Krása a složitost práce front-end vývojáře | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Od HTML k React: Tomáš Hylský o evoluci a budoucnosti front-endu

Od HTML k React: Tomáš Hylský o evoluci a budoucnosti front-endu

Rozhovor s expertem a lektorem na front-end development

S rychlým nárůstem počtu webových aplikací a významem uživatelského rozhraní v digitálním světě se stává front-endový vývoj jedním z klíčových oblastí v IT. Abychom mohli získat podrobnější vhled do tohoto odvětví, oslovili jsme Tomáše Hylského, lektora našeho kurzu Front-end developer, aby nám pomohl pochopit krásu a komplexnost práce front-endového vývojáře.

Tomáš Hylský

Předtím než se ponoříme do podstaty našeho rozhovoru, poznáme lépe našeho hosta. Tomáš má hlubokou znalost různých technologií a jazyků a považuje za své poslání přinášet vysokou kvalitu vývoje s důrazem na UX. Zajímá ho, jak překlenout propast mezi designem a technologiemi a jak vyvíjet intuitivní, responzivní a funkční uživatelská rozhraní. Má za sebou devět let praxe v oboru a vzdělání z ČVUT a kromě toho, že působí jako front-end developer v České televizi, má na svém kontě zkušenosti z Heureka.cz či digitální agentury OAK'S LAB. Tomáš se také podílí na vedení technických skupin a na organizaci interních technologických přednášek.

Front-end v praxi

Front-end, často označovaný jako klientova strana, je to, co uživatelé vidí a s čím přímo interagují. Zahrnuje vše od vizuálních prvků, jako jsou tlačítka, menu a obrázky, až po dynamické interakce a animace, které vylepšují uživatelský zážitek.

Moderní front-endový vývoj je mnohem více než jen o estetice. Je to složitá kombinace programování, designu, UX (uživatelské zkušenosti) a UI (uživatelského rozhraní). Front-end vývojáři stojí na křižovatce těchto disciplín, kde musí kombinovat své technické znalosti s kreativním myšlením, aby vytvořili intuitivní, reaktivní a přitažlivé webové rozhraní.

Každé posunutí stránkou, proklik či interakce s formulářem je výsledkem práce front-endového vývojáře. Kvalitní front-end znamená, že web je rychlý, přístupný na různých zařízeních a prohlížečích a poskytuje uživatelům pozitivní zážitek. Aby toho bylo dosaženo, vývojáři musí být obeznámeni s nejnovějšími technologiemi, nástroji a postupy, a to včetně populárních frameworků jako React, Vue.js či Angular.

Každý klik na webu je stěžejní. To je skutečnost, se kterou se exponenciálně zvyšuje význam a cena práce front-endového developera. Díky rychlému vývoji technologií a narůstajícím očekáváním uživatelů je role front-endového vývojáře důležitější než kdy dříve. Představuje most mezi technologickým zázemím a konečným uživatelem, když překládá technické specifikace do vizuálně atraktivních a funkčních webových stránek a aplikací.

A teď k samotnému rozhovoru

Přečti si detailní rozhovor s Tomášem Hylským na téma jeho expertizy. Budeme se zabývat tématy od Tomášových začátků s programováním a základních stavebních kamenů, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, přes pokročilé technologie a frameworky až po metody a postupy pro vytváření reaktivních a uživatelsky přátelských webových rozhraní. Nakonec se podíváme i na nejnovější technologické trendy, které změní front-end nadobro.

Jak ses poprvé setkal s front-end developmentem a co tě na něm zaujalo?

Poprvé jsem se se základním front-end developmentem setkal ve 14 letech. Lákala mě představa vytvářet si vlastní webové stránky, a tak jsem se začal učit základy HTML a CSS. Pokračoval jsem i na střední škole, kde jsem si bral semináře zaměřené na programování. Nejvíc jsem se však začal věnovat programování na vysoké škole, kde jsem mimo předměty zaměřené na programování začal s pracovními zakázkami zaměřenými převážně na back-end. K programování front-endu jsem se dostal v digitální agentuře OAK’S LAB, kam jsem původně nastupoval jako back-endový vývojář. Postupně jsem se přesunul k programování front-endu, protože jsem mohl přímo ovlivnit, jak bude aplikace vypadat a jaký z ní bude mít uživatel požitek. 

Jaký byl nejnáročnější projekt, na kterém jsi pracoval? Proč byl nejnáročnější?

Každý projekt je v něčem unikátní, ale pokud bych měl vypíchnout nejnáročnější projekt, bude to zřejmě moje aktuální zaměstnání. Jedná se o rozsáhlou code-base projektu iVysílání České televize, kde je spousta nových knihoven, se kterými jsem dřív nepracoval. Součástí práce je napojení na další týmy, komunikace a synchronizace s nimi ohledně release a vývoje nových funkcionalit.

Jakou roli hrají soft skills ve tvé práci front-end vývojáře?

Na juniorní pozici front-end vývojáře nemají soft skills tak velkou roli. Obzvlášť pokud pracuješ v týmu, kde je i seniorní vývojář. Ale postupem času, kdy stoupáš v kariérním žebříčku a stává se z tebe medior a později i seniorní vývojář, je potřeba spolu s hard skills rozvíjet i soft skills. Důležitá je převážně komunikace. Ať už se jedná o komunikaci se stakeholdery ohledně feasibility navrhovaného řešení, nebo komunikaci s kolegy programátory, kdy například diskutujeme nad konkrétním problémem a snažíme se najít co nejlepší řešení.

Jaká je podle tebe role front-end developmentu v technologickém ekosystému?

