PyCharm: Nejlepší nástroj pro web developery | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
PyCharm: Nejlepší nástroj pro web developery

PyCharm: Nejlepší nástroj pro web developery

Zjisti, jak ti může PyCharm ulehčit práci a jakým frameworkům věnovat pozornost

Python je oblíbený programovací jazyk, který je využíván programátory napříč různými obory. Na popularitě získal díky své jednoduché syntaxi, univerzálnosti a aktivní komunitě vývojářů. Během let byla vyvinuta celá řada nástrojů, které dokáží vývojářům usnadnit práci.

Výběr správného prostředí pro psaní a úpravu kódu je klíčové, zejména u náročnějších projektů. V těchto případech je vynikajícím řešením PyCharm. Za jeho vývojem stojí čeští vývojáři. Na následujících řádcích si představíme jeho funkce a vybrané frameworky, které ti pomohou s vývojem webových aplikací.

Co je PyCharm?

PyCharm je integrované vývojové prostředí (IDE), které se specializuje na programovací jazyk Python. Tento program je navržen tak, aby vývojářům urychlil a zpříjemnil programování, a to díky široké nabídce nástrojů a modelů. PyCharm přináší komplexní prostředí pro vývoj softwaru a webových aplikací, včetně editace, ladění a kompilace kódu.

PyCharm podporuje verzi Python 2 (2.7) i Python 3 (3.5 a vyšší). Kompatibilní je také s celou řadou operačních systémů, jako je Windows, Linux a macOS.

Schopnosti PyCharm jako IDE pro Python

PyCharm se používá pro různé úlohy, jako je analýza, ladění a testování kódu. Kromě toho se využívá pro vývoj webových aplikací pomocí populárních frameworků pro webové aplikace, jako je Django, Flask a další, které zmíníme níže.

Vývojářské prostředí PyCharm dále nabízí možnost přístupu k různým databázím bez nutnosti použití dalších nástrojů. Ačkoliv je primárně navržen pro programování v jazyce Python, dá se použít také k vytváření souborů HTML, CSS a Javascript. Pochlubit se také může uživatelsky přívětivým rozhraním, které pomocí zásuvných modulů přizpůsobíš svým potřebám.

Integrační nástroje

PyCharm nabízí širokou paletu integračních nástrojů, které umožňují práci s dalšími technologiemi a tooly. Ty ti pomohou s vývojem webových aplikací. Mezi ně patří:

 • Integrace vědeckých nástrojů, jako je Matplotlib, NumPy a SciPy, což ti pomůže snadno vizualizovat a analyzovat data.
 • Vzdálený vývoj umožňuje vyvíjet a ladit kód běžící na vzdálených a virtuálních počítačích či kontejnerech.
 • Zásuvné moduly a integrace nástrojů třetích stran. PyCharm má bohatý ekosystém zásuvných modulů, a tak umožňuje integraci různých nástrojů a služeb třetích stran, jako je Jupyter Notebook, Anaconda a další.

Klíčové vlastnosti, díky nimž si PyCharm oblíbíš

Už jsme zmínili, že PyCharm má celou řadu vlastností, které ti pomohou s vývojem. Seznam se tedy s těmi, které zaručeně oceníš při práci na jakémkoliv projektu.

 • Inteligentní doplňování kódu: při psaní navrhuje možné úryvky kódu, což urychluje a usnadňuje jeho psaní.
 • Ladění: PyCharm obsahuje vestavěný debugger, který umožňuje postupně procházet kód, nastavovat body přerušení a kontrolovat proměnné, což usnadňuje hledání i opravu chyb.
 • Navigace v kódu: V kódové základně, včetně možnosti přejít na konkrétní třídu, metodu nebo soubor.
 • Refaktorizace kódu: Díky sadě nástrojů pro refaktorizaci kódu se ti mnohem snáze podaří zlepšit strukturu, kvalitu i čitelnost kódu.
 • Integrované testování: PyCharm podporuje spuštění a ladění jednotkových testů, což usnadňuje testování kódu a zajišťuje, aby vše správně fungovalo.
 • Integrace s řízením verzí: Program podporuje širokou škálu systémů pro řízení verzí, například Git, Mercurial a SVN, což usnadňuje práci s kódem uloženým na serveru.
 • Integrace s databázemi: PyCharm umožňuje propojení s různými databázemi, a tak s nimi můžeš pracovat přímo z prostředí IDE (MySQL, PostgreSQL a Oracle).
 • Integrace frameworků pro vývoj webových aplikací: Integrace frameworků jako je Django, Flask a Pyramid ti umožní snadno vytvářet webové aplikace za pomocí jazyka Python a IDE.
 • Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: od přizpůsobení si vzhledu PyCharm podle vašich preferencí, včetně možnosti změnit barevné schéma, písmo a rozvržení rozhraní.

