Online kurz Programování robotů | Ovládni technologie a procesy v robotice s robot_dreams
 • živý online kurz
 • start 1. 8. 2024
 • 10 týdnů
 • 20 lekcí

Základy stavby
a programování
robotů

Sestav a naprogramuj vlastního autonomního robota

 

Lenka Mudrich

Team Lead of Underwater Robotics Development

Jacobs

 • Sestavíš model autonomního robota, který se umí koordinovat a pohybovat požadovanou rychlostí, indikovat změny, rozhodovat se a adaptovat na dopravní situace.

 • Naučíš se techniky regulace a automatizace, modelování v CAD, programovat v MicroPythonu a jak správně integrovat senzory a motory do robota.

 • Registrací na kurz získáš toolkit robota a hlavní programovací jednotku v celkové hodnotě 3 000 CZK.

 • Rezervuj si místo

O KURZU

 • Timeline

  SRPEN–LISTOPAD

 • Čeká tě

  20 LEKCÍ

 • Formát

  ŽIVĚ ONLINE

lektor

Lenka Mudrich

Team Lead of Underwater Robotics Development v Jacobs

 • Pracuje jako vedoucí týmu pro vývoj podvodních robotů v mezinárodní firmě Jacobs a zaměřuje se na systémovou architekturu a technickou podporu týmu.

 • Pracovala pro firmu Dyson a českou firmu Datavision, kde se specializovala na autonomní roboty pro logistiku.

 • Má více než 5 let pracovních zkušeností v oblasti robotiky a obdržela prestižní stipendium Anita Borg od Google.

 • Je aktivní v akademické sféře a pravidelně se účastní jako porotkyně technologických soutěží.

kurz je vhodný pro:

Programátory a IT specialisty

Získáš zkušenosti s hardwarovou prací a stavbou autonomních robotů a pochopíš rozdíly mezi programováním embedded a desktopových aplikací. Naučíš se naprogramovat PID regulaci a pochopíš základy robotiky.

Zájemce o oblast automatizace

Pochopíš základy autonomní robotiky, seznámíš se s AI a pokročilým programováním a naučíš se pracovat v MicroPythonu, jazyce pro embedded elektroniku. Získáš zkušenosti s prací na hlavních senzorech robotiky a naučíš se jejich principy.

Mechaniky a automechaniky

Naučíš se základní principy robotiky s demonstrací na modelu autonomního auta a poznáš hlavní senzory používané v robotice a samořídících vozidlech. Sestavíš, naprogramuješ a optimalizuješ vlastního robota.

Zájemce o výrobu a vývoj elektroniky

Seznámíš se s jazykem MicroPython a prací s hardwarem a postavíš vlastního robota a pochopíš základy mechanického návrhu. Získáš vhled do robotiky a vše si vyzkoušíš na stavebnici.

 

VZDĚLÁNÍ S r_d

 
icon
PERSONALIZOVANÝ FEEDBACK OD ŠPIČKOVÝCH LEKTORŮ
 
 
icon
REAL USE CASES
 
 
icon
PRAKTICKÁ CVIČENÍ
 
 
icon
DISCORD KOMUNITA
 
 
icon
CERTIFIKÁT
 
 
icon
DOŽIVOTNÍ ZÁZNAMY
 

Program

 • 1. lekce
  Čtvrtek 1. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Co je a není robot?

  • Úvod, představení a očekávání
  • Oblasti, ve kterých se používají roboti
  • Co je a není robot?
  • Jak moc je robot chytrý aneb co je to autonomie?
  • Robotika vs. umělá inteligence
  • Stavební kameny robotiky
  • Představení finálového projektu

  Praktické cvičení: Instalace programu CAD.

  Výstupy z lekce: Znám oblasti lidského života, ve kterých se používá robotika. Vím, co to je autonomie a jaké úrovně se rozeznávají. Umím rozlišit roboty ovládané na dálku od těch autonomních a vím, jak robotika souvisí s AI.

 • 2. lekce
  Úterý 6. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Kostra robota a seznámení se s CAD programem

  • Typy robotů
  • Přehled typů podvozků pro mobilní roboty pohybující se po rovině
  • Výhody a nevýhody podvozků
  • Možnosti, jak postavit kostru robota
  • Výhody a nevýhody koster
  • Úvod do modelace CAD
  • Modelace základních tvarů

  Praktické cvičení: Stavba robota.

  Výstupy z lekce: Znám typy podvozků pro mobilní roboty, jejich výhody a nevýhody. Vyznám se v možnostech, jak postavit kostru robota, a vím, co je to CAD a k čemu je dobrý. Umím nakreslit základní tvary v CAD.

 • 3. lekce
  Čtvrtek 8. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Kostra a svaly robota

  • Jaké nedostatky má stavebnice robota
  • Modelování v CAD
  • Typy motorů/serv a jak fungují
  • Převody

  Praktické cvičení: Modelace dalších částí, které by se na robotu mohly vylepšit.

