• < online kurz >
 • < 30 lekcí >

Tomáš Hylský

Front-end developer v České televizi

Front-end developer

Nastartuj svou kariéru ve webovém vývoji

Ovládni front-endový vývojový cyklus a získej zkušenosti s pokročilými technikami JavaScriptu a integrací knihovny ReactJS. V kurzu se naučíš vytvářet kvalitní a profesionálně designované webové stránky.

Čti více

O kurzu:

Chceš být součástí front-end vývoje?

Po absolvování třiceti lekcí budeš umět psát a číst kód v JavaScriptu/Typesriptu, pochopíš jeho syntax i základní koncepty. Osvojíš si základy React frameworku, naučíš se realizovat webové aplikace a seznámíš se s koncepty OOP.

V závěru kurzu se naučíš nasadit svou aplikaci na hosting Firebase a odneseš si nejen certifikát, ale hlavně praktické dovednosti, které využiješ na pozici junior front-end developera.

 • 30 Lekcí
 • Praktický kurz webového vývojáře
 • Zpětná vazba od lektora

Kurz je vhodný pro:

Switchers
 • Přejdi z netechnického oboru a získej zázemí a jistotu ve front-end vývoji.
 • Nauč se základy terminologie a technologií ve front-endovém vývoji.
 • Doplň nedostatek dovedností v oblasti vývoje a zpracovávání chyb.
Samouky
 • Získej dovednosti s HTML, CSS, JavaScriptem a designovými principy front-endu.
 • Rozšiř znalosti nástrojů a technologií, se kterými se ve front-endu setkáš.
 • Pronikni do dynamické oblasti, kde je třeba udržet krok s neustálým vývojem.
Produktové manažery a částečně technické pozice
 • Překonej komunikační bariéru mezi vývojovými týmy a zajisti soulad s vizí projektu.
 • Získej lepší povědomí o používaných technologiích a jejich limitech.
 • Nauč se snáze ověřit funkčnost svého front-endového projektu.

KURZ ZAČÍNÁ

26.10.2023

Získat více informací

Lektor

Tomáš Hylský

Front-end developer v České televizi

 • Má 9 let zkušeností s programováním.
 • Vystudoval ČVUT na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
 • Aktuálně zastává pozici front-end developera u České televize, kde vede technickou skupinu front-end vývojářů.
 • Pracoval ve společnosti Heureka.cz, kde vytvářel nové administrační rozhraní pro správu obsahu.
 • Působil v digitální agentuře OAK'S LAB, kde začínal jako Full Stack Engineer a vypracoval se na pozici Lead Software Engineer.
 • Zajímá se o novinky v technologiích a způsoby, jak zefektivnit vývojářskou práci či UI/UX v rámci vývoje.
 • Získal certifikát Google Associate Cloud Engineer po tréninku na Google Cloud a je také držitelem certifikátu AWS Certified Cloud Practitioner po školení na AWS.

Program

  • Lekce 1
  • Čtvrtek 26. 10., 18:00–19:30

  Úvod do moderního JavaScriptu (ES6+)

  Seznámení s historií a vývojem JavaScriptu, základy ES6+ syntaxe.

  • Lekce 2
  • Pondělí 30. 10., 18:00–19:30

  Porozumění datovým typům a strukturám ECMA scriptu

  Prozkoumání primitivních datových typů, polí a objektů v JavaScriptu.

  • Lekce 3
  • Čtvrtek 2. 11., 18:00–19:30

  Podmínky a cykly

  Aplikace podmínek a cyklů pro efektivní kódování.

 
  • Lekce 4
  • Pondělí 6. 11., 18:00–19:30

  Funkce, parametry a spread operátor

  Základy práce s funkcemi, parametry a efektivní manipulace s poli a objekty.

  • Lekce 5
  • Čtvrtek 9. 11., 18:00–19:30

  Destrukturování objektů a vylepšené literály objektů, Set a Maps

  Pokročilé techniky destrukturování a práce s Map a Set v JavaScriptu.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Pondělí 13. 11., 18:00–19:30

  Úvod do tříd a objektového programování

  Pochopení tříd, konstruktorů a základních OOP principů.

  • Lekce 7
  • Čtvrtek 16. 11., 18:00–19:30

  Úvod do jazyka Typescript, pokročilé typy a rozhraní

  Seznámení s TypeScriptem, jeho datovými typy a rozhraními.

