Jak už nikdy neprohrát v GeoGuesseru? I robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Jak už nikdy neprohrát v GeoGuesseru?

Jak už nikdy neprohrát v GeoGuesseru?

Open source intelligence metody pro úspěšnou geolokaci

GeoGuessr není jen hrou, která testuje geografickou znalost a intuici. Je to také nástroj, který nevědomky využívá principy Open Source Intelligence. V článku se podíváme na to, jak mechaniky GeoGuessr využívají OSINT metody a jak mohou hráči vytěžit důležité informace z veřejně dostupných zdrojů.

Co je to GeoGuessr?

Geoguessr je zeměpisná hra, ve které jsou hráči náhodně umístěni do lokality, která je zmapovaná v Google Street View, a musí využít své navigační a vyhledávací schopnosti, aby zjistili, kde se nacházejí. Čím blíže se hráč k místu dostane, tím více bodů nasbírá. Hra je vysoce kompetitivní a dá se hrát v režimu pro jednoho i více hráčů. Geoguessr umožňuje cestovat po světě, objevovat různé kultury a poznávat světovou geografii.

Jaké jsou ověřené postupy v této hře?

K úspěšnému dokončení hry je potřeba poznat, kde se nacházíš. V takovém případě existuje několik ověřených postupů, které ti s identifikací místa dokáží pomoci. Jsou jimi záchytné body, které ti pomohou navigovat mysl k úspěšnému uhodnutí polohy. Nikdy nejsou však zaručené, stále je to pouze hádání. Naštěstí se v hádání můžeme zlepšovat pomocí kvalitního tréninku a detailních postupů specialistů. Pokud chceš své dovednosti geolokace vymástrovat, registruj se do našeho OSINT kurzu.

Zpátky k ověřeným postupům:

1. Zjisti, které země nemají pokrytí Street View

V hraní ti pomůže, pokud si zjistíš, které země nemají pokrytí službou Google Street View, abys mohl*a zaměřit na další kroky. Vzhledem k tomu, že GeoGuessr využívá službu Google Street View, stačí zjistit, které země nebo regiony jí nevyužívají.

2. Zaměř se na to, v jakém pruhu jezdí auta

Pro většinu zemí světa je typické, že se jezdí po pravé straně, ale to už nejspíš víš. Existují však výhradně země, kde tomu je naopak. V rámci Evropy to jsou Velká Británie, Irsko, Malta a Kypr. V zemích severní a jižní Ameriky se jezdí vpravo.

Keňa, Uganda, Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho a Svazijsko jsou některé země, kde se jezdí auty po levé straně. Naproti tomu ve všech severoafrických zemích jezdí vozy po pravé straně silnice (Nigérie, Senegal, Ghana, Tunisko).

V jihovýchodní Asii a Oceánii jezdí většina lidí po levé straně silnice. Jedinými místy, kde tomu tak není, jsou Kambodža, Laos, Vietnam a Filipíny. Jsou pouze čtyři asijské země, kde se jezdí po levé straně, kam patří Japonsko, Bangladéš, Bhútán a Srí Lanka. Všude v Asii se jezdí po pravé straně silnice.

Pokud na silnici nejsou žádná jiná auta, měl*a bys ses podívat na všechny dopravní značky a zjistit, kam ukazují. Pokud tam ale žádné nejsou, podívej se po stínu auta a zjistíš, na kterou stranu se díváš.

3. Zaměř se na světové strany

Kompas ve hře GeoGuessr se nachází na levé straně obrazovky. To je první věc, kterou bys měl*a vzít v úvahu, když zjišťuješ, kde se nachází tvoje domovina. Umístěním slunce doprostřed obrazovky by ti mělo pomoct zjistit, zda se nacházíš na severní nebo jižní polokouli, protože červená střelka vždy ukazuje na sever. Je-li slunce na jihu, jsi severně od rovníku, pokud na severu, budeš jižně od rovníku. 

4. Věnuj pozornost jazyku

Podle písma a slov, které vidíš, můžeš zjistit, kde se právě nacházíš. Pokud například uvidíš nápisy v cyrilici, pravděpodobně zjistíš, že se nacházíš v Rusku. Toto písmo se ale také používá k zápisu bulharštiny, kazaštiny, ukrajinštiny, makedonštiny, běloruštiny a desítek dalších. 

Některé jazyky snadno rozpoznáš podle toho, jak se píší, a to podle typických znaků nebo spojení. Sem patří čeština, němčina, polština a další. Proto je dobré, když se před hrou podíváš, jakými specifiky se jednotlivé jazyky vyznačují, případně jak se zapisují.

5. Zajímej se o mezinárodní symboly na dopravních značkách

V jednotlivých zemích se mohou dopravní značky odlišovat. Pokud se nacházíš v Evropě, budou pruhy označeny bílou barvou. Ve Spojených státech je čára mezi dvěma jízdními pruhy obvykle žlutá.

Ve Velké Británii jsou silnice označeny jedinečně a zajímavě. Problémem však není jen značení. Dávej si také pozor na dopravní značky a jiné značení. Například v Brazílii budou názvy silnic, o které se stará stát, obsaženy ve značení (stát Minas Gerais zkráceně MG, Rio de Janeiro na RJ).

Uvidíš-li značku Stop s nápisem „Alto“, může to znamenat, že jsi v Mexiku nebo v některé z okolních zemí, například v Guatemale. Pokud naopak uvidíte značku zastávky s nápisem „Pare“, jste pravděpodobně v některé z jihoamerických zemí, jako je Kolumbie, Chile nebo Argentina.

Ve Walesu můžeme vidět značky s nápisem „Araf“, což ve velštině znamená „Pomalu“. Ve Spojených státech je na značkách častěji napsáno „Yield“, zatímco ve Velké Británii je na značkách častěji napsáno „Give Way“. Pokud vidíš značky ve francouzštině, ale jsi obklopený značkami, které vedou do Spojeného království, možná se nacházíš v Jersey.

Od GeoGuessr ke GEOINT

Geolokace, podmnožina geoprostorového zpravodajství (GEOINT), je fascinující oblastí pro specialisty v oboru otevřeného zpravodajství (OSINT). Pomocí geolokačních technik mohou výzkumníci z fotografií, videí a dalších souborů určit „kde“ byly pořízeny. Mnohdy se používají stejné metody, jako jsme zmiňovali výše.

Co je to geolokace (GEOINT)?

Geolokace v kontextu GEOINT označuje postup, kdy se na základě různých typů dat, jako jsou snímky nebo metadata, určuje zeměpisná poloha objektu, události nebo jednotlivce. Výzkumníci mohou například pomocí geolokace určit přesné místo, kde byla pořízena fotografie nebo natočeno video, což poskytuje zásadní kontext k informacím, se kterými pracují.

Proč specialisté OSINT využívají GEOINT?

Specialistům OSINT může geolokace poskytnout hlubší porozumění o události, osobě nebo skupině. K datům a informacím přidává důležitou vrstvu kontextu, která pomáhá potvrdit nebo vyvrátit informace z jiných zdrojů. Ať už se ověřuje poloha příspěvku na sociálních sítích, sleduje se pohyb zájmové osoby nebo se dávají dohromady události v konfliktní zóně, geolokace může poskytnout cenné poznatky.

Jak se provádí výzkum v rámci GEOINT?

Stejně jako jiné výzkumné metody OSINT, vyžaduje i GEOINT pečlivý a jasně definovaný postup, který zahrnuje identifikaci, sběr, analýzu a ověřování dat, konkrétně geoprostorových. Ta mohou pocházet z různých zdrojů: metadata vložená do digitálního snímku/videa nebo místo na nich zachycené.

Výrazné orientační body, které lze rozeznat z pozadí fotografie, environmentální náznaky, jako je flóra a fauna, nebo dokonce směr stínu, mohou napovědět o denní době i zeměpisné šířce.

Krok 1: Identifikace zdroje

Každé vyšetřování GEOINT začíná identifikací zdroje. Tento krok zahrnuje určení původu daného snímku nebo videa. Jedná se o příspěvek na sociálních sítích? Anonymní příloha e-mailu? Záběr ze sledovací kamery? 

Identifikace zdroje může někdy poskytnout okamžité geografické vodítko, například metadata o časovém pásmu z tweetu nebo souřadnice GPS, které jsou někdy vloženy do údajů EXIF fotografie. 

