Význam SQL v moderním světě | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Marek Mikel: “SQL otevírá dveře k mnoha kariérním příležitostem„

Marek Mikel: “SQL otevírá dveře k mnoha kariérním příležitostem„

Rozhovor s expertem a lektorem SQL

SQL neboli Structured Query Language je programovací jazyk určený pro správu relačních databází a manipulaci s nimi. Je klíčovým aspektem informačních technologií a jeho význam stále roste s rostoucími nároky na správu dat. Abychom získali vhled do tohoto stále důležitějšího tématu, požádali jsme o odborné znalosti Marka Mikela, zkušeného testovacího inženýra QA a zkušeného lektora jazyka SQL. V rozhovoru se ponoříme do Markova zázemí, jeho zkušeností s SQL a významu takového programovacího jazyka v dnešním světě.

Marek Mikel, SQL expert

Na úvod našeho rozhovoru s Markem Mikelem ho nejprve trochu blíže poznejme. Marek posledních sedm let pracuje v oblasti testování. Specializuje se na koordinaci testovacích aktivit a automatizované testování různých systémů. Kromě toho strávil čtyři z těchto let jako lektor SQL, který pomáhal začínajícím testerům naučit se základy relačních databází. Marek také pracoval pro několik renomovaných hráčů v pojišťovnictví, telekomunikacích a bankovnictví, kde testoval různé systémy a aplikace, včetně front-end technologií (FE), back-end technologií (BE), jako jsou REST API, gRPC, SOAP, a samozřejmě databáze.

Zkušenosti Marka s databázemi ho naučily, jak zásadní je jazyk SQL pro manipulaci s daty a jejich správu. S nárůstem požadavků na data v posledních letech se zvýšilo i používání databází, a proto je jazyk SQL důležitou jazykovou dovedností. Podniky, které potřebují spravovat a analyzovat data, vyžadují někoho se znalostí jazyka SQL, což z něj činí v dnešním světě nezbytný jazyk.

Structured Query Language

SQL je zkratka pro strukturovaný dotazovací jazyk. Jedná se o programovací jazyk, který se používá ke správě relačních databází a manipulaci s daty v nich uloženými. SQL je jazyk používaný ve všech moderních relačních systémech pro správu databází, mimo jiné v MySQL, Microsoft SQL Server a Oracle.

SQL pomáhá uživatelům vyhledávat, upravovat a manipulovat s daty uloženými v tabulkách relačních databází. Jinými slovy, umožňuje nám provádět různé úlohy, včetně vytváření, vkládání, aktualizace a mazání dat z databází, uspořádání tabulek, vytváření vztahů a řízení přístupu uživatelů k datům. Příkazy SQL umožňují uživatelům smysluplně pracovat s databázemi.

Systémy pro správu databází používají SQL ke komunikaci se samotnou databází. Jazyk je deklarativní, což znamená, že uživatelé zadávají příkazy, které popisují, co požadují, a systém spravuje podrobnosti o provedení. Je poměrně snadné se jej naučit, i když zvládnutí SQL vyžaduje poměrně dost praxe.

SQL je ve světě technologií důležitý jazyk, protože představuje klíčovou dovednost pro správce databází, IT odborníky, vývojáře softwaru a datové vědce. Jazyk je nezbytný nejen pro správu databází, ale také pro analýzu a manipulaci s daty. Téměř každý podnik dnes využívá data k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí a potřebuje spolehlivou databázi k jejich třídění a ukládání.

Přečtěte si, co si na téma SQL myslí expert Marek Mikel:

V průběhu vaší kariéry jste se zabýval různými aspekty testování, včetně databází. Jak vám znalost SQL pomohla v těchto rolích?