Front-end má určitě velkou roli v tom, abychom uživateli poskytli co nejlepší zážitek z používání naší aplikace. Mimo to, že front-end development určuje, jak stránka vypadá a jak se chová, je v něm zabalená celá řada podpůrného vývoje. Myslím tím například přístupnost stránky pro nevidomé/slabozraké nebo search engine optimization, aby nás uživatelé našli při hledání v browseru.

Jaké nástroje a frameworky považuješ za klíčové pro moderní front-end development?

Pro moderní front-end development považuji za klíčové frameworky a knihovny jako React, Vue.js nebo Angular, a nástroje jako npm, Webpack, a Babel, které pomáhají optimalizovat a usnadnit vývojářský workflow. Tyto knihovny umožňují vyvíjet webové aplikace mnohem rychleji, než kdybychom stavěli všechno od začátku. Má to ale svá úskalí, jako je například rychlost webu. Při neefektivním použití velkého množství knihoven narůstá i celková velikost aplikace. To může mít za následek, že aplikace mohou běžet pomalu na starších zařízeních.

Jakým výzvám a nejčastějším problémům čelí front-end developeři při své práci na projektech?

Mezi běžné výzvy patří například zajištění kompatibility mezi různými prohlížeči, optimalizace výkonnosti, práce s legacy kódem, zajištění přístupnosti a také udržení kvality kódu v rámci rychle se vyvíjejících projektů.

Které aktuální trendy ve front-end vývoji považuješ za nejdůležitější a proč?

Jeden z výrazných trendů ve front-end vývoji je zaměření na tzv. headless architektury, které umožňují oddělit back-end (data management) od front-endu (uživatelské rozhraní), což přináší výhody v oblasti výkonu, škálovatelnosti a flexibility vývoje. Další klíčový trend je vývoj Progressive Web Apps (PWAs), které kombinují výhody webových a nativních aplikací, poskytují dobrou uživatelskou zkušenost (UX) a fungují v offline režimu. Také je neméně důležité zmínit stále rostoucí důraz na přístupnost. Aplikace by měly být přístupné a použitelné pro co nejširší spektrum uživatelů.

Vidíš nějaké nové technologie, které by mohly v blízké budoucnosti ovlivnit front-end?

Jedním z nových trendů, který stojí za povšimnutí, je vzestup mikrofront-endů, což umožňuje dekompozici UI na menší, nezávislé části, které lze vyvíjet paralelně různými týmy a kombinovat do jedné ucelené aplikace. Tento přístup může přinést větší flexibilitu a usnadnit správu a rychlost vývoje aplikace. Za zmínku stojí také rozvoj automatického učení a prediktivního načítání ve front-endu, které umožňuje webům předvídat a plynule reagovat na potřeby uživatelů. To vytváří intuitivnější zážitky při procházení webu.

Jak se snažíš udržovat své dovednosti aktuální? Je nutné/možné udržovat své skills ve front-endu aktuální?

Udržuji své dovednosti aktuální prostřednictvím pravidelného vzdělávání – účastí na konferencích, čtením odborné literatury, účastí v online kurzech a také praktickou prací na různých projektech. Pomáhá i sledovat trendy knihoven, se kterými pracujete. Ano, je to nutné, aby bylo možné efektivně konkurovat na trhu a poskytovat relevantní a aktuální řešení.

Jaké jsou tvé oblíbené zdroje pro učení a zdokonalování ve front-end vývoji? Máš nějaké tipy pro ty, kdo se chtějí stát úspěšnými front-end vývojáři?

Pro učení a zdokonalování v oblasti front-end developmentu rád využívám zdroje, jako jsou dokumentace MDN Web Docs, CSS Tricks, StackOverflow. Těm, kteří se chtějí stát úspěšnými front-end developery, bych doporučil být neustále zvídavý, nebát se experimentovat a vytvářet vlastní projekty a také se zapojit do komunity a sdílet své poznatky.

Front-end developer můžeš být i ty

Ať už jsi začátečník v oblasti IT, nebo zkušený programátor, svět front-endového vývoje se neustále se vyvíjejí a nabízí nespočet možností pro rozvoj a kreativní uplatnění. Rozhovor s Tomášem nám přinesl cenné vhledy do tohoto fascinujícího oboru a ukázal nám, jak může front-endový vývojář spojovat svět technologií a svět estetiky.

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli prohloubit své znalosti v oblasti front-endu, máme speciální nabídku.

Kurz Front-end developer

Připoj se k našemu kurzu, poznej technologie jako ECMAScript, JavaScript, TypeScript a pronikni do aktuálních trendů ve front-endovém vývoji. Studenti získají praktické dovednosti potřebné k vytváření moderních webových aplikací s pomocí ReactJS. Ať už jsi začátečník, nebo máš již nějaké zkušenosti, tento kurz tě posune na next level tvé IT kariéry.

Výsledky a cíle kurzu:

  • Teoretické a praktické znalosti v ECMAScript, JavaScript a TypeScript
  • Hluboké porozumění front-endovému vývoji a schopnost vytvářet komplexní aplikace s ReactJS
  • Praktická zkušenost, kterou můžeš vložit do svého portfolia jako ukázku svých dovedností
  • Základy testování aplikací pomocí Jest a React Testing Library, znalosti hostování aplikací s Firebase platformou

Náš kurz zprostředkuje interaktivní online lekce, živé kódovací sezení, diskuzní fóra a mnoho dalšího. Je to dokonalý krok na cestě k úspěšné kariéře ve front-endovém vývoji. Staň se expertem v oblasti front-endu a objev, jak může jít technologie ruku v ruce s krásou a designem.

Autor: Jan Bílek

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?