Django, Flask a další oblíbené frameworky, které využiješ

PyCharm přináší podporu pro řadu speciálních projektů. Díky tomu můžeš tvořit webové aplikace za pomoci specializovaných frameworků. Rozhodně tu nezmíníme všechny, ale ty nejznámější ti představíme.

Django

Django je open-source framework pro backendové webové aplikace a založený je na jazyce Pythonu. Mezi jeho přednosti patří zejména jednoduchost, flexibilita, spolehlivost a škálovatelnost. Nabízí řadu funkcí, mezi něž patří:

 • Objektově-relační mapovač (ORM), který umožňuje definovat datové modely a komunikovat s různými databázemi.
 • Výkonný URL dispatcher pro tvorbu čistých a jednoduchých URL adres pro vysoce kvalitní webové aplikace.
 • Šablonový systém podporující dědičnost, filtry, značky a vlastní logiku.
 • Integrované rozhraní správce, které umožňuje spravovat datové modely prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Robustní systém zabezpečení chrání webové aplikace před běžnými hrozbami, jako je cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF), SQL injection atd.

Flasky

Flask je webový framework, který poskytuje knihovny pro vytváření jednoduchých webových aplikací v jazyce Python. Založený je na sadě nástrojů WSGI a šablonovém systému jinja2. Flask je považován za mikro framework a mezi jeho základní funkce patří:

 • Systém směrování mapující adresy URL na funkce (tzv. views) pomocí dekorátorů.
 • Systém šablon, který jako výchozí volbu používá Jinja2.
 • Request object zaznamenávající informace o příchozím požadavku HTTP.
 • Response object, který představuje odchozí odpověď HTTP.
 • Session object ukládající data napříč požadavky pomocí souborů cookies.

Pyramid

Pyramid je webový framework pro Python, který umožňuje vytvářet různé typy aplikací, od jednoduchých webových stránek po složité systémy. Pyramid je založen na konceptu WSGI (Web Server Gateway Interface), což je standardní rozhraní mezi webovými servery a Python aplikacemi. Pyramid nabízí několik výhod, jako jsou:

 • Systém směrování, který mapuje adresy URL na zobrazení pomocí predikátů nebo procházení.
 • Systém zobrazení podporující více vykreslovacích jednotek (JSON, HTML, XML atd.).
 • Konfigurační systém umožňující zaznamenat komponenty a nastavení pomocí dekorátorů nebo imperativního kódu.
 • S Bezpečnostní opatření zahrnující ověřování, autorizaci a šifrování.
 • Integrovaný systém testování propojený s pytestem, nose nebo unittestem.

Google App Engine

Google App Engine je cloudová výpočetní platforma, která umožňuje vytvářet a spouštět webové aplikace na infrastruktuře společnosti Google. Nabízí mnoho výhod, jako např:

 • automatické škálování a vyrovnávání zátěže podle požadavků na provoz
 • Vysoká dostupnost a spolehlivost bez výpadků a údržbových oken.
 • Není třeba spravovat servery ani hardwarové zdroje
 • Přístup ke službám a rozhraním API společnosti Google, jako jsou Cloud Storage, Cloud Datastore, Cloud Firestore, Cloud Pub/Sub atd.
 • Bezplatná kvóta pro aplikace s nízkým využitím.

Je pro tebe PyCharm dobrou volbou?

PyCharm je výkonné a oblíbené IDE pro programování v jazyce Python. Nabízí mnoho funkcí, jako je dokončování kódu, ladění a refaktoring, které mohou urychlit a zefektivnit vývoj. Zda bys ho měl*a používat, však závisí na tvých konkrétních potřebách a preferencích. Jde o nástroj, jenž je navržen pro rozsáhlé projekty, které vyžadují pokročilé funkce.

Pokud s programováním začínáš nebo dáváš přednost jednoduchému textovému editoru, možná budeš chtít začít s nějakým základním nástrojem (např. Thonny). V případě, že se chceš posunout a objevit další užitečné nástroje a znalosti, tak sleduj náš blog a sociální sítě, kde najdeš zajímavé know-how ze světa IT.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?