Většina testerů se zabývá jednou vrstvou, ale celek se opomíjí, či jsou na to přímo databázoví testeři. Mě to pomáhá v tom, že si fullstackově otestuji celé flow (přes frontend, API vrstvy, webové služby až do databáze). Díky znalosti SQL si mohu detailně ověřovat vkládání, editace a mazání dat v databázi z jakékoliv vrstvy testování. Díky SQL si toto mohu kontrolovat bud ručně přímo v databázi, nebo přes automatizovaný backendový test, který si programuji. 

Zároveň pokud potřebujete pro své testy specifická data, či varianty, mohu si tvořit data přímo sám v tabulkách a různě si je upravovat. Díky znalosti konceptu databáze a vazeb si jsem schopen otestovat i tu nejnižší úroveň, která v testingu bývá často opomíjená. SQL při své práci využívám denně a z pozice testera často vypomáhám vývojářům s přípravou testovacích dat či kontrolách

Jaký byl nejnáročnější projekt, na kterém jste pracoval, kde jste využil vaše znalosti SQL?

Na projektu v bance před 3 lety, kde jsme potřebovali z našich omezených klientských a produktových dat tvořit analýzu a predikci vývoje využití aplikace při finančním stabilizování klientova portfolia. Musely se zde zkloubit různé znalosti, techniky a programy. Právě na základě těchto potřeb vznikl nápad předat kombinování technik do tohoto školení.

Co je podle vás nejdůležitější informace, kterou by měl člověk vědět o SQL, než se začne programovací jazyk učit?

Nejdůležitější informace, kterou by měl člověk vědět o SQL, je základní pochopení struktury databází a principů relačního modelu. SQL je jazyk používaný pro práci s relačními databázemi, a proto je klíčové pochopit, jak jsou data organizována do tabulek, jakým způsobem jsou vzájemně propojena pomocí klíčů a jak provádět dotazy pro získání požadovaných informací. 

Jaké jsou nejčastější chyby, které začátečníci dělají, když se učí SQL? Jak se jim dá předejít?

Patří mezi ně hlavně neznalost správné syntaxe dotazů, kombinování podmínek a zjednodušení zápisů. Dost často se chybuje v používání druhů JOIN. Většinou rozdíly neznají a poté špatně mohou implementovat zadání. Při špatném pochopení zadání a využití špatného druhu JOIN se získají naprosto odlišná data, která mohou mít následně fatální dopad při dalším rozhodování směrování na základě právě získaných dat.

Mohl byste nám dát příklad konkrétní situace, kdy znalost SQL může mít zásadní význam pro úspěch projektu?

V rámci úspěchu projektu záleží jakým směrem se díváme. Pokud v kvalitě vývoje SW, tak SQL vám pomůže ověřit správnost fungování databáze a služeb na ni napojených. Díky tomu nebudou fatální problémy na produkci. Uvědomme si, že v databázi je uložené všechno. Transakční historie plateb, zůstatky na účtech, přístupové údaje do aplikací, či informace o přihlášených uživatelích, dokonce i akce uživatelů - přístup do zabezpečených oblastí, či pouze do aplikací. V databázi je a může být všechno co si jen představíme. Pokud se bavíme o analýze dat, tak bez SQL si nejsme schopni udělat jedinou statistiku. Díky SQL a datům v databázi, se můžeme na základě informací rozhodnout, jaký produkt není kupován, který naopak je a dle toho zaměřit svou kampaň či ji ukončit. Jaký máme výnos, versus čistý zisk? Či jen jak moc je naše služba využívána a kde má mezery? Jakákoliv iniciativa, která je závislá na výsledcích dat, je závislá na kvalitním dotazu do databáze.

Jaké jsou hlavní výhody SQL pro IT profesionály?

Poskytuje vám plnou kontrolu nad daty. S SQL můžete snadno vyhledávat, aktualizovat, mazat a analyzovat data v databázích. To vám umožní provádět komplexní analýzy, získávat cenné informace a rozhodovat se na základě dat. SQL je také široce uznávaný a používaný jazyk v IT průmyslu, což znamená, že znalost SQL je velmi ceněná a může vám otevřít dveře k mnoha kariérním příležitostem. Navíc SQL je standardizovaný jazyk, který funguje na různých databázových platformách, což vám umožní pracovat s daty v různých prostředích.

