Jak může začátečník v IT vyniknout a popsat své zkušenosti v životopisu | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
168 kandidátů na jedno volné pracovní místo: jak může začátečník v IT vyniknout a popsat své zkušenosti v životopisu

168 kandidátů na jedno volné pracovní místo: jak může začátečník v IT vyniknout a popsat své zkušenosti v životopisu

Sloupek technických recruiterů agentury ITExpert

Podle údajů Djinni pro rok 2023 se o jedno volné místo pro začátečníky uchází v průměru 168 developerů. Anna Vasilenko a Svitlana Kuskova, technické recruiterky ze společnosti ITExpert, ve svém článku pro robot_dreams radí, co by měli začátečníci dělat, aby mezi konkurenčními kandidáty vynikli, a jak prezentovat své zkušenosti, i když nejsou rozsáhlé.

 

O expertech:
ITExpert je IT personální agentura, která funguje již více než 7 let a pomohla více než 900 odborníkům najít nejlepší práci v IT společnostech po celém světě.

Co napsat do životopisu, když nemáš co popsat?

Psaní životopisu pro IT specialistu bez zkušeností je náročné. Začátečníkům se zdá, že do něj není vůbec co napsat. Neměl*a by ses však dostat do kariérní krize ještě předtím, než začneš pracovat, protože:

  • Budeš potřebovat i malý životopis (jinak práci v IT nenajdeš);
  • Pravděpodobně máš o čem psát, jen musíš správně zdůraznit klíčové skutečnosti.

 Anna Vasilenko, Technical Recruiter v ITExpert:

„Pro začínající specialisty je obvykle hledání prvního zaměstnání a psaní životopisu obtížnou záležitostí, protože se jedná o vstup do nové specializace, když mají za sebou pouze vzdělání, kurzy a domácí projekty.

V každém případě by ses měl*a držet obecné struktury životopisu:

Pokud nemáš žádné zkušenosti, doporučuji uvést dovednosti a praktické zkušenosti, které jsi získal*a během kurzu. Zejména pokud ses už podílel*a na zkušebních projektech, které můžeš uvést.

Odborníci bez pracovních zkušeností nebo s minimálními pracovními zkušenostmi zároveň často píší své životopisy velmi podrobně a snaží se je co nejvíce rozšířit. Ne vždy je to správné rozhodnutí. 

Společnosti dostávají velmi mnoho odpovědí na volná místa pro juniory – a někdy nad nimi stráví více času než filtrováním životopisů pro seniory. Proto bude pro nováčky efektivní volbou jasný, strukturovaný a srozumitelný životopis (1–1,5 strany).

Má smysl popisovat neziskovou praxi jako pracovní zkušenost?

Neziskové projekty se čas od času stávají zdrojem prvních praktických zkušeností v oblasti IT. Ayende Rahien, generální ředitel společnosti Hibernating Rhinos (vývojář RavenDB), uvádí, že je pro něj rozhodující vidět nadšení pro práci, proto dává přednost programátorům, kteří mají vlastní projekty.

Svitlana Kuskova, Technical Recruiter v ITExpert:

„Je vhodné tuto praxi uvést, pokud je tato nezisková zkušenost relevantní pro pozici, kterou chceš zastávat. To znamená, že programování je pro vývojáře, testování je pro QA. Pokud máte za sebou specializované kurzy/školení/setkání, klidně je do životopisu uveďte.

Důležité je také uvést, jaké zkušenosti jsi získal*a, a stručně popsat své úspěchy (co jsi skutečně udělal*a). Pokud se jedná o vývoj projektu, je vhodné pro přehlednost připojit odkaz na GitHub. Jakékoli praktické dovednosti vás odliší mezi desítkou dalších kandidátů ucházejících se o juniorní pozice v IT.

Zároveň bych ti doporučila, abys tuto zkušenost zařadil*a do samostatného bloku ve svém životopise a uvedl*a, že se jedná o nekomerční zkušenost. To platí zejména pro odborníky, kteří již mají placené projekty (neměl*a bys je míchat dohromady, abys náborového manažera neuváděl*a v omyl).“

Má smysl popisovat v životopise pro IT obor zkušenosti, které nejsou z oblasti IT?

Hlavní otázkou pro začátečníky je, zda má smysl přidávat do životopisu předchozí zkušenosti v oblasti IT. Vše záleží na situaci.

Anna Vasilenko, Technical Recruiter v ITExpert:

„V životopisech mladších odborníků jsou některé věci, které jim nemusí hrát do ruky. Například uvedení nepodstatných zkušeností, které s požadovanou pozicí nemají vůbec nic společného. Pokud jsi dříve pracoval*a jako PM v IT oddělení a nyní se chceš přesunout do vývoje, měl*a bys tuto zkušenost uvést, protože pro firmu to bude zelená vlajka: rozumíš procesům a specifikům oboru, znáš metodiky a umíš pracovat v týmu.

Pokud jsi však například v minulosti pracoval* jako operátor v call centru a ucházíš se o pozici React Developer, je lepší to v životopise neuvádět. Tato informace nebude pro společnost v kontextu požadované pozice užitečná.

Totéž platí pro základní nebo nepodstatné dovednosti: ‚vytváření prezentací v PowerPointu‘, ‚zkušený uživatel PC‘, ‚řidičský průkaz‘ – to vše rozhodně není to, co by mohlo prokázat tvoje profesní povědomí jako vývojáře, QA nebo DevOps inženýra.“

Je potřeba popisovat samostatnou práci (freelance) na několika projektech jako samostatné pracovní pozice?

Poradíme ti, jak správně popsat freelancerské zkušenosti v životopise, abys získal*a pozvánku na pohovor.

Svitlana Kuskova, Technical Recruiter v ITExpert:

„Obecně platí, že zaměstnavatelé mohou být specifičtí, pokud jde o zkušenosti na freelance, a to kvůli stereotypům na trhu. Obzvláště kriticky se staví k nepopsaným freelance pozicím v životopise.

Taková zkušenost rozhodně stojí za zmínku, ale s podrobnostmi:

  • Pokud se jedná o tvoji jedinou zkušenost, je důležité ji popsat co nejpodrobněji: uveď období práce, popiš projekt (projekty), specifikuj úkoly/odpovědnosti, uveď, s jakou skupinou jsi pracoval*a, a napiš o konečném výsledku své práce (jakých úspěchů jsi dosáhl*a). Různé projekty mohou být popsány jako dílčí položky v rámci jednoho ‚místa výkonu práce‘ – v takovém případě bude pro každý z nich vyžadován samostatný popis.
  • Pokud jedna z tvých prací byla formou freelance, věnuj pozornost chronologickému pořadí ve vztahu k ostatním společnostem. Díky tomu se váš životopis bude lépe číst a zachová si svou strukturu. Tyto zkušenosti bys také měl*a podrobně popsat.
  • Pokud máš freelance projekt na částečný úvazek (vedle svého hlavního zaměstnání), můžeš ho také uvést, ale dej ho do samostatného bloku se stručným popisem. Na požádání nebo během pohovoru o něm můžeš říci více.“

Jak popsat zkušenosti při změně práce každých několik měsíců

Na začátku své kariéry se IT odborníci často potýkají s problémem neúspěšného ukončení zkušební doby: kvůli osobním výkonům, dovednostem nebo důvodům, které nesouvisejí přímo se zaměstnancem (například snížení počtu zaměstnanců). Jak tuto zkušenost popsat?

Anna Vasilenko, Technical Recruiter v ITExpert:

„Je důležité popsat reálné zkušenosti, a to i v případě, že ses se ve zkušební době potýkal*a s problémy. Jsou to kroky k pochopení toho, co zaměstnavatelé chtějí, jak fungují určité procesy a co trh vyžaduje. V budoucnu ti tyto znalosti pomohou při pohovorech a v práci.

Tyto informace však musíš uvést správně, aby zaměstnavatel tyto zkušenosti nepovažoval za varovný signál. Napiš je podle obecné struktury. Setkala jsem se s případy, kdy odborníci do životopisu napsali důvody změny zaměstnání: zaměstnavateli to usnadní prostudování vašich zkušeností a ušetří ti to čas při odpovídání na otázky.

Strukturovaný a informativní životopis zvyšuje šance na pozvání k pohovoru, kde můžeš uvést důvody, proč jsi ve firmě strávil*a určité období, a také prezentovat, jaké závěry jsi učinil*a a jaké kroky podnikáš, aby ses zlepšil*a.

V některých případech je dobré popsat své zkušenosti bez uvedení společnosti, ale spíše z hlediska projektů, na kterých jsi pracoval*a (například pokud byly krátkodobé).“

Více článků