Online kurz Programuj v C# | nauč se profesionálně psát kód v jazyce C sharp | robot_dreams Czech
 • živý online kurz
 • start 15. 7. 2024
 • 14 lekcí
 • 7 týdnů

Programuj v jazyce C#

Jediný online kurz programování v jazyce C#, který tě posune na next level!

MARTIN HOLÝ

Senior Software Engineer

Vendavo CZ

 • V kurzu si důkladně vysvětlíme interface IEnumerable, knihovnu LINQ či Entity Framework Core.

 • Čeká tě deep dive do konceptu mikroslužeb v back-endu i front-endu, naprogramuješ vlastní služby a doručíš je pomocí Docker image.

 • Naučíš se principy REST API, jejich implementaci a použití, psaní čistého kódu a navrhování komerčně úspěšných řešení.

 • Rezervuj si místo

O kurzu

 • TIMELINE:

  ČERVENEC–ZÁŘÍ

 • ČEKÁ TĚ:

  14 LEKCÍ

 • FORMÁT:

  živě online

Boostni své teoretické a praktické znalosti programování v jazyce C#. Porozuměj syntaxi a pokročilým datovým objektům. V kurzu programování se naučíš psát srozumitelný kód, navrhovat třídy a používat užitečné knihovny.

KURZ JE VHODNÝ PRO

ZAČÍNAJÍCÍHO PROGRAMÁTORA NEBO SAMOUKA V C#

Získáš teoretické a praktické základy pro tvůj další rozvoj. Naučíš se, jak správně vyladit svou aplikaci, čímž předejdeš možným chybám. Pochopíš principy efektivního asynchronního programování a jejich vliv na vývoj aplikací.

JUNIOR SW DEVELOPERA S OOP JAZYKEM (JAVA, DELPHI)

Naučíš se psát čistý a srozumitelný kód pro tvé kolegové. Získáš praktické zkušenost, které ti pomohou při integraci dat, databází i REST API, do programu, který dokážeš s pomocí knihoven C# navrhnout.

PC POWER USERA (TESTER, DEVOPS A DALŠÍ)

Naučíš se vytvářet testovací data v databázovém prostředí a získáš znalosti, jak si efektivně osvojit pokročilé metody a principy programování v C#. Zvládneš techniky pro napojení programů na databáze a API, aby komunikovaly s okolním světem.

 

VZDĚLÁNÍ S r_d

 • 1

  Personalizovaný feedback od špičkových lektorů

 • 2

  Real use cases

 • 3

  Praktická cvičení

 • 4

  Discord komunita

 • 5

  Certifikát

 • 6

  Doživotní záznamy

Program

 • 01 Lekce
  Pondělí 15. 7. 2024 17:30 – 19:00

  Začínáme s C#

  • Vytvoření první vlastní služby ze šablony
  • Představení IDE
  • Struktury programu a flow zpracování požadavků
  • Základní principy a design patterns (dependency injection, asynchronní programování)

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvořit a spustit BE mikroslužbu s využitím asynchronního programování, registrovat objekty do DI kontejneru a chápu klíčová slova async/wait pro asynchronní programování.

 • 02 Lekce
  Středa 17. 7. 2024 17:30 – 19:00

  Základní principy při návrhu a tvorbě tříd

  • Proč a jak používat SOLID a DRY principy při návrhu tříd
  • Představení a smysl používání základních návrhových vzorů (Factory, Singleton, Composite, Strategy)

   

  Výstupy z lekce: Zvládnu používat modifikátory viditelnosti, vytvářet smysluplné třídy a aplikovat návrhové vzory při tvorbě objektů v C#.

 • 03 Lekce
  Pondělí 22. 7. 2024 17:30 – 19:00

  Datové objekty: anonymní a dynamické třídy

  • Jak a proč používat pokročilé datové objekty (anonymní objekty, tuple, triple, dynamické objekty, struktury, nullable referenční typy)

   

  Výstupy z lekce: Dokážu identifikovat a používat pokročilé datové objekty.

 • 04 Lekce
  Středa 24. 7. 2024 17:30 – 19:00

  REST API: Jak na rozhraní pro komunikaci

  • Představení REST API a struktury JSON dokumentu
  • Vytvoření controlleru pro zpracování komunikačních požadavků a využití DTO objektů
  • Atributy a jejich použití na metodách a třídách
  • Vytvoření OpenAPI dokumentu pro zdokumentování veřejného rozhraní

   

  Výstupy z lekce: Umím správně vybrat REST metodu pro různé akce, rozšířit rozhraní a zveřejňovat dokumentaci, která umožňuje získat informace o operacích, jež jsou k dispozici a k vyzkoušení.

 • 05 Lekce
  Pondělí 5. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Databáze a napojení mikroslužby

  • Code-first přístup k databázi pomocí Entity Framework Core
  • Napojení mikroslužby na databázi
  • Aplikace migrací při úpravě struktury objektů
  • Základní operace (CRUD) nad daty v DB

   

  Praktické cvičení: Vytvoř kostru služby, která bude umožňovat hrát hru hledání min, kde půjde založit hru, generovat pole o 10×10 políčkách a evidovat klik na políčko od uživatele.

