Chat GPT Turbo: revoluce pro developery? | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Chat GPT Turbo: revoluce pro developery?

Chat GPT Turbo: revoluce pro developery?

Představení CHAT GPT Turbo

CHAT GPT Turbo definuje nový standard pro vývojáře. Tato nová iterace jazykového modelu od OpenAI představuje nejenom významné vylepšení předchozí verze GPT-4, ale i skok vpřed pro celý obor generativní AI. Se znalostní databází sahající až do dubna 2023, CHAT GPT Turbo nabízí odpovědi, které jsou přesnější a aktuálnější než dříve​​.

Rozšíření kontextového pole

Jednou z nejvýraznějších změn je rozšířené kontextové okno s kapacitou 128 000 tokenů, což umožňuje modelu udržovat koherentní a relevantní konverzace, které mohou reflektovat obsah srovnatelný s více než 300 stránkami textu​​. To otevírá dveře k hlubším a kontextově bohatším dialogům.

CHAT GPT Turbo je schopen generovat text, překládat jazyky, tvořit kreativní obsah a poskytovat informace v režimu, který zahrnuje i zpracování obrázků prostřednictvím API pro dokončování chatu. To umožňuje například generování popisků, analýzu reálných obrázků nebo čtení dokumentů s grafy​​.

Lepší dostupnost

Tato verze přichází s optimalizovaným výkonem a cenovou strukturou, která je výrazně dostupnější – až třikrát levnější za vstupní tokeny a dvakrát levnější za výstupní tokeny oproti předcházejícímu modelu GPT-4​​. Zatímco předchozí verze GPT-4 již byla silným nástrojem, GPT Turbo nabízí vývojářům nové možnosti, jak integrovat AI do jejich aplikací a vývojových procesů. 

JSON 

Další významnou novinkou je "JSON mód", který modelu umožňuje reagovat s platnými JSON strukturami, standardem pro výměnu dat, který je klíčový pro web aplikace​. To umožňuje automatizaci různých úloh, jako je zpracování a analýza dat, a poskytuje snadnější integraci do stávajících systémů a workflow.

Technologická evoluce: Od GPT-4 k GPT Turbo

Evoluce z GPT-4 na CHAT GPT Turbo představuje skok nejen v technologických kapacitách, ale také v možnostech využití pro vývojáře. Zatímco GPT-4 byl již považován za významný pokrok ve světě umělé inteligence, GPT Turbo přichází s inovacemi, které rozšiřují horizonty toho, co je možné s AI dosáhnout.

Hlavní rozdíl mezi GPT-4 a GPT Turbo spočívá v rozšířeném kontextovém okně. Zatímco GPT-4 mohl zpracovávat 8 000 tokenů, což je přibližně ekvivalent 3 000 slov nebo 6 stránek textu, GPT Turbo rozšiřuje tuto kapacitu na 128 000 tokenů, což umožňuje zachovávat kontext po dobu ekvivalentní asi 100 000 slovům nebo 300 stránkám textu​​. Tento skok v kontextové kapacitě umožňuje vývojářům pracovat s modely, které mohou pochopit a generovat odpovědi na základě mnohem delších a složitějších vstupů, což je kritické pro práci s rozsáhlými kódovými základnami a technickými dokumentacemi.

Druhou klíčovou inovací je implementace "JSON módu", který umožňuje modelu vytvářet validní JSON výstupy. To je zásadní pro vývojáře pracující s web aplikacemi a jinými systémy, které spoléhají na JSON pro výměnu dat. Tento mód umožňuje přímou interakci s API a dalšími softwarovými nástroji, což výrazně zjednodušuje a automatizuje procesy, jako je zpracování dat nebo integrace systémů​.

Výhody pro developery

Na poli vývoje softwaru představuje GPT-4 Turbo významný skok vpřed, přinášející vývojářům řadu specifických výhod. Díky rozšíření kontextového okna mohou vývojáři vyvíjet aplikace s AI, které udrží soudržnější a relevantnější konverzace, čímž se otevírá cesta pro vytváření složitějších a uživatelsky přívětivějších interakcí​​.

