Online kurz IT Security Architect — staň se expertem na vývoj bezpečných IT systémů | robot_dreams Czech

Josef Krýcha

Security Architect v Kyndryl

IT Security Architect

Staň se odborníkem v návrhu bezpečných
IT systémů

Nepodceňuj kybernetickou bezpečnost. S naším kurzem se naučíš navrhovat bezpečnostní architektury, identifikovat a řešit hrozby, zabezpečit cloudové prostředí a pracovat s nejnovějšími bezpečnostními standardy.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Naučíš se navrhovat bezpečnostní architektury s ohledem na moderní výzvy. Ponoříme se do metod řízení rizik a modelování hrozeb, kde ti představíme techniky, jako je STRIDE a nástroje jako Microsoft Threat Modeling Tool. Součástí kurzu je i praktické seznámení s principy zero trust architektury, jejími pilíři a implementací v reálných podmínkách.

Naučíš se také techniky pro bezpečnostní testování a auditování aplikací a sítí, abys dokázal*a identifikovat potenciální slabiny a navrhnout efektivní řešení. Kromě toho kurz pokrývá klíčové aspekty právních a etických standardů v kybernetické bezpečnosti, včetně GDPR a ISO norem.

 • 13 lekcí
 • Implementace cyber secure architektury
 • Zero trust, síťová a cloudová bezpečnost

Kurz je vhodný pro:

Bezpečnostní specialisty
 • Získáš hlubší porozumění bezpečnostní architektuře a metodám ochrany IT systémů.
 • Rozšíříš své dovednosti v návrhu a implementaci bezpečnostních řešení.
 • Naučíš se efektivně řešit aktuální bezpečnostní výzvy.
IT specialisty
 • Získáš komplexní přehled o kybernetické bezpečnosti a jejích principech.
 • Naučíš se integrovat bezpečnostní přístupy do tvých IT projektů.
 • Zvýšíš svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Současné security architekty
 • Prohloubíš své znalosti a získáš praktické dovednosti pro svou roli.
 • Naučíš se nové techniky a metody pro efektivní návrh bezpečnostních systémů.
 • Rozšíříš svou síť kontaktů o další profesionály ve stejné oblasti.

Připravujeme

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Josef Krýcha

Security Architect

Kyndryl

 • Je odborník na kybernetickou bezpečnost s bohatými zkušenostmi v oblasti bezpečnostního návrhu a architektury.
 • Svou kariéru začal v roce 2010 jako analytik kybernetické bezpečnosti v BIS, kde se zaměřoval na detekci a prevenci bezpečnostních hrozeb.
 • Po odchodu ze služby se specializoval na zabezpečení bankovních aplikací a metodiku bezpečného vývoje software v agilním prostředí.
 • Jeho profesní cesta zahrnovala pozice jako bezpečnostní expert v týmech ČSOB, Deutsche Bank, Canon a Oracle, kde se věnoval tvorbě bezpečnostních strategií a řízení kybernetických rizik.
 • V současné době působí jako Security Architect ve společnosti Kyndryl, kde se zaměřuje na návrh bezpečných informačních a komunikačních systémů pro klienty.
 • V rámci své praxe získal řadu certifikátů, včetně Certified Information Systems Security Professional, Certified Secure Software Lifecycle Professional, Certified Cloud Security Professional a další.

Michal Kosorín

Je CyberSecurity Architect v Siemens Healthineers, kde se od prosince 2021 specializuje na zero trust architecture. Má zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, které získal během působení v různých mezinárodních společnostech, včetně Clarios a Linde. Je držitelem certifikátů od Microsoftu, EC-Council a ISACA a absolvoval Fakultu informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity.