  Výstupy z lekce: Umím vytvářet a číst data, manipulovat s nimi a spojovat je v databázi.

 • 06 Lekce
  Středa 7. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Manipulace s daty

  • Představení interface IEnumerable a různé jeho varianty (List, Array, …)
  • Jak využívat síly Expressions a LINQ knihovny
  • Co je to rekurze, jak ji využít a na co si dát pozor

   

  Praktické cvičení: Na službě z předchozího cvičení zobraz všechna sousedící nulová políčka, pokud uživatel odhalí nulové políčko.

  Výstupy z lekce: Umím používat cykly, rekurzi a zvládám základy LINQ operace.

 • 07 Lekce
  Pondělí 12. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Čas na Q&A: back-end služby

  • Shrnutí znalostí ohledně vytvořené BE služby a praktických cvičení
  • Zodpovězení otázek
 • 08 Lekce
  Středa 14. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Webové stránky pomocí C#

  • Front-end služba za využití frameworku Blazor server
  • Představení Razor pages (kombinace HTML a C#) při tvorbě plnohodnotných webových stránek
  • Využití knihovny MudBlazor při tvorbě Material Design stránek

   

  Praktické cvičení: Vytvoř front-end aplikaci k hledání min z předchozích cvičení.

  Výstupy z lekce: Zvládám vytvořit jednoduché frond-end aplikace pomocí CSS stylů a dokážu najít dokumentaci ke knihovně MudBlazor.

 • 09 Lekce
  Pondělí 19. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Propojení back-end a front-end služeb

  • Jak provolávat z front-end služby veřejné REST API naší back-end služby (načítání a úprava dat ve webové službě)
  • Využití DTO objektů při přenosu dat mezi službami

   

  Praktické cvičení: Napoj hledání min webové (front-end) služby na dříve vytvořenou (back-end) službu.

  Výstupy z lekce: Přes HTTP klienta umím u vytvořeného front-endu povolat back-end API a umím zpracovat přijatá data, manipulovat s nimi a aktualizovat je.

 • 10 Lekce
  Středa 21. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Unit test: jak na bezchybný kód

  • Jak a proč psát unit testy
  • Testování (public method, private method, statických metod)

   

  Praktické cvičení: Napiš unit testy na relevantní části kódu služby.

  Výstupy z lekce: Vím, jakou část kódu otestovat, a umím napsat vlastní unit test.

 • 11 Lekce
  Pondělí 26. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Nastavení autentizace a autorizace služeb

  • Autentizace a autorizace a jak se tyto pojmy pojí s mikroslužbami
  • Jak používat autorizaci ve spojení s veřejným OpenAPI, aby bylo provolávání endpointů stále pohodlné

   

  Praktické cvičení: Zabezpeč BE k aplikaci hledání min pomocí základního způsobu zabezpečení.

  Výstupy z lekce: Umím vytvořit zabezpečené API, které omezuje přístup pro oprávněné uživatele, a dokážu rozpoznat a reagovat na identitu přihlašující se k aplikaci.

 • 12 Lekce
  Středa 28. 8. 2024 17:30 – 19:00

  Jak na komponentové testy

  • Jak a proč psát komponentové testy pro BE službu
  • Představení pojmu testovací pyramida

   

  Praktické cvičení: Aplikuj komponentové testy na svoje cvičení z předchozích hodin (hledání min).

  Výstupy z lekce: Umím provádět black-box testování API, zajišťovat autentizaci a autorizaci v komponentových testech a vytvářet testovací data v testovací databázi.

 • 13 Lekce
  Pondělí 2. 9. 2024 17:30 – 19:00

  Docker: jak na dockerizaci BE služby

  • Vysvětlení, k čemu je Docker a související DockerFile a Docker image
  • Dockerizace BE služby (vytvoření DockerFile pro službu, vytvoření Docker image, spuštění služby na lokálním počítači)

   

  Výstupy z lekce: Mám základní přehled v Dockeru a umím kontejnerizovat služby do Docker image.

 • 14 Lekce
  Středa 4. 9. 2024 17:30 – 19:00

  Závěrečné Q&A

  • Q&A a dodělávky

LEKTOR

MARTIN HOLÝ

Senior Software Engineer, Vendavo CZ

 • V Alza.cz začínal jako správce informačních systémů, kde analyzoval, udržoval a vyvíjel back-endové aplikace a databáze.

 • V současné době pracuje jako Senior Software Engineer ve společnosti Vendavo CZ.

 • Na pozici Senior Team Leader vedl tým a pracoval na modernizaci systémů a věnoval se vývoji systémů a architektur v RENOMIA jako Software Architect a Full Stack Engineer.

 • Zabývá se vývojem business požadavků, od návrhu architektury řešení přes samotnou implementaci až po code-review ostatních vývojářů.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám! Náš r_d tým se s tebou spojí co nejdříve, abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

 
 
 
 
Získat více informací