Online kurz Programování robotů | Ovládni technologie a procesy v robotice s robot_dreams
 • < živý online kurz >
 • < start 1. 8. 2024 >
 • < 10 týdnů >
 • < 20 lekcí >

Lenka Mudrich

Team Lead of Underwater Robotics Development
Jacobs

Základy stavby a programování robotů

Sestav a naprogramuj vlastního autonomního robota

Registrací na kurz získáš zdarma toolkit robota a hlavní programovací jednotku v celkové hodnotě 3 000 CZK.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Budoucnost patří mobilním robotům, kteří nahrazují velké mechanické ruce ve výrobě. Nauč se je s námi sestavit a naprogramovat.

Sestavíš model autonomního robota, který se umí koordinovat a pohybovat požadovanou rychlostí, indikovat změny, rozhodovat se a adaptovat na dopravní situace.

Naučíš se techniky regulace a automatizace, modelování v CAD pro design robota, programovat v MicroPythonu a zjistíš, jak správně integrovat senzory a motory do robota.

 • Personalizovaný feedback
  od špičkových lektorů
 • Real use cases
  Praktická cvičení
 • Certifikát
  Doživotní záznamy
 • Discord komunita

Kurz je vhodný pro:

Programátory a IT specialisty
 • Získáš zkušenosti s hardwarovou prací a stavbou autonomních robotů.
 • Pochopíš rozdíly mezi programováním embedded a desktopových aplikací.
 • Naučíš se naprogramovat PID regulaci a pochopíš základy robotiky.
Zájemci o oblast automatizace
 • Pochopíš základy autonomní robotiky a seznámíš se s AI a pokročilým programováním.
 • Naučíš se pracovat v MicroPythonu, jazyce pro embedded elektroniku.
 • Získáš zkušenosti s prací na hlavních senzorech robotiky a naučíš se jejich principy.
Mechaniky a automechaniky
 • Pochopíš základní principy robotiky s demonstrací na modelu autonomního auta.
 • Poznáš hlavní senzory používané v robotice a samořídících vozidlech.
 • Sestavíš, naprogramuješ a optimalizuješ vlastního robota.
Zájemce o výrobu a vývoj elektroniky
 • Seznámíš se s jazykem MicroPython a prací s hardwarem.
 • Postavíš vlastního robota a pochopíš základy mechanického návrhu.
 • Získáš vhled do robotiky a vše si vyzkoušíš na stavebnici.

Start kurzu

1. 8. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Lenka Mudrich

 • Pracuje jako vedoucí týmu pro vývoj podvodních robotů v mezinárodní firmě Jacobs.
 • Zaměřuje se na systémovou architekturu a technickou podporu týmu, kde přináší inovativní řešení v oblastech nukleární energie a civilní infrastruktury.
 • Pracovala pro firmu Dyson a českou firmu Datavision, kde se specializovala na autonomní roboty pro logistiku.
 • Obdržela prestižní stipendium Anita Borg od Google.
 • Má více než 5 let pracovních zkušeností v oblasti robotiky.
 • Je aktivní v akademické sféře a pravidelně se účastní jako porotkyně technologických soutěží.

Program

  • Lekce 1
  • Čtvrtek 1. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Co je a není robot?

  —> Úvod, představení a očekávání
  —> Oblasti, ve kterých se používají roboti
  —> Co je a není robot?
  —> Jak moc je robot chytrý aneb co je to autonomie?
  —> Robotika vs. umělá inteligence
  —> Stavební kameny robotiky
  —> Představení finálového projektu

   

  Praktické cvičení: Instalace programu CAD.

  Výstupy z lekce: Znám oblasti lidského života, ve kterých se používá robotika. Vím, co to je autonomie a jaké úrovně se rozeznávají. Umím rozlišit roboty ovládané na dálku od těch autonomních a vím, jak robotika souvisí s AI.

  • Lekce 2
  • Úterý 6. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Kostra robota a seznámení se s CAD programem

  —> Typy robotů
  —> Přehled typů podvozků pro mobilní roboty pohybující se po rovině
  —> Výhody a nevýhody podvozků
  —> Možnosti, jak postavit kostru robota
  —> Výhody a nevýhody koster
  —> Úvod do modelace CAD
  —> Modelace základních tvarů

   

  Praktické cvičení: Stavba robota.

  Výstupy z lekce: Znám typy podvozků pro mobilní roboty, jejich výhody a nevýhody. Vyznám se v možnostech, jak postavit kostru robota, a vím, co je to CAD a k čemu je dobrý. Umím nakreslit základní tvary v CAD.

  • Lekce 3
  • Čtvrtek 8. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Kostra a svaly robota

  —> Jaké nedostatky má stavebnice robota
  —> Modelování v CAD
  —> Typy motorů/serv a jak fungují
  —> Převody

   

  Praktické cvičení: Modelace dalších částí, které by se na robotu mohly vylepšit.