 • CyberSecurity Architect
 • zero trust architecture
 • EC-Council a ISACA

Program

  • Lekce 1

  Základy IT bezpečnosti

  —> Krátké představení kurzu, jeho struktury, lektora, účastníků, očekávání a cílů
  —> Základní cíle bezpečnosti a jak je zajistit: Integrita, důvěrnost, dostupnost
  —> Základní principy řízení bezpečnosti (least privilege, zero trust, security by design, defence-in-depth a další)

  • Lekce 2

  Řízení rizik a modelování hrozeb

  —> Rozdíl mezi hrozbou, rizikem, zranitelností, chybou v kódu, pravděpodobností a dopadem
  —> Jak se určuje výše rizika (kvantitativní a kvalitativní přístupy)
  —> Jak se určuje závažnost zranitelnosti (CVSS)
  —> Metodika STRIDE pro modelování hrozeb

   

  Úkol: Vytvoření vlastního modelu hrozeb pro zvolený systém.

  • Lekce 3

  Řízení identit, přístupu a oprávnění uživatelů

  —> Vztah mezi subjektem, objektem, identitou, účtem a rolemi
  —> Různé modely pro řízení přístupu
  —> Způsoby autentizace a jejich použití
  —> Řízení identit

 
  • Lekce 4

  Praktická kryptografie a PKI

  —> Základy kryptografie, historie a význam
  —> Šifrování, dešifrování, hashování
  —> Symetrická vs. asymetrická kryptografie
  —> Hashovací funkce
  —> TLS/SSL
  —> Bezpečnostní úvahy a doporučení

   

  Úkol: Použití OpenSSL k šifrování dat a komunikace.

  • Lekce 5

  Zero trust architektura

  —> Definice zero trust (ZT) architektury
  —> 3 základní pilíře ZT
  —> Základní model: technologie, lidé, procesy
  —> Důsledky ZT architektury

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6

  Aplikační bezpečnost

  —> Proces vývoje aplikací
  —> Waterfall model a jeho fáze
  —> Agilní vývoj
  —> Principy bezpečného vývoje (Secure Software Development Lifecycle)

   

  Úkol: Identifikace bezpečnostních opatření pro novou aplikaci, včetně vhodných testovacích scénářů.

  • Lekce 7

  Bezpečnost sítí, segmentace a monitoring

  —> Úvod do síťové bezpečnosti
  —> Hrozby
  —> Zranitelnosti
  —> Známé útoky a jejich dopad
  —> Význam síťové bezpečnosti z pohledu CIA triády

   

  Úkol: Simulované odposlouchávání po síti.

  • Lekce 8

  Bezpečnost cloud computingu

  —> Představení cloudu a jeho významu
  —> Vysvětlení konceptu cloud computingu
  —> Přehled hlavních poskytovatelů cloudu: Azure, AWS, GCP
  —> Základní principy bezpečnosti v cloudu

   

  Úkol: Vytvoření landing zóny v Azure s použitím bezplatné subskripce.

  • Lekce 9

  Testování bezpečnosti

  —> Úvod do testování bezpečnosti
  —> Typy testování bezpečnosti (s důrazem na penetrační testování)
  —> Standardy, metodologie a postupy při testování

   

  Úkol: Simulované lámání a zdokumentování nebezpečných hesel.

  • Lekce 10

  Monitoring bezpečnosti, bezpečnostní incidenty a reakce

  —> Jak funguje bezpečnostní monitoring a jaké technologie nejčastěji používá?
  —> Rozdíl mezi bezpečnostní událostí a incidentem
  —> Bezpečnostní incident a reakce na incident

   

  Úkol: Vytvoření incident handling playbook pro zvolený typ útoku.

  • Lekce 11

  Plánování kontinuity (BCP) a obnova po incidentu (DRP)

  —> Business Impact Analysis pro určení kritických systémů
  —> Maximum Tolerable Downtime a dopad na RTO a RPO
  —> Co obsahuje BCP plán a jak ho vytvořit?

   

  Úkol: Vytvoření vlastního BCP nebo DRP pro zvolený systém.

  • Lekce 12

  Bezpečnostní normy, standardy, regulace a zákony

  —> Představení bezpečnostních norem
  —> ISO/IEC 27001 – Mezinárodní standard pro správu informační bezpečnosti (ISMS)
  —> ISO/IEC 27002 – Doprovodný standard k ISO/IEC 27001
  —> NIST Cybersecurity Framework

  • Lekce 13

  Q&A session, feedback, diskuze k pracovnímu trhu

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