  Výstupy z lekce: Umím navrhnout komponentu robota vyrobenou z plexiskla a vyjmenovat druhy motorů a jejich základní principy. Rozumím, jak fungují převody a k čemu se hodí.

 • 4. lekce
  Úterý 13. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Úvod do programování

  • Úvod do programování
  • Úvod do MicroPython
  • Robotický Hello world – rozsvícení LED
  • Úvod do programů pro správu a zálohování programů – GIT

  Praktické cvičení: Rozšíření funkce tak, aby měla druhý parametr. Ověření kontroly všech 4 LED na robotovi.

  Výstupy z lekce: Rozumím základním termínům z programování, jako je funkce, parametr, proměnná, a umím napsat jednoduchý kód v Micropython. Rozumím, proč je nástroj jako Git užitečný pro správu kódu, a umím nahrát kód na GitHub.

 • 5. lekce
  Čtvrtek 15. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Učíme se jezdit

  • Princip LED
  • Regulace PWM
  • Regulace jasu LED
  • Opakování motorů
  • Točíme motorem
  • Funkce pro regulaci rychlosti motoru

  Praktické cvičení: Rozšíření funkce tak, aby se dalo točit motorem v obou směrech a aby obsahovala vstupní parametr.

  Výstupy z lekce: Rozumím principu LED a chápu, co to je regulace PWM a k čemu je dobrá. Umím naprogramovat motor tak, aby se hýbal požadovanou rychlostí.

 • 6. lekce
  Úterý 20. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Typy pohybu a kinematika diferenciálního podvozku

  • Nastavení rychlosti
  • Senzor: měření otáček
  • Použití senzoru: tachometr
  • Implementace metody na výpočet, kolik kolo ujelo
  • Implementace metody na popojetí o určitou vzdálenost
  • Víme, kolik ujela kola, ale kolik ujel robot?
  • Kinematika diferenciálního podvozku

  Praktické cvičení: Implementace funkce na výpočet základní polohy robota a vyzkoušení pohybu.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro měření otáček kola a rozumím principu měření otáček. Umím naprogramovat funkci tachometru a rozumím kinematice diferenciálního podvozku.

 • 7. lekce
  Čtvrtek 22. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Pokročilá kinematika

  • Kinematika podvozku se 4 statickými koly
  • Demonstrace pohybu
  • Kinematika podvozku auta
  • Kinematika typu tank
  • Přehled: výhody a nevýhody

  Praktické cvičení: Implementace metody na výpočet: o kolik se musí kola otočit, aby robot vykonal požadovaný pohyb.

  Výstupy z lekce: Umím naprogramovat inverzní kinematiku a rozumím kinematice pro další typu podvozků. Chápu, proč se používají převážně roboti s diferenciálním podvozkem.

 • 8. lekce
  Úterý 27. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Prvopočátky inteligence

  • Co se stane, když nastane tření
  • Zpětná vazba: využití informace ze senzoru
  • Základy regulace: P regulátor
  • Implementace P regulátoru
  • Jak vybrat vhodné parametery

  Praktické cvičení: Výběr vhodného P parametru a odůvodnění volby.

  Výstupy z lekce: Rozumím, co je to zpětná vazba a k čemu je dobrá. Chápu termín P regulace a umím naprogramovat P regulátor.

 • 9. lekce
  Čtvrtek 29. 8. 2024 18:00 – 19:30

  Chytrý tempomat a detekce překážek

  • Typy senzorů pro detekci překážek: dotykový, senzor otáček, ultrazvukový, infračervený, radar, laser, kamera
  • Detekce překážky a zastavení
  • Chytrý tempomat: regulátor P
  • Když P regulátor nestačí: PID regulace
  • Výběr vhodných parametrů I a D

  Praktické cvičení: Úprava kódu tak, aby robot sledoval překážku rychle, ale bez zákmitů.

  Výstupy z lekce: Znám typy senzorů vhodné pro detekci překážek a rozumím principu senzorů. Chápu, proč je potřeba PID regulátor, a umím vybrat vhodné PID parametry.

 • 10. lekce
  Úterý 1. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy navigace Ⅰ

  • Typy navigace: lokální a globální
  • Lokální navigace: základní algoritmy
  • Carrot-chasing
  • Bug algoritmus
  • Jak funguje servo
  • Jak řídit servo (PWM)
  • Metoda, jak otočit servem o požadovaný úhel

  Praktické cvičení: Využití funkce a programování „bug“ algoritmu.

  Výstupy z lekce: Rozumím základním algoritmům navigace a umím je naprogramovat. Chápu, jak funguje servo a umím naprogramovat PWM regulaci.

 • 11. lekce
  Čtvrtek 3. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy plánování cesty

  • Sledování cesty (= jízda po čáře)
  • Voronoi diagramy
  • Grafy viditelnosti
  • Trapezoidal decomposition

  Výstupy z lekce: Rozumím základním algoritmům plánování cest a umím naprogramovat voronoi diagram algoritmus.