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti SQL a databází, o kterých by měli být profesionálové z IT vědět?

Nejnovější trendy se týkají zejména rozvoje cloudových databází, které umožňují snadnější a flexibilnější správu dat. 

Jaký je váš názor na budoucnost SQL vzhledem k rozvoji jiných databázových technologií a jazyků?

I přes rozvoj nových databázových technologií a jazyků má SQL stále své pevné místo v IT světě. SQL je univerzální jazyk pro práci s relačními databázemi a jeho znalost je stále nezbytná pro efektivní manipulaci a analýzu dat.

Mohl byste stručně popsat svůj přístup k výuce SQL?

Zaměřuji se hlavně na začátečníky v databázích. Pro pokročilé úrovně už je třeba mít směřování přizpůsobené. SQL je obrovská doména, kterou mohou využívat všechny IT role a každý se naučí z SQL něco. Jen kniha - bible SQL má přes tisíc stránek a nikdo se nenaučí vše. 

Proto svůj přístup věnuji základní terminologii a správnému pochopení relační databáze. Učím metodou přilévání. Tedy začínáme od prázdného listu a postupně si začínáme skládat základní dotazovací skripty a využívat základní klauzule. Každá klauzule je vysvětlována detailně a vždy prakticky ukázána. Společně se studenty píšeme dotazy již od samého začátku, kdy využívají svého nainstalovaného free toolu, kde mají lokálně vytvořenou svou databázi. V lekcích pro začátečníky jim dám základní pohled na dotazy a modifikaci dat, takže i po tomto kurzu mají větší znalost než samouci po roce studia. Nicméně pouze otevírám dveře do světa SQL, jakou specifickou cestou se pak vydají, je již na nich.

Kurz SQL

Po rozhovoru s Markem můžeme konstatovat, že jazyk SQL je v dnešním světě pro IT profesionály téměř nezbytný. Je to mocný nástroj, který pomáhá spravovat data a manipulovat s nimi, takže pro firmy, které pracují s velkým množstvím dat, je výhodné mít šikovné vývojáře jazyka SQL. S každoročním nárůstem objemu dat, která je třeba spravovat, nabývá jazyk SQL ještě většího významu a v budoucnu lze nepochybně očekávat zvýšenou poptávku po vývojářích jazyka SQL.

Nech se inspirovat a vést skutečným profesionálem. Kurz SQL s lektorem Markem Mikelem začíná už brzy. Načerpej dovednosti a posuň svou kariéru správným směrem.

Registruj se do našeho kurzu, který tě vybaví základními dovednostmi potřebnými k tomu, abys vyniknul ve správě databází a analýze dat. Kurz je pečlivě sestaven pro začátečníky a středně pokročilé uživatele, včetně juniorních datových analytiků, IT konzultantů, testerů, studentů IT a všech, kteří mají zájem zdokonalit své dovednosti v jazyce SQL, Pythonu a nástrojích pro vizualizaci dat.

Během 6 týdnů se ponoříš do světa SQL, Pythonu a vizualizace dat a získáš solidní základy a pokročilé znalosti v těchto oblastech. Celý kurz je tak zorganizován, aby jsi z něj odešel s praktickými zkušenostmi z řešení skutečných problémů a s dovednostmi z práce na reálných projektech. Cílem je, abys mohl vytvořit portfolio skutečných projektů, které budeš mít možnost prezentovat svým budoucím zaměstnavatelům.

Bez ohledu na to, zda si chceš upevnit své znalosti, rozšířit je nebo posunout svou kariéru na vyšší úroveň, náš kurz SQL je přesně to, co potřebuješ. Vybav se souborem silných dovedností, které jsou velmi žádané na pozicích založených na datech v různých odvětvích, a odemkni nové možnosti kariérního rozvoje.

Autor: Jan Bílek

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?