Robotická automatizace procesů | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Robotická automatizace procesů

Robotická automatizace procesů

Proč je důležitou součástí nejen dnešní výroby?

V továrnách ani výrobních podnicích nejsou roboti ničím novým. Už řadu let zvyšují produktivitu a umožňují pracovníkům, aby se mohli soustředit na jiné a důležitější úkoly. Bylo však otázkou času, kdy bude taková výroba ovlivněna digitálními systémy a umělou inteligencí. Právě z toho důvodu vznikla robotická automatizace procesů (RPA), kterou ti blíže představíme v článku.

Co je to robotická automatizace procesů (RPA)?

Robotická automatizace procesů (RPA), kterou můžeš znát pod pojmem softwarová robotika, využívá inteligentní automatizační technologie k provádění repetitivních kancelářských úkolů, jako je získávání dat, vyplňování formulářů, přesouvání souborů a mnoho dalších.

RPA kombinuje rozhraní API a interakce s uživatelským rozhraním k integraci a provádění opakujících se úloh mezi podnikovými aplikacemi a aplikacemi pro zvýšení produktivity. Pomocí skriptů, které napodobují lidské procesy, nástroje RPA dokončují automaticky různé činnosti a operace napříč systémy, a to na základě předem stanovených pravidel.

Kategorizace robotické automatizace procesů

Robotická automatizace procesů se jako řešení dá rozdělit do dvou samostatných kategorií:

1. Automatizace s účastí obsluhy: Automatizuje opakující se manuální činnosti na pracovišti. Robot napodobuje činnosti, které provádí zaměstnanec na počítači v reálném čase.

2. Bezobslužná automatizace: Naproti tomu bezobslužná automatizace umožňuje robotům, aby sami vykonávali práci nahráváním a přehráváním akcí. Jelikož mohou používat spouštěče a plánovat automatizované události, jsou ideální pro urychlení automatizace rozsáhlých činností.

RPA vs. umělá inteligence

Robotická automatizace procesů se často zaměňuje s umělou inteligencí, ale tyto dva pojmy se výrazně liší.

Umělá inteligence kombinuje kognitivní automatizaci, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, uvažování, vytváření hypotéz a analýzu.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že robotická automatizace procesů je řízena procesy, zatímco AI je řízena daty. RPA boti mohou pouze sledovat procesy definované koncovým uživatelem, zatímco AI boti využívají strojové učení k rozpoznávání vzorců v datech, zejména nestrukturovaných, a učí se z nich v průběhu času.

Jinak řečeno, AI je určena k simulaci lidské inteligence, zatímco robotická automatizace procesů slouží výhradně k replikaci úkolů řízených člověkem. Zatímco využití umělé inteligence a nástrojů RPA minimalizuje potřebu lidského zásahu, způsob, jakým automatizují procesy, se liší.

Přesto se robotická automatizace procesů a umělá inteligence taky dobře doplňují. AI může pomoci RPA plně automatizovat úkoly a zvládnout složitější případy použití. Díky RPA jde na základě poznatků AI rychleji přijímat opatření namísto čekání na manuální implementaci.

Jak RPA funguje?

Automatizační technologie, jako je RPA, mohou také přistupovat k informacím prostřednictvím starších systémů a dobře se integrovat s jinými aplikacemi prostřednictvím front-endových integrací. To umožňuje automatizační platformě chovat se podobně jako lidský pracovník a provádět rutinní úkoly, jako je přihlašování a kopírování a vkládání z jednoho systému do druhého. 

Přestože při automatizaci pomáhá taky back-endové připojení k databázím a podnikovým webovým službám, skutečná hodnota RPA spočívá v rychlých a jednoduchých front-endových integracích.