  • Lekce 8
  • Pondělí 20. 11., 18:00–19:30

  Async/Await, Promises & Fetch API

  Porozumění asynchronnímu kódování a práce s HTTP požadavky.

  • Lekce 9
  • Čtvrtek 23. 11., 18:00–19:30

  Zpracování chyb a debugging

  Techniky pro efektivní ladění a ošetření chyb v kódu.

  • Lekce 10
  • Pondělí 27. 11., 18:00–19:30

  Orientace v ekosystému JavaScript a TypeScript

  Přehled populárních knihoven a nástrojů pro vývoj.

  • Lekce 11
  • Čtvrtek 30. 11., 18:00–19:30

  Úvod do ReactJS

  Základy Reactu a virtuálního DOMu.

  • Lekce 12
  • Pondělí 4. 12., 18:00–19:30

  React Komponenty & JSX

  Seznámení s funkcionálními komponentami a JSX/TSX syntaxí.

  • Lekce 13
  • Čtvrtek 7. 12., 18:00–19:30

  Props a state ve funkcionálních komponentách

  Správa dat a stavu ve funkcionálních React komponentách.

  • Lekce 14
  • Pondělí 11. 12., 18:00–19:30

  Efekty v React

  Práce s vedlejšími efekty a závislostmi ve funkcionálních komponentách.

  • Lekce 15
  • Čtvrtek 14. 12., 18:00–19:30

  Manipulace s eventy & formuláře v Reactu

  Zpracování událostí a formulářů ve funkcionálních komponentách.

  • Lekce 16
  • Pondělí 8. 1., 18:00–19:30

  React Context pro správu globálního statu

  Úvod do React Context a správa globálního statu.

  • Lekce 17
  • Čtvrtek 11. 1., 18:00–19:30

  React Router

  Nastavení routování a navigace v React aplikacích.

  • Lekce 18
  • Pondělí 15. 1., 18:00–19:30

  Stylování v React

  Práce se styly, komponentami a tematickými prvky v Reactu.

  • Lekce 19
  • Čtvrtek 18. 1., 18:00–19:30

  Pokročilé React vzory

  Vykreslování vlastností, Higher Order Components a funkcionální kompozice.

  • Lekce 20
  • Pondělí 22. 1., 18:00–19:30

  Optimalizace výkonu v Reactu

  Nástroje a techniky pro vylepšení výkonu funkcionálních komponent.

  • Lekce 21
  • Čtvrtek 25. 1., 18:00–19:30

  Podrobně o Hooks

  Vytváření a používání vlastních hooků; rozšířená práce se state.

  • Lekce 22
  • Pondělí 29. 1., 18:00–19:30

  Testování funkcionálních komponent v Reactu

  Základy testování funkcionálních komponent a použití Jest.

  • Lekce 23
  • Čtvrtek 1. 2., 18:00–19:30

  Server-side rendering v Reactu

  Koncepty, výhody a implementace server-side rendering.

  • Lekce 24
  • Pondělí 5. 2., 18:00–19:30

  React vzory a TypeScript

  Použití silného typového systému a generického programování v Reactu.

  • Lekce 25
  • Čtvrtek 8. 2., 18:00–19:30

  Deploy a CI/CD pro React aplikace

  Nasazení aplikací a kontinuální integrace a dodávání.

  • Lekce 26
  • Pondělí 12. 2., 18:00–19:30

  Přístupnost v Reactu

  Nástroje a postupy pro zlepšení přístupnosti webových aplikací.

  • Lekce 27
  • Čtvrtek 15. 2., 18:00–19:30

  Externí správa statu

  Kdy a jak použít externí knihovny pro správu stavu.

  • Lekce 28
  • Pondělí 19. 2., 18:00–19:30

  Animace v Reactu

  Vytváření animací pomocí CSS a specializovaných knihoven.

  • Lekce 29
  • Čtvrtek 22. 2., 18:00–19:30

  Integrace knihoven třetích stran

  Použití populárních knihoven a integrace s API a back-endem.

  • Lekce 30
  • Pondělí 26. 2., 18:00–19:30

  Závěrečný přehled a budoucí trendy v React

  Shrnutí kurzu a diskuse o budoucnosti Reactu.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező