MEAN vs. MERN I robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
MEAN vs. MERN

MEAN vs. MERN

Který stack pro vývoj webových aplikací je pro tebe ten pravý?

Pokud jsi začínající vývojář webových aplikací, tak před sebou máš několik možných cest, po kterých se můžeš vydat. Při výběru technologických balíčků, které využiješ při své práci, narazíš zpravidla na dvě nejpopulárnější možnosti: MEAN nebo MERN. 

Jak to však ve světě programování chodí, také zde je zásadní rozdíl, který může ovlivnit tvůj výběr a to, kam bude směřovat tvoje kariéra. V článku si blíže představíme MEAN i MERN, v čem jsou si podobné a v čem se naopak liší. Na základě těchto informací se můžeš rozhodnout, jaké řešení je vhodné pro tvůj projekt.

Stack – Trocha teorie na začátek

Pojem stack označuje kombinaci programovacích technologií, jazyků a dalších prvků, které se používají při sestavování webových aplikací. Zpravidla řeší specifické potřeby uživatelů, kteří je používají.

Krátký vhled do světa full stack developmentu

Full stack developer je stále žádanější pozice v IT odděleních. Sám dokáže pokrýt více aspektů komplexnějšího projektu. Full stack vývojář umí poskytnout řešení pro front-end, back-end, mobilní aplikace, a dokonce rozumí i průběhu testování vyvíjeného produktu.

Developer na této pozici musí umět pracovat s širší paletou nástrojů, které s vývojem řešení pomohou. Jak už jsme zmínili, mezi nejčastější technologie, které full stack developer používá, patří frameworky MEAN a MERN.

Oba frameworky se využívají při kódování komponentů v jazyce Java. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco MEAN je založen na Angular JS, MERN využívá React JS. Pomocí těchto frameworků mohou vývojáři vymyslet intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní.

V roli vývojáře musíš dobře zvážit, jaké skills se chceš naučit, abys posunul*a svou kariéru správným směrem. Proto je důležité pochopit, který stack bude ideální. Pojď se seznámit s podstatnými rozdíly, které ti pomohou porozumět jednotlivým řešením.

MEAN stack

Zkratka MEAN v sobě ukrývá technologie MongoDB, Express.js, Angular a Node.js, které jako full stack developer využiješ při vývoji různých webových aplikací. Během krátké doby dokážeš rychle vyvinout aplikaci, a přitom dosáhneš požadovaných výsledků, protože podporuje různé typy widgetů a zásuvných modelů.

Stack MEAN je ideální volbou pro vývoj hybridních mobilních aplikací, místo nativních. Díky tomu, že využívá open-source technologie založené na JavaScriptu, nabízí rozsáhlou komunitní podporu. Proces vývoje webových a hybridních aplikací je usnadněn díky různým typům užitečných a vestavěných nástrojů.

Nejlepší na frameworku MEAN je, že pracuje s jediným jazykem pro správu vývoje front-endu i back-endu. To podporuje lepší koordinaci mezi oběma konci vývoje webových aplikací a zajišťuje rychlejší odezvu při vývoji.

Co potřebuješ pro využití MEAN:

 • Znalost HTML a CSS
 • Porozumění SDLC a agilnímu prostředí
 • Mít přístup k více frameworkům pro tvorbu a vývoj webových stránek
 • Znát cloudové technologie, architekturu, navrhování webových stránek a integraci

Proč si vybrat MEAN?

MEAN je velice flexibilní při přenosu kódu v rámci jiných frameworků. Díky této podpoře ho využiješ při každodenních úkonech. MEAN je jednoduchý a snadno se učí. Více se hodí pro projekty malého až středního rozsahu.

Prochází celým vývojový cyklem, od strany klienta až po stranu serveru. MEAN je ideální pro efektivní vývoj front-endu, nejlépe pro podniky, které vyžadují jednoduché a jednostránkové aplikace s dynamickým uživatelským rozhraním.

Výhody MEAN stacku pro vývojáře

 • Kódování probíhá v jazyce JavaScript a mnohem rychleji se učí.
 • Kód je založen na enginu Chromu, proto vyžaduje méně paměti a má lepší odezvu na webu.
 • Pokrývá celý cyklus vývoje webu od front-endu až po back-end, tj. na straně klienta i serveru pomocí jazyka JavaScript.
 • Podporuje architekturu Model View Controller (MVC) pro hladký průběh vývoje.
 • Zamezuje nadbytečným úkolům, aby zajistil organizovaný vývoj webových aplikací.
 • Vestavěná rozsáhlá sada nástrojů pro testování.
 • Framework s otevřeným zdrojovým kódem podporuje aktivní komunita.
 • Kratší vývojové cykly vedou ke snížení nákladů na vývoj.
 • Umožňuje rozsáhlé sdílení kódu a opakované použití v rámci stacku.
 • V rámci stacku je k dispozici obrovské množství dalších frameworků, opakovaně použitelných modulů a knihoven. 

MERN stack

MERN je v porovnání s MEAN poměrně novým frameworkem. V posledních několika letech si však získává značnou popularitu. Vývojové nástroje MERN jsou efektivní pro tvorbu profesionálních webových aplikací. Pod touto zkratkou se nacházejí MongoDB, Express.js, React a Node.js.

Výrazným aspektem MERN je, že se jedná o stack s otevřeným zdrojovým kódem, který využívá databáze, frameworky, prostředí a runtime v jazyce JavaScript. K dispozici máš komplexní stack, který usnadňuje vývoj aplikací a umožňuje vývojářům používat pouze jeden kódovací skript pro správu front-endových a back-endových projektů. Celý proces vývoje aplikace lze zvládnout pouze pomocí jazyků Java a JSON.

Protože pracuje s architekturou MVC, dokáže minimalizovat možnost vzniku chyb. MERN poskytuje přístup k mnoha vestavěným nástrojům, které mohou zlepšit a zjednodušit proces vývoje a výroby aplikace. Vývojářům umožňuje provádět testování v reálném čase.

Co potřebuješ pro využití MERN:

 • Musíš být zběhlý*á v jazycích HTML a JavaScript
 • Rozumět profilování aplikací a jejich optimalizaci
 • Znalost různých databází a programovacích šablon

Proč si vybrat MERN?

V porovnání s Angular.js v MEAN je React.js v MERN nejlepší pro vrstvení uživatelského rozhraní. Díky kolekci dynamických uživatelských rozhraní, která jsou v knihovně dostupná, umožňuje rychlý vývoj kódu. MERN stack se nejvíc osvědčí při kontrole a aktualizaci rozsáhlých dynamických dat JSON, která plynule fungují mezi front-endem a back-endem.

Výhody MERN

 • Využívá React JS, který umožňuje vývoj komponent uživatelského rozhraní jednostránkových webových aplikací.
 • Pomocí JS je pokryt celý cyklus vývoje webu, od front-endu až po back-end.
 • Využívá JavaSkript stack a vývojáři musí být profesionály v JSON a JavaScriptu.
 • Přístup ke špičkovým nástrojům pro tvorbu aplikací pomocí knihovny React. 
 • Vývojáři mohou knihovnu volně používat pro tvorbu webových stránek.
 • Podporuje architekturu MVC pro plynulejší proces vývoje.
 • Kombinace nejlepších technologií – React, MongoDB, Node.js a Express.js.
 • Pro testování nástrojů má rozsáhlou vestavěnou sadu.
 • Jedná se o open-source framework nastavený za pomocí aktivní komunity.
 • Vývojáři mohou používat kódy napsané v Reactu na serverech i v prohlížečích.
 • Nabízí flexibilitu při vytváření stránek na serveru v případě potřeby.

 

MEAN vs. MERN: srovnání

Teď, když znáš oba frameworky, pojďme si je porovnat. 

Framework na straně klienta

Největší rozdíly mezi MEAN a MERN je framework na straně klienta. MEAN používá AngularJS, zatímco MERN používá React. 

 • AngularJS je plnohodnotný framework na straně klienta, který poskytuje mnoho vestavěných funkcí, včetně obousměrného vázání dat. Je to skvělá volba pro vytváření komplexních webových aplikací.
 • React je naproti tomu odlehčená knihovna, která se zaměřuje na vytváření uživatelských rozhraní. Je rychlá a efektivní, takže je skvělou volbou pro vytváření jednostránkových aplikací.

Rychlost učení

AngularJS se učí výrazně lépe než React. Má spoustu vestavěných funkcí a konceptů, které mohou být pro začátečníky ohromující. Naproti tomu React má jednodušší API a přímočařejší přístup k vytváření uživatelských rozhraní.

Výkon

Jak MEAN, tak MERN jsou známé svým vysokým výkonem. Je však zřejmé, že React je rychlejší a efektivnější než AngularJS, zejména pokud jde o vykreslování velkého množství dat.

Tok dat

V případě Angular je tok dat obousměrný, tj. pokud změníš uživatelské rozhraní, automaticky se přizpůsobí novému modelu.

Při používání Reactu, můžeš měnit uživatelské rozhraní až po transformaci modelu. To zajišťuje lepší přehled o datech a je velkou výhodou u velkých projektů.

Pro vývoj velkých projektů je tak MERN výhodnější. Pokud pracuješ na malém projektu, stává se obousměrná datová vazba efektivnější metodou. Tu poskytuje modul Angular ve stacku MEAN.

Testování

Zkušenosti testerů s testováním webových aplikací v React se velmi liší od těch navržených v Angular. Jde tak o zásadní oblast, která dokáže ovlivnit, jaký stack si vybereš.

Angular aplikaci můžeš snadno otestovat pouze pomocí jednoho nástroje, jako je Jasmine.

V případě aplikace React však budeš potřebovat více nástrojů. K testování kódu JS jsou zapotřebí nástroje, jako je Jest, zatímco k otestování některých prvků je potřeba nástroj jako Enzyme. V tomto případě budeš muset využít několik knihoven třetích stran, což testování webové aplikace výrazně prodlouží.

Rozsáhlé aplikace

Pokud pracuješ na projektu typu online obchodu, je MEAN stack ideální volbou. Může fungovat jako pilíř dynamických webových aplikací a představit zjednodušený přístup k vytváření prototypů.

Možnost předcházet chybám

MEAN je pro tebe nejlepší volbou, pokud se zabýváš výběrem stacku s možností základní kontroly chyb v kódu. Angular využívá TypeScripts, které základním chybám zamezují, a to už ve fázi samotného kódování.

Vývoj mobilních aplikací

Angular nabízí framework, který pomáhá vytvářet hybridní mobilní aplikace. Jeho použitím se snižují náklady na vývoj, protože máš k dispozici jednu kódovou základnu pro Android i iOS.

Pokud ale chceš uživateli nabídnout nejlepší uživatelský zážitek na vybraném systému, lepší volbou bude, když si zvolíš React Native. Ten ti umožní zaměřit se na Android i iOS zvlášť.

Vylepšování a údržba

React je stále populárnější a v budoucnu bude jednodušší zaměstnávat vývojáře Reactu. Zvaž využití stacku MERN, protože pokud chceš vylepšovat a dlouhodobě udržovat webovou aplikaci, jde o správnou cestu, po které se budeš muset jednou stejně vydat.

Škálovatelnost a bezpečnost

Jak MERN, tak MEAN poskytují nejlepší zabezpečení ve své třídě. Pokud se ale zaměříš na možnosti škálovatelnosti, jednoznačně vítězí stack MERN.

Oblíbenost

Co se týče popularity, oba stacky jsou v komunitě webových vývojářů široce používané a dobře hodnocené. React je však v současné době populárnější než AngularJS, což lze přičíst jeho snadnému používání, výkonu a velké podpoře komunity, kterou si v průběhu let získal.

Co ještě říct k MERN vs. MEAN?

Vzhledem k široké škále dostupných technologických stacků ti MEAN a MERN při práci nabídnou podobné funkce. Na současném trhu vývoje webových aplikací se oba stacky staly při plnění svých rolí stejně důležité. Jejich popularita rychle roste, neboť jsou nedílnou součástí full stack developmentu. 

Vybírej si tak podle toho, jaké požadavky na projekt máš ty nebo tvůj budoucí zaměstnavatel. To ti pak usnadní výběr cesty, po které se chceš vydat. A pokud hledáš nějaké odborné a praktické dovednosti, koukni se na náš kurz Full Stack Developer.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?