  Výstupy z lekce: Umím navrhnout komponentu robota vyrobenou z plexiskla a vyjmenovat druhy motorů a jejich základní principy. Rozumím, jak fungují převody a k čemu se hodí.

 
  • Lekce 4
  • Úterý 13. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Úvod do programování

  —> Úvod do programování
  —> Úvod do MicroPython
  —> Robotický Hello world – rozsvícení LED
  —> Úvod do programů pro správu a zálohování programů – GIT

   

  Praktické cvičení: Rozšíření funkce tak, aby měla druhý parametr. Ověření kontroly všech 4 LED na robotovi.

  Výstupy z lekce: Rozumím základním termínům z programování, jako je funkce, parametr, proměnná, a umím napsat jednoduchý kód v Micropython. Rozumím, proč je nástroj jako Git užitečný pro správu kódu, a umím nahrát kód na GitHub.

  • Lekce 5
  • Čtvrtek 15. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Učíme se jezdit

  —> Princip LED
  —> Regulace PWM
  —> Regulace jasu LED
  —> Opakování motorů
  —> Točíme motorem
  —> Funkce pro regulaci rychlosti motoru

   

  Praktické cvičení: Rozšíření funkce tak, aby se dalo točit motorem v obou směrech a aby obsahovala vstupní parametr.

  Výstupy z lekce: Rozumím principu LED a chápu, co to je regulace PWM a k čemu je dobrá. Umím naprogramovat motor tak, aby se hýbal požadovanou rychlostí.

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Úterý 20. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Typy pohybu a kinematika diferenciálního podvozku

  —> Nastavení rychlosti
  —> Senzor: měření otáček
  —> Použití senzoru: tachometr
  —> Implementace metody na výpočet, kolik kolo ujelo
  —> Implementace metody na popojetí o určitou vzdálenost
  —> Víme, kolik ujela kola, ale kolik ujel robot?
  —> Kinematika diferenciálního podvozku

   

  Praktické cvičení: Implementace funkce na výpočet základní polohy robota a vyzkoušení pohybu.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro měření otáček kola a rozumím principu měření otáček. Umím naprogramovat funkci tachometru a rozumím kinematice diferenciálního podvozku.

  • Lekce 7
  • Čtvrtek 22. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Pokročilá kinematika

  —> Kinematika podvozku se 4 statickými koly
  —> Demonstrace pohybu
  —> Kinematika podvozku auta
  —> Kinematika typu tank
  —> Přehled: výhody a nevýhody

   

  Praktické cvičení: Implementace metody na výpočet: o kolik se musí kola otočit, aby robot vykonal požadovaný pohyb.

  Výstupy z lekce: Umím naprogramovat inverzní kinematiku a rozumím kinematice pro další typu podvozků. Chápu, proč se používají převážně roboti s diferenciálním podvozkem.

  • Lekce 8
  • Úterý 27. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Prvopočátky inteligence

  —> Co se stane, když nastane tření
  —> Zpětná vazba: využití informace ze senzoru
  —> Základy regulace: P regulátor
  —> Implementace P regulátoru
  —> Jak vybrat vhodné parametery

   

  Praktické cvičení: Výběr vhodného P parametru a odůvodnění volby.

  Výstupy z lekce: Rozumím, co je to zpětná vazba a k čemu je dobrá. Chápu termín P regulace a umím naprogramovat P regulátor.

  • Lekce 9
  • Čtvrtek 29. 8. 2024, 18:00 – 19:30

  Chytrý tempomat a detekce překážek

  —> Typy senzorů pro detekci překážek: dotykový, senzor otáček, ultrazvukový, infračervený, radar, laser, kamera
  —> Detekce překážky a zastavení
  —> Chytrý tempomat: regulátor P
  —> Když P regulátor nestačí: PID regulace
  —> Výběr vhodných parametrů I a D

   

  Praktické cvičení: Úprava kódu tak, aby robot sledoval překážku rychle, ale bez zákmitů.

  Výstupy z lekce: Znám typy senzorů vhodné pro detekci překážek a rozumím principu senzorů. Chápu, proč je potřeba PID regulátor, a umím vybrat vhodné PID parametry.

  • Lekce 10
  • Úterý 1. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy navigace Ⅰ

  —> Typy navigace: lokální a globální
  —> Lokální navigace: základní algoritmy
  —> Carrot-chasing
  —> Bug algoritmus
  —> Jak funguje servo
  —> Jak řídit servo (PWM)
  —> Metoda, jak otočit servem o požadovaný úhel

   

  Praktické cvičení: Využití funkce a programování „bug“ algoritmu.

  Výstupy z lekce: Rozumím základním algoritmům navigace a umím je naprogramovat. Chápu, jak funguje servo a umím naprogramovat PWM regulaci.

  • Lekce 11
  • Čtvrtek 3. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy plánování cesty

  —> Sledování cesty (= jízda po čáře)
  —> Voronoi diagramy
  —> Grafy viditelnosti
  —> Trapezoidal decomposition

   

  Výstupy z lekce: Rozumím základním algoritmům plánování cest a umím naprogramovat voronoi diagram algoritmus.

  • Lekce 12
  • Úterý 8. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Vnímání: jízda po čáře

  —> Typy senzorů pro jízdu po čáře: světelný, magnetický, kamera, dotykový
  —> P regulátor pro jízdu po čáře
  —> Kombinace jízdy po čáře s detekcí překážky

   

  Praktické cvičení: Úprava kódu tak, aby robot jel po černé čáře rychle, ale stabilně.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro detekci čáry a vím, v jakých aplikacích je vhodné využít sledování čáry. Umím naprogramovat PID regulátor vhodný k jízdě po čáře a komplexnější chování, které kombinuje několik funkcí.

  • Lekce 13
  • Čtvrtek 10. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Vnímání: jízda po mřížce

  —> Rozšíření kódu z předchozí hodiny
  —> Využití všech 3 senzorů čáry na podvozku
  —> Metoda detekuj křižovatku
  —> Metoda zatoč
  —> Indikace na křižovatce
  —> Princip LED
  —> PWM regulace pro kontrolu jasu LED
  —> Metoda indukuj

   

  Praktické cvičení: Kombinace metod, aby robot indikoval, když bude zatáčet.

  Výstupy z lekce: Umím naprogramovat detekci křižovatek a rozumím principu LED. Umím naprogramovat přesný pohyb s využitím zpětné vazby.

  • Lekce 14
  • Úterý 15. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy navigace Ⅱ a plánování cesty Ⅱ

  —> Navigace: algoritmus potenciálního pole
  —> Programování algoritmu
  —> Plánování cesty: diskretizace prostoru a occupancy grid

   

  Praktické cvičení: Kombinace příkladu s kódem tak, aby robot přeplánoval, pokud narazí na překážku.

  Výstupy z lekce: Rozumím algoritmu potenciálního pole a umím ho naprogramovat. Chápu, kdy se hodí využít plánování cesty na diskretizovaném prostoru.

  • Lekce 15
  • Čtvrtek 17. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Relativní lokalizace na mřížce

  —> Typy lokalizace: relativní a absolutní
  —> Senzory pro lokalizaci: odometrie, laser, kamera, GPS, …
  —> Princip relativní lokalizace
  —> Relativní lokalizace na mřížce: y, y

   

  Praktické cvičení: Rozšíření programu z hodiny, aby se počítal i aktuální úhel robota.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro lokalizaci a jejich principy. Rozumím rozdílu mezi relativní a absolutní lokalizací a umím naprogramovat relativní lokalizaci.

  • Lekce 16
  • Úterý 22. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Relativní lokalizace v obecném prostoru

  —> Zobecnění principu relativní lokalizace
  —> Odometrie
  —> Problémy odometrie

   

  Praktické cvičení: Návrh přidání nezávislé odometrie na robota.

  Výstupy z lekce: Rozumím odometrii a umím ji naprogramovat. Chápu, jak minimalizovat problémy odometrie.

  • Lekce 17
  • Čtvrtek 24. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Stavové automaty a behaviour trees

  —> Stavové automaty: co to je a kdy se hodí
  —> Programování stavového automatu
  —> Behaviour trees: co to je a kdy se hodí
  —> Programování behaviour trees
  —> Zadání projektu

   

  Výstupy z lekce: Chápu, co to je stavový automat a behaviour tree, a rozumím jejich výhodám a nevýhodám. Umím naprogramovat stavový automat.

  • Lekce 18
  • Úterý 29. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Komunikace a napájení

  —> Napájení: baterky, rozvody, na co si dát pozor
  —> Typy sběrnic: USB, sériový port, I2C, ethernet, CAN
  —> Komunikace
  —> Distribuované systémy

   

  Výstupy z lekce: Chápu základní typy baterií a rozumím vlivu elektromagnetického pole. Znám základní protokoly pro komunikaci a vím, jak se liší komunikace v distribuovaných systémech od těch centralizovaných.

  • Lekce 19
  • Čtvrtek 31. 10. 2024, 18:00 – 19:30

  Robotika v průmyslu

  —> Jak začít stavět robota
  —> V-model systémového inženýrství
  —> Krok 1 systémového inženýrství
  —> Standardy, ISO a opakovatelnost

   

  Výstupy z lekce: Chápu, proč je potřeba správně zmapovat požadavky zákazníka, a znám metody, jak zdokumentovat požadavky. Rozumím development cyklu.

  • Lekce 20
  • Úterý 5. 11. 2024, 18:00 – 19:30

  A jak dál?

  —> Přehled elektronických komponent
  —> Arduino, Teensy, Raspberry Pi
  —> Přehled programování
  —> ROS2, OpenCV
  —> Přehled mechaniky
  —> 3D tisk

   

  Výstupy z lekce: Vím, jak mohu své schopnosti uplatnit a dále rozvíjet.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező