Kde se bezplatně učit SQL | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Kde se bezplatně učit SQL

Kde se bezplatně učit SQL

Kde upgradovat svou dovednost psaní dotazů.

SQL (structured query language) je strukturovaný dotazovací jazyk pro databázové tabulky. Zajišťuje připojení k databázi a vyhledávání a aktualizaci informací. SQL používají backendeři, analytici a testeři. 

Dnes se dozvíte, kde si bezplatně procvičit psaní SQL dotazů.

SQLZoo

Doporučujeme těm, kteří se jazyk začínají učit. Webové stránky mají 9 sekcí s úlohami SQL. Jejich řešení zabere 18–20 hodin. Témata zahrnují vnořené dotazy nebo práci s hodnotou null. K dispozici jsou také řešení. SQLZoo obsahuje i průvodce terminologií.

 

SQLTest

V SQLTest můžete změnit nebo nahradit hodnoty a škálovat je. To umožňuje simulovat interakci s databází libovolného počtu uživatelů nebo dotazů. Služba generuje dotazy na databázi SQL Server a podporuje MySQL a Oracle. 

SQLTest je k dispozici v desktopové a cloudové verzi.

Pgexercises

Stránka obsahuje 80 cvičení pro práci s objektově-relačním systémem PostgreeSQL. K dispozici je jedna datová sada, která se skládá ze 3 tabulek: members, booking a facilities. Cvičení začínají klauzulemi select a where, následují window funkce a rekurzivní dotazy. Kurz je rozdělen do bloků:

  • Jednoduché SQL dotazy;
  • Dotazy a poddotazy;
  • Změny dat;
  • Agregace;
  • Práce s časovými razítky;
  • Operace s řádky;
  • Rekurzivní dotazy.

SQL Fiddle

SQL Fiddle je služba s otevřeným zdrojovým kódem. Stránky umožňují sdílet informace s ostatními uživateli. 

Podporuje databáze Oracle, SQLite, MySQL. Data lze také exportovat v různých formátech: hierarchické soubory (např. dokumenty XML), textové soubory a tabulky.

Oracle LiveSQL

Live SQL je cloudová platforma pro testování a sdílení skriptů SQL a PL/SQL. Mezi funkce patří nástroj Quick SQL, který umožňuje vytvářet příkazy pomocí zkrácené syntaxe. 

Systém ukládá informace o předchozích relacích, sady příkazů, které lze znovu spustit nebo uložit jako skripty. Skripty lze také přehrávat nebo stahovat ze zdrojů třetích stran. 

V nejnovější verzi Oracle Database 19c přidali vývojáři funkci automatického indexování, která automaticky vytváří indexy pro databázi. 

HackerRank

Sociální platforma pro kompetitivní programování nabízí cvičení pro různé jazyky. Mezi nimi jsou i složité praktické úlohy v SQL. U některých úloh nejsou zveřejněny žádné odpovědi a nejlepší řešení získávají více bodů v hodnocení komunity.

Autor: Alexander Tartachny

Více článků
Nastartuj kariéru v informačních technologiích krok za krokem
Jaká je budoucnost interoperability blockchainů?