaderem oddělení vizuální inspekce.
 • Je autorem nebo spoluautorem více než deseti vědeckých publikací v oblasti LIBS a machine learningu, a patří mezi 1 % nejlepších programátorů na platformě codingame.

Program

  • Lekce 1
  • Pondělí 2. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Úvod do počítačového vidění

  —> Praktické cvičení: Vygeneruj obrázek podle předlohy, předlohou je obrázek natočené funkce sinus cardinalis.

  —> Výstupy z lekce: Ovládám VSCode pro vědecké účely a umím pracovat s OpenCV, včetně otevírání, zobrazování a úprav pixelů obrázků.

  • Lekce 2
  • Středa 4. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Číslicová (digitální) reprezentace obrazových dat

  —> Dotazy na předchozí učivo, revize materiálů
  —> Reprezentace obrázku v počítači
  —> Bitové reprezentace
  —> Barvy, barevné prostory
  —> Interaktivní část lekce

   

  Praktické cvičení: Vygeneruj obrázek podle předlohy, předlohou je obrázek natočené funkce sinus cardinalis.

   

  Výstupy z lekce: Ovládám VSCode pro vědecké účely a umím pracovat s OpenCV, včetně otevírání, zobrazování a úprav pixelů obrázků.

  • Lekce 3
  • Pondělí 9. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Snímání obrazu, digitální kamery a fotoaparáty

  —> Dotazy na předchozí učivo, revize materiálů
  —> Akvizice obrázku
  —> Kamery – druhy, způsob vyčítání
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Implementuj gamma korekci a aplikuj ji na úpravu intenzity podexponovaného obrázku.

   

  Výstupy z lekce: Rozlišuji mezi CCD a CMOS, zpracovávám videa a RAW obrázky v OpenCV, používám demosaicing, metody hodnocení kvality jako PSNR a vyvažuji histogramy pro lepší vizuální kvalitu.

 
  • Lekce 4
  • Středa 11. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Workshop

  —> Dotazy na předchozí učivo, revize materiálů
  —> Otevření souboru s videozáznamem, práce s klíčovými obrázky
  —> Úprava obrazové informace v RAW formátu
  —> Desaturace obrazu
  —> Komprese obrazu

  • Lekce 5
  • Pondělí 16. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Geometrické transformace obrazových dat

  —> Geometrické transformace
  —> Maticová reprezentace
  —> Polární souřadnice
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Použij rohové body QR kódu na fotce k vyrovnání obrazu tak, aby QR kód byl vzpřímený, tj. jednotlivé čtverečky rovnoběžné se souřadným systémem.

   

  Výstupy z lekce: Ovládám otáčení, změnu velikosti a kombinaci transformací obrázků v OpenCV, včetně řešení problémů a důvodů pro její využití.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Středa 18. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Morfologické operace

  —> Základní morfologické operace
  —> Složené morfologické operace
  —> Flood fill
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Hledej rohy pomocí hit and miss. Cvičení najdeš na codingame.com.

   

  Výstupy z lekce: Dokážu zpracovat šedotónové obrázky na binární mapy a upravuji struktury v těchto mapách. Efektivně vyplňuji mezery a odstraňuji artefakty v obrázcích.

  • Lekce 7
  • Pondělí 23. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Spektrální transformace

  —> Fourierova transformace
  —> Vlnková transformace
  —> Interaktivní lekce

   

  Praktické cvičení: Odeber vysoké frekvence a pásovou propust implementuj pomocí FFT a iFFT.

   

  Výstupy z lekce: Umím převádět obrázky do frekvenční oblasti a transformovat je pro zdůraznění struktury čar, rozumím vztahům v reciprokém prostoru.

  • Lekce 8
  • Středa 25. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Integrální transformace

  —> Radonova transformace
  —> Inverzní Radonova transformace
  —> Houghova transformace
  —> Interaktivní lekce

   

  Praktické cvičení: Najdi hrany ohraničující pokladní účtenky na fotce z mobilu.

   

  Výstupy z lekce: Umím extrahovat strukturní faktory z obrázku a rekonstruovat obrázek z průmětového sinogramu. Rozumím základním principům výpočetní tomografie (CT).

  • Lekce 9
  • Pondělí 30. 9. 2024, 18:00 – 19:30

  Hledání vzorů

  —> Konvoluce
  —> Využití Dekonvoluce
  —> Detektory
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Vyzkoušej Robertsův detektor hran.

   

  Výstupy z lekce: Vyhlazuji a zvýrazňuji hrany v obrázcích pomocí konvolučních filtrů, přiřazuji hodnoty pixelům na hranách a rozumím významu konvoluce pro zpracování obrazu.