Nově představený "JSON mód" je přínosem pro vývoj webových aplikací, jelikož umožňuje modelu odpovídat ve formátu validního JSON, což je standardní formát souboru a formát pro výměnu dat. Tato funkce je zvláště užitečná pro generování JSON v rámci Chat Completions API mimo volání funkcí​.

GPT-4 Turbo přináší také funkci volání, která umožňuje modelu inteligentně zvolit JSON objekt obsahující argumenty pro volání funkcí aplikace nebo externích API. Tato aktualizace zahrnuje schopnost volat více funkcí v jedné zprávě, což zjednodušuje a zrychluje interakce, které by dříve vyžadovaly více kroků​.

Další významnou výhodou je zavedení parametru seed, který umožňuje reprodukovatelné výstupy, což je klíčové pro ladění, psaní komplexnějších unit testů a obecně pro vyšší stupeň kontroly nad chováním modelu​​.

GPT-4 Turbo také otevírá dveře novým možnostem s Assistants API, které je prvním krokem k umožnění vývojářům vytvářet zkušenosti podobné agentům ve vlastních aplikacích. Assistants API přináší schopnosti jako Code Interpreter a Retrieval a zahrnuje volání funkcí, které odstraní mnoho náročné práce, kterou jsme dříve museli dělat sami, a umožní vytvářet kvalitní AI aplikace​​.

Praktické aplikace GPT Turbo v softwarovém vývoji

Další oblastí, kde GPT-4 Turbo exceluje, je podpora vývoje přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML). Rozšířené kontextové okno umožňuje modelu pracovat s větším objemem dat, což může zlepšit přesnost a relevanci generovaných modelů. To je zvláště prospěšné pro vývojáře, kteří pracují na složitých NLP úlohách, jako je sentimentová analýza, kategorizace textu nebo automatické shrnování dokumentů​​.

Kromě toho umožňuje GPT-4 Turbo vývojářům experimentovat s jemným laděním modelů AI, což nabízí větší flexibilitu a kontrolu nad chováním modelu. Tento proces může zahrnovat speciální přípravu modelu na konkrétní scénáře použití nebo na požadavky specifické pro danou oblast, což zvyšuje přesnost a efektivitu AI v produkčním prostředí​.

Jak začít s GPT Turbo

Začlenění GPT-4 Turbo do vývojářských projektů začíná důkladným pochopením API dokumentace od OpenAI. Tento proces vyžaduje registraci pro API klíč, nastavení autentizace a seznámení se s pravidly použití a limity rychlosti. 

Při integrování GPT-4 Turbo je klíčové zvážit cenovou strukturu. OpenAI strukturovalo ceny GPT-4 Turbo tak, aby byly hospodárnější než u předchozích modelů - vstupní tokeny jsou nyní třikrát levnější a výstupní tokeny dvakrát levnější. To je zvláště výhodné při škálování aplikací.

Pro zjednodušení škálování služeb OpenAI zdvojnásobilo limit tokenů za minutu pro všechny platící zákazníky GPT-4 a představilo úrovně využití, které určují automatické zvýšení rychlostních limitů. To umožňuje vývojářům lépe plánovat a předvídat rozšiřitelnost svých aplikací. Navíc nyní mohou vývojáři požádat o zvýšení limitů přímo ze svých účtových nastavení, což poskytuje větší flexibilitu při nasazování aplikací.

Budoucnost a očekávání

Inovace jako GPT-4 Turbo mohou zcela překopat tradiční přístupy k vývoji softwaru. S vylepšenou schopností konverzace a porozuměním přirozenému jazyku, společně s možností generovat koherentní překlady pro jazyky s nezarovnanými gramatickými strukturami, otevírá GPT-4 Turbo dveře k mezinárodní spolupráci a podpoře, minimalizuje bariéry a umožňuje inovace v aplikacích s AI​​.

Vývojáři mohou přesměrovat cenné zdroje na iniciativy s vyšší přidanou hodnotou, což může překlenout stávající mezery ve schopnostech a přispět k větší míře spolupráce, což povede k inovacím ve všech koutech průmyslu​.

Autor: Jan Bílek

Více článků
A proč je užitečná pro každého, kdo pracuje s computer vision
Kde můžeš začít navazovat vztahy s lidmi se zájmem o IT?