Krok 2: Shromažďování geoprostorových dat

Po zjištění zdroje je dalším krokem shromáždění co nejvíce geoprostorových dat. To může zahrnovat důkladnou kontrolu obrázku nebo videa s cílem najít viditelné orientační body, jako jsou identifikovatelné budovy, přírodní útvary, dopravní značky nebo poznávací značky vozidel. 

Tato část také může zahrnovat analýzu jazyka, který je na videu slyšet nebo vidět. V potaz se bere i styl oblékání lidí, značek a modelů automobilů nebo dokonce typů viditelných rostlin či zvířat. Všechny tyto prvky mohou pomoci zúžit potenciální oblast, kde byly snímek nebo video pořízeny.

Krok 3: Analýza dat a shromažďování informací

Po shromáždění všech relevantních geoprostorových dat je dalším krokem jejich analýza. Ta může zahrnovat mapování potenciálních lokalit na základě identifikovaných orientačních bodů, využití jazykových nebo kulturních vodítek k zúžení regionu nebo porovnání viditelné flóry a fauny se známým geografickým rozšířením.

V této fázi musí výzkumníci uplatnit velkou míru kritického myšlení, protože i ty nejmenší detaily mohou někdy poskytnout nejvýznamnější vodítka o dané lokalitě.

Krok 4: Ověření lokality

Posledním krokem při provádění geolokačního výzkumu je validace. Ta zahrnuje převzetí potenciálních lokalit identifikovaných ve fázi analýzy a jejich ověření pomocí dalších zdrojů nebo technik. Může jít o kontrolu snímků v mapových službách, vyhledání dalších snímků nebo videí ze stejné lokality, nebo dokonce oslovení místních zdrojů či odborníků pro potvrzení.

Nástroje, které se využívají pro GEOINT

Pro GEOINT se dá použít celá řada nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Tyto nástroje, od jednoduchých mapovacích platforem až po komplexní geografické informační systémy, vyhovují různým výzkumným potřebám a úrovním dovedností.

Mapovací a zobrazovací platformy

Google Maps a Google Earth jsou dvě nejoblíbenější volby pro GEOINT. Nabízejí uživatelsky přívětivé rozhraní, satelitní snímky s vysokým rozlišením a podrobné snímky ulic. Mapy Google jsou užitečné zejména pro základní vyhledávání polohy, plánování tras a prohlížení terénu, zatímco Google Earth vyniká tím, že poskytuje 3D zobrazení míst a umožňuje uživatelům prozkoumat historické snímky, což je funkce, která může být užitečná při datování snímku.

Reverzní vyhledávače obrázků

Pokud jde o určení původu obrázku, jsou neocenitelné reverzní vyhledávače. V této oblasti vynikají zejména Reverse Image Search a TinEye. Oba umožňují uživatelům nahrát obrázek a vyhledat na internetu vizuálně podobné snímky. 

Další specializované nástroje

Pro složitější analýzy nebo v případech, kdy standardní nástroje nestačí, přicházejí ke slovu funkce reverzního vyhledávání obrázků a QGIS od společnosti Yandex. Funkce reverzního vyhledávání obrázků v systému Yandex je obzvláště výkonná; často odhalí shody obrázků, které jiné vyhledávače nedokážou identifikovat.

QGIS je open-source geografický informační systém, který umožňuje pokročilé geoprostorové analýzy. Pomocí QGIS mohou specializovaní pracovníci překrývat různé datové sady, provádět prostorové dotazy či úlohy geoprocessingu. Jedná se o složitější nástroj, který vyžaduje určité znalosti, ale otevírá bohaté možnosti pro hloubkový geolokační výzkum.

Dokážeš i ty pracovat s veřejně dostupnými informacemi?

Principy GeoGuessr se používají i při výzkumech prováděných v GEOTIN. Hru GueGuessr si zahraješ jednoduše ve svém prohlížeči nebo mobilním zařízení. Projdi si ještě jednou výše vypsané typy a zjisti, jak už nikdy neprohrát. 

Autor: Martin Šlat

Více článků
Nastartuj kariéru v informačních technologiích krok za krokem
Jaká je budoucnost interoperability blockchainů?