TOP 8 trendů v robotice | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
OpenAI a TOP trendy v robotice

OpenAI a TOP trendy v robotice

Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?

Současné i budoucí trendy v robotice reagují na rostoucí poptávku po průmyslové automatizaci, digitalizaci a udržitelnosti. Ačkoliv jde o dlouhodobou potřebu, která existuje již od průmyslové revoluce, technologie se neustále vyvíjí. 

V oblasti robotiky pro průmyslové využití máme na mysli zejména o drony a humanoidní roboty. Tím ale celý výčet současných trendů nekončí a na následujících řádcích ti povíme, jaké budou v následujících letech hlavní oblasti robotiky, o které bys ses měl*a zajímat.

1. Umělá inteligence a strojové učení (AI/ML) 

Trend umělé inteligence tě určitě v předchozích letech neminul. V robotice a automatizaci už se používá nějakou dobu a stále je na vzestupu. Příchod generativní AI přináší nová řešení, jak využít znalosti, které se dají naučit pomocí tréninku. V této oblasti je samozřejmě průkopníkem OpenAI a jejich ChatGPT.

Výrobci robotů vyvíjejí generativní AI řízená rozhraní, která umožňují uživatelům intuitivněji programovat roboty pomocí přirozeného jazyka místo kódu. Pracovníci již nebudou potřebovat specializované programátorské dovednosti k výběru a úpravě činností robota.

Další oblastí je prediktivní AI, která analyzuje údaje o výkonu robotů za účelem určení budoucího stavu zařízení. Prediktivní údržba může výrobcům ušetřit náklady za přerušení práce strojů, přičemž může jít i o miliony dolarů.

Algoritmy strojového učení mohou také analyzovat data z více robotů, provádějících stejný proces, za účelem optimalizace. Obecně platí, že čím více dat je algoritmu ML poskytnuto, tím lépe si vede ve vyhodnocování.

2. Nový výběr cobotů

Kolaborativní roboti (coboti) budou součástí trendů v robotice nadále. Spolupráce mezi člověkem a robotem budou díky vývoji senzorové techniky (computer vision) a chytrých chapadel i nadále v popředí. Nové technologie umožňují cobotům reagovat v reálném čase na změny v okolí, čímž se zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí.

Kromě dalšího vývoje umělé inteligence ve spojení s coboty dochází k pokroku také při jejich výběru. Současný vývoj na trhu ukazuje, že kolaborativní roboti se stále častěji používají v oblasti svařování. Coboti jsou tedy novými nástroji, které podporují, nebo dokonce nahrazují lidské pracovníky při zvedání těžkých břemen a opakovaných nebo nebezpečných úkonech. 

To z nich činí důležitou součást zvyšování produktivity podniku v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

3. Mobilní manipulátory

Mobilní manipulátory (MoMas) automatizují úlohy manipulace s materiálem v odvětvích, jako je automobilový průmysl, logistika nebo letectví. Kombinují mobilitu robotických platforem s obratností manipulačních ramen. To jim umožňuje pohybovat se ve složitém prostředí a manipulovat s předměty, což je pro aplikace ve výrobě klíčové. 

Roboti jsou vybaveni senzory a kamerami, provádějí kontroly a úkoly údržby strojů a zařízení. Jednou z významných výhod mobilních manipulátorů je jejich schopnost spolupracovat a podporovat lidské pracovníky. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a zaměstnanců, kteří se ucházejí o práci v továrnách, pravděpodobně zvýší poptávku.

4. Digitální dvojčata

Spojení umělé inteligence a robotiky dalo vzniknout digitálním dvojčatům. Ta představují virtuální obraz fyzického systému a používají se k optimalizaci výkonu. Digitální dvojčata využívají reálná data k provádění simulací a předpovídání pravděpodobných výsledků – dají se testovat a upravovat v závislosti na zátěžových podmínkách, aniž by to mělo dopad na společnost i bezpečnost. 

Digitální dvojčata se stále častěji integrují do firem, protože mohou ušetřit náklady. Zejména z toho důvodu, že se všechny možnosti dají nejprve ověřit virtuálně, než se nakonec použijí v reálném světě. Tato technologie vytváří most mezi digitálním a fyzickým světem.

6. Drony

Díky pokrokům v technologiích edge computingu, vysokovýkonného počítání (HPC) a konektivity nyní firmy mohou vyrábět drony s lepším doletem a rozšířenými schopnostmi. Tato flexibilita umožňuje dronům nacházet uplatnění napříč různými odvětvími.

V průmyslu mají využití při doručování zásilek, sběru dat ze vzduchu, kontrole infrastruktury a dalších činnostech. Zemědělské drony sledují úrodu a monitorují pohyb dobytka, stejně jako doručují pesticidy a osivo rostlin na přesná místa. Flexibilita dronů dále urychluje jejich integraci mimo jiné při doručování potravin a zdravotnických potřeb na poslední míli.

7. Internet robotických věcí

Internet věcí (IoT) umožňuje snímání, monitorování a sledování okolí, zatímco v oblasti robotiky se zaměřuje na výrobu, interakci a autonomní chování.Připojení roboti shromažďují data a odesílají je na okrajové výpočetní platformy, které řídí jejich výkon.

Nejnovější vývoj v oblasti edge IoT také umožňuje výrobcům robotů přesunout výpočetní techniku blíže ke zdroji dat. Díky tomu robotické systémy mají možnost využívat data téměř v reálném čase a optimalizovat efektivitu úloh, ale také zlepšují komunikaci mezi stroji (M2M) a mezi stroji a lidmi umožňuje lepší spolupráci mezi lidmi a roboty.

8. Humanoidní roboti

Humanoidi jsou jedním z nejvýznamnějších pokroků v robotice. Skládají se z konstrukce podobné člověku se dvěma rukama a dvěma nohama, a proto je lze flexibilně používat ve všech pracovních prostředích. Cílem je jejich snadná integrace do stávajících procesů a infrastruktur. 

Nedávno Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) zveřejnilo cíl dosáhnout masové výroby humanoidních robotů do roku 2025. Podle nich mají roboti podobní lidem potenciál stát se vedle chytrých telefonů a počítačů další revoluční technologií. 

Očekává se, že roboti v budoucnu výrazně změní náš život. Vývoj humanoidů bude mít dopad na celou řadu odvětví. Aby však mohly být uvedeny na masový trh, čelí stále větším výzvám. Kromě nákladů je důležitou otázkou také schopnost těchto robotů konkurovat stávajícím robotickým řešením. Tato situace vyvolává otázku, zda humanoidní roboti dokážou účinně konkurovat zavedeným robotickým technologiím.

Pokud tě zajímá oblast robotiky, určitě nás sleduj. Máme nejen kurzy robotiky, ale i programování, umělé inteligence a datové analytiky.

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kybernetická hrozba budoucnosti, na kterou je třeba se připravit