  • Lekce 10
  • Středa 2. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Workshop

  —> Geometrické operace, maticový počet a kombinování operací
  —> Vzorová implementace transformace rotací
  —> Použití morfologických operací pro vyčištění obrázku
  —> Morfologické operace pro zvýraznění struktury
  —> Implementace flood fill algoritmu
  —> Fourierova transformace hledání významných frekvencí
  —> Fourierova transformace – manipulace s frekvencemi v reciprokém prostoru versus konvoluce
  —> Implementace Houghovy transformace pro detekci čar a její optimalizace pro užší rozsah řešení

  • Lekce 11
  • Středa 9. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Registrace obrazu

  —> Hledání klíčových bodů
  —> Hledání homografie
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Najdi klíčové body na dvou obrázcích, přiřaď klíčové body mezi obrázky a proveď zarovnání jednoho obrázku na druhý.

   

  Výstupy z lekce: Extrahuji klíčové body z obrázků a přiřazuji je mezi snímky. Zvládám najít projekční transformaci pro převod souřadnic a vizualizuji celý proces s identifikací nedostatků.

  • Lekce 12
  • Pondělí 14. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Segmentace obrázku

  —> Prahování
  —> Semiautomatická segmentace
  —> Superpixely
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Implementuj algoritmus, který přiřadí informaci o typu povrchu (voda, les, ostatní) v barevné mapě.

   

  Výstupy z lekce: Umím rozdělit obraz na spojité, soběpodobné části, rychle oddělit části na základě barevné rozdílnosti a efektivně oddělit pozadí od popředí.

  • Lekce 13
  • Středa 16. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Prolnutí obrázků

  —> Jak kombinovat dva obrázky?
  —> Kombinování obrázku součtem intenzit
  —> Použití strukturní informace v obrázku k získání bezešvé kombinace
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Implementuj feathering blending a slovně porovnej výsledek proti transformaci s použitím poisson image editing metodou cv2.seamlessClone.

   

  Výstupy z lekce: Umím implementovat prolínání dvou obrázků a přenést objekty z jednoho obrázku na pozadí druhého. Dále umím prohazovat, přidávat a měnit objekty v obraze tak, aby byly správně propojeny s pozadím.

  • Lekce 14
  • Pondělí 21. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Nelineární algoritmy

  —> Složení několika obrázků do jednoho (15 min)
  —> Image carving
  —> Detekce pomocí korelace
  —> Interaktivní část

   

  Praktické cvičení: Převeď fotografii na čtvercový rozměr při zachování důležitých částí obrázku.

   

  Výstupy z lekce: Umím kombinovat obrázky s rozdílnou intenzitou či expoziční dobou, detekovat vzorové tvary na neznámých obrázcích a přizpůsobovat jejich rozměry, aniž bych ztratil důležité informace.

  • Lekce 15
  • Středa 23. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Workshop

  —> Hledání klíčových bodů – různé deskriptory a extraktory a jejich vlastnosti
  —> Hledání klíčových bodů – filtrování bodů, hledání korespondencí
  —> Registrace obrazu – implementace RANSAC
  —> Segmentace obrazu pomocí SLICO
  —> Panoramatická fotka
  —> Detekce automobilu na fotce
  —> Dynamické změny rozměrů obrázku

   

  Praktické cvičení: Ve svém závěrečném projektu vytvoříš algoritmus pro našeptávání druhů ovoce na pokladní váze, přiřazující tři nejpravděpodobnější typy k obrázkům. Body se udělují za správné přiřazení: 5 bodů za první místo, 3 body za druhé a 1 bod za třetí. Hodnotí se 5 druhů ovoce s čtyřmi vzorky každého, s maximálním ziskem 100 bodů.

  • Lekce 16
  • Středa 30. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Stereovize

  —> Optical flow
  —> Určování hloubky pomocí dvou i více kamer
  —> 3D rekonstrukce z bodových mračen
  —> Závěrečný projekt – zadání

   

  Výstupy z lekce: Umím zpracovávat prostorovou informaci získanou ze dvou či více kamer. Dokážu převést bodová mračna na 3D objekty a vyvodit fundamentální matici kamerového systému pomocí registrace obrazových částí.

  • Lekce 17
  • Středa 6. 11. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilé aplikace

  —> Zpracovávání dokumentů
  —> Rozpoznávání obličejů
  —> Samořiditelná auta
  —> Závěr – hodnocení projektů, řešení úloh, obecné dotazy

   

  Výstupy z lekce: Umím aplikovat získané poznatky na analýzu formulářů, rozeznávat ovoce na fotografiích a implementovat funkci našeptávání druhu ovoce. Dále umím efektivně detekovat obličeje na fotografiích.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