Výhody RPA

  • Méně kódování: Funkce drag-and-drop v uživatelských rozhraních usnadňují zapojení netechnických pracovníků.
  • Úspora nákladů: Protože RPA snižuje pracovní zátěž, mohou se zaměstnanci věnovat jiné a důležitější práci, což vede ke zvýšení produktivity a návratnosti investic.
  • Vyšší spokojenost zákazníků: Protože roboti a chatboti mohou pracovat nepřetržitě, mohou zkrátit čekací dobu pro zákazníky, což vede k vyšší míře jejich spokojenosti.
  • Lepší morálka zaměstnanců: Tím, že RPA obstarává repetitivní práci i velkoobjemové pracovní zátěže, přináší pracovníkům možnost soustředit se na promyšlenější a strategičtější rozhodování. Tento posun v práci má pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců.
  • Lepší přesnost a dodržování předpisů: RPA roboty můžeš naprogramovat tak, aby dodržovali konkrétní pracovní postupy a pravidla, čímž snížíš počet lidských chyb, zejména u prací, které vyžadují přesnost a soulad s regulačními normami. Robotická automatizace procesů také dokáže poskytnout auditní záznamy, což usnadňuje sledování postupu a rychlejší řešení možných problémů.
  • Stávající systémy zůstávají zachovány: Robotický software pro automatizaci procesů nezpůsobuje žádné narušení základních systémů, protože roboti pracují na prezentační vrstvě stávajících aplikací. Implementovat se dají i v situacích, kdy není k dispozici rozhraní pro programování aplikací (API) nebo zdroje na vývoj náročné integrace.

Výzvy spojené s RPA

Přestože software RPA může podniku pomoci v růstu, existují určité překážky, mezi něž patří:

  • organizační kultura: RPA sice sníží potřebu některých pracovních pozic, ale zároveň podpoří růst nových rolí, které budou řešit složitější úkoly, a umožní zaměstnancům soustředit se na obtížnější strategie a kreativní řešení problémů. Podniky budou muset podporovat seberozvoj a inovace, protože se budou měnit odpovědnosti v rámci pracovních rolí.
  • obtíže při škálování: Ačkoli RPA může provádět více operací současně, může se ukázat, že je obtížné ji v podniku škálovat kvůli aktualizacím předpisů nebo interním změnám.

Kde se dá RPA využít

Existuje řada odvětví, která využívají technologii RPA k zefektivnění svých obchodních operací. Mezi ně patří:

Bankovnictví a finanční služby 

Jeden ze tří robotů dnes působí ve finančním odvětví, což vzhledem k brzkému zavádění automatizace v bankovnictví příliš nepřekvapuje. Mnoho velkých bank dnes využívá řešení automatizace RPA k automatizaci úloh, jako je průzkum zákazníků, otevírání účtů, zpracování dotazů a boj proti praní špinavých peněz.

Banka nasazuje tisíce botů k automatizaci manuálního zadávání dat ve velkém objemu. Tyto procesy zahrnují množství nudných úkolů založených na pravidlech, které automatizace zefektivňuje.

Pojišťovnictví je plné opakujících se procesů, které se dobře hodí pro automatizaci. RPA lze například použít na operace zpracování pojistných událostí, dodržování předpisů, správu pojistných smluv a úlohy upisování.

Maloobchod

Díky vzestupu elektronického obchodování se RPA stala nedílnou součástí moderního maloobchodu, která zlepšila back office operace a zákaznickou zkušenost. Mezi oblíbené aplikace patří řízení vztahů se zákazníky, správa skladů a objednávek, zpracování zpětné vazby od zákazníků a odhalování podvodů.

Zdravotnictví

Přesnost a dodržování předpisů jsou ve zdravotnictví nejdůležitější. Některé z největších světových nemocnic používají software pro automatizaci robotických procesů mimo jiné k optimalizaci správy informací, správy receptů, zpracování pojistných událostí a platebních cyklů.

Zajímá tě téma robotiky?

Zaujalo tě téma robotiky? Určitě jde o zajímavou oblast, která nabídne zajímavý budoucí vhled nejen z pohledu automatizace, ale i nových technologií, o kterých si můžeš přečíst v našem článku 8 TOP trendů v robotice, a pokud bys chtěl*a do oboru vstoupit prakticky, tak do něj naskoč s naším kurzem Základy stavby a programování robotů.

Autor: Martin Šlat

Více článků
A proč je užitečná pro každého, kdo pracuje s computer vision
Kde můžeš začít navazovat vztahy s lidmi se zájmem o IT?