 • 12. lekce
  Úterý 8. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Vnímání: jízda po čáře

  • Typy senzorů pro jízdu po čáře: světelný, magnetický, kamera, dotykový
  • P regulátor pro jízdu po čáře
  • Kombinace jízdy po čáře s detekcí překážky

  Praktické cvičení: Úprava kódu tak, aby robot jel po černé čáře rychle, ale stabilně.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro detekci čáry a vím, v jakých aplikacích je vhodné využít sledování čáry. Umím naprogramovat PID regulátor vhodný k jízdě po čáře a komplexnější chování, které kombinuje několik funkcí.

 • 13. lekce
  Čtvrtek 10. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Vnímání: jízda po mřížce

  • Rozšíření kódu z předchozí hodiny
  • Využití všech 3 senzorů čáry na podvozku
  • Metoda detekuj křižovatku
  • Metoda zatoč
  • Indikace na křižovatce
  • Princip LED
  • PWM regulace pro kontrolu jasu LED
  • Metoda indukuj

  Praktické cvičení: Kombinace metod, aby robot indikoval, když bude zatáčet.

  Výstupy z lekce: Umím naprogramovat detekci křižovatek a rozumím principu LED. Umím naprogramovat přesný pohyb s využitím zpětné vazby.

 • 14. lekce
  Úterý 15. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Základní algoritmy navigace Ⅱ a plánování cesty Ⅱ

  • Navigace: algoritmus potenciálního pole
  • Programování algoritmu
  • Plánování cesty: diskretizace prostoru a occupancy grid

  Praktické cvičení: Kombinace příkladu s kódem tak, aby robot přeplánoval, pokud narazí na překážku.

  Výstupy z lekce: Rozumím algoritmu potenciálního pole a umím ho naprogramovat. Chápu, kdy se hodí využít plánování cesty na diskretizovaném prostoru.

 • 15. lekce
  Čtvrtek 17. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Relativní lokalizace na mřížce

  • Typy lokalizace: relativní a absolutní
  • Senzory pro lokalizaci: odometrie, laser, kamera, GPS, …
  • Princip relativní lokalizace
  • Relativní lokalizace na mřížce: y, y

  Praktické cvičení: Rozšíření programu z hodiny, aby se počítal i aktuální úhel robota.

  Výstupy z lekce: Znám senzory pro lokalizaci a jejich principy. Rozumím rozdílu mezi relativní a absolutní lokalizací a umím naprogramovat relativní lokalizaci.

 • 16. lekce
  Úterý 22. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Relativní lokalizace v obecném prostoru

  • Zobecnění principu relativní lokalizace
  • Odometrie
  • Problémy odometrie

  Praktické cvičení: Návrh přidání nezávislé odometrie na robota.

  Výstupy z lekce: Rozumím odometrii a umím ji naprogramovat. Chápu, jak minimalizovat problémy odometrie.

 • 17. lekce
  Čtvrtek 24. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Stavové automaty a behaviour trees

  • Stavové automaty: co to je a kdy se hodí
  • Programování stavového automatu
  • Behaviour trees: co to je a kdy se hodí
  • Programování behaviour trees
  • Zadání projektu

  Výstupy z lekce: Chápu, co to je stavový automat a behaviour tree, a rozumím jejich výhodám a nevýhodám. Umím naprogramovat stavový automat.

 • 18. lekce
  Úterý 29. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Komunikace a napájení

  • Napájení: baterky, rozvody, na co si dát pozor
  • Typy sběrnic: USB, sériový port, I2C, ethernet, CAN
  • Komunikace
  • Distribuované systémy

  Výstupy z lekce: Chápu základní typy baterií a rozumím vlivu elektromagnetického pole. Znám základní protokoly pro komunikaci a vím, jak se liší komunikace v distribuovaných systémech od těch centralizovaných.

 • 19. lekce
  Čtvrtek 31. 10. 2024 18:00 – 19:30

  Robotika v průmyslu

  • Jak začít stavět robota
  • V-model systémového inženýrství
  • Krok 1 systémového inženýrství
  • Standardy, ISO a opakovatelnost

  Výstupy z lekce: Chápu, proč je potřeba správně zmapovat požadavky zákazníka, a znám metody, jak zdokumentovat požadavky. Rozumím development cyklu.

 • 20. lekce
  Úterý 5. 11. 2024 18:00 – 19:30

  A jak dál?

  • Přehled elektronických komponent
  • Arduino, Teensy, Raspberry Pi
  • Přehled programování
  • ROS2, OpenCV
  • Přehled mechaniky
  • 3D tisk

  Výstupy z lekce:Vím, jak mohu své schopnosti uplatnit a dále rozvíjet.

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám! Náš r_d tým se s tebou spojí co nejdříve, abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

 
 
 
 
Rezervuj si místo