5 největších výzev automatizačního inženýrství | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Láká vás kariéra automatizačního inženýra? Pozor na 5 největších výzev:

Láká vás kariéra automatizačního inženýra? Pozor na 5 největších výzev:

Troufnete si na výzvy automatizovaného testování? Prozkoumejte klíčové strategie s praktickým průvodcem

Představte si svět, kde automatizované testování probíhá hladce, rychle a efektivně. Vaše aplikace běží bezchybně a zákazníci jsou spokojeni. Základním krokem, jak realizovat vaše představy je schopnost rozeznat nejčastější chyby při automatizovaném testování a naučit se jim vyhnout. 

V článku se podíváme na několik klíčových problémů, kterým můžete čelit při automatizovaném testování, a představíme strategie, jak je řešit. Ať už jste začátečník nebo zkušený odborník v oblasti automatizace, tento článek vám pomůže zlepšit vaše dovednosti a postupy.

A pokud byste byli připraveni vzít své dovednosti na ještě vyšší úroveň, náš kurz vám nabízí hloubkové znalosti a praktické nástroje, které QA Automation inženýr potřebuje k úspěšnému zvládnutí automatizovaného testování. Poznejte, jak se vyhnout nejčastějším chybám a načerpejte sílu pro efektivní automatizaci vašich projektů.

1. Špatně definované strategie testování

Důležitost strategie testování

 • Strategie testování je klíčovou součástí procesu testování, protože nastiňuje celkový přístup a řídí úsilí testovacího týmu. Bez dobře definované strategie mohou vaše snahy o automatizaci testů postrádat směr a efektivitu.

Jak vytvořit komplexní strategii testování

 • Vytvoření komplexní strategie testování zahrnuje definování cílů, určení rozsahu, výběr správných nástrojů a technologií a stanovení jasného časového harmonogramu. Zvažte faktory, jako je architektura aplikace, cílová skupina a potřebné zdroje.

Úloha testovacích plánů, testovacích případů a sad testů

 • Testovací plány, testovací případy a testovací sady poskytují procesu testování strukturu a organizaci. Pomáhají zajistit, aby byly pokryty všechny potřebné scénáře a aby byly  testy prováděny systematicky a efektivně.

2. Nedostatečné pokrytí testů

 • Dopad nedostatečného pokrytí testů
  • Nedostatečné pokrytí testů může mít za následek neodhalené vady, což vede k problémům s kvalitou softwaru a potenciální nespokojenosti zákazníků. Je nezbytné zajistit, aby testy pokrývaly širokou škálu scénářů, a minimalizovat tak riziko neodhalených problémů.
 • Techniky pro zlepšení pokrytí testů
  • Nástroje pro pokrytí kódu: K měření pokrytí kódu a identifikaci netestovaných oblastí aplikace použijte nástroje jako JaCoCo nebo Istanbul.
  • Vývoj řízený testy: Implementujte přístup TDD (test-driven development), kdy jsou testy psány před kódem, čímž je zajištěno komplexní pokrytí testy. 
  • Používání hraničního a ekvivalenčního rozdělení: Tyto techniky pomáhají identifikovat okrajové případy a snížit počet testovacích případů potřebných k pokrytí všech možných vstupů.
  • Pravidelná revize a aktualizace testů: Průběžně přezkoumávejte a aktualizujte testy, abyste zajistili, že zůstanou relevantní a účinné, zejména když aplikace prochází změnami nebo aktualizacemi.

3. Nevyužívání nefunkčního testování

 • Význam nefunkčního testování
  • Nefunkční testování hodnotí aspekty, jako je výkon, bezpečnost a použitelnost, které jsou klíčové pro poskytování kvalitního uživatelského zážitku.
 • Typy nefunkčních testů
  • Mezi příklady nefunkčních testů patří testování výkonu, testování zabezpečení, testování použitelnosti a testování přístupnosti.
 • Začlenění nefunkčních testů do celkové strategie testování
  • Začleněním nefunkčního testování do strategie testování zajistíte, že aplikace splňuje funkční i nefunkční požadavky.

4. Nedostatečná údržba testů

 • Potřeba pravidelné údržby testů
  • Údržba testů je zásadní pro zajištění toho, aby vaše úsilí o automatizaci testů zůstalo efektivní a aktuální s tím, jak se aplikace vyvíjí.
 • Techniky pro efektivní údržbu testů
  • Refaktorizace a aktualizace testů: Při změnách aplikace refaktorizujte a aktualizujte testy, aby zůstaly relevantní a efektivní.
  • Odstraňování zastaralých testů: Pravidelně kontrolujte a odstraňujte testy, které již nejsou použitelné nebo se staly nadbytečnými.
  • Stanovení priorit úkolů údržby automatizace testů: Pravidelně vyhodnocujte stav sady pro automatizaci testů a stanovte priority úkolů údržby tak, abyste nejprve řešili nejkritičtější problémy.

5. Neměření návratnosti investic do automatizace

 • Sledování návratnosti investic do automatizace testů
  • Měření návratnosti investic (ROI) do automatizace testů pomáhá vyhodnocovat jejich efektivitu a přijímat rozhodnutí o přidělování zdrojů na základě dat.
 • Klíčové metriky pro měření úspěšnosti automatizace
  • Metriky, jako je doba provedení testu, míra odhalení chyb a pokrytí testů, vám pomohou vyhodnotit úspěšnost vašeho úsilí o automatizaci testů.
 • Úprava strategie automatizace testů na základě analýzy návratnosti investic
  • Pravidelně analyzujte návratnost investic do automatizace a využijte získané poznatky k úpravě strategie automatizace testů a v případě potřeby proveďte zlepšení.

Na co ještě dát pozor?

Dysfunkční spolupráce a komunikace

 • Spolupráce při automatizaci testů
  • Spolupráce mezi členy týmu, včetně vývojářů, testerů a obchodních analytiků, je pro úspěšnou automatizaci testů nezbytná.
 • Podpora kultury sdílené odpovědnosti
  • Podporujte kulturu, v níž každý člen týmu přebírá odpovědnost za úspěch automatizace testování, a zajistěte, aby všichni členové týmu byli zapojeni a informováni o testovacích snahách.
 • Vytvoření jasných komunikačních kanálů mezi členy týmu
  • Využívejte nástroje jako Slack, Jira a Confluence k usnadnění komunikace a spolupráce a zajistěte, aby všichni byli na stejné straně a měli snadný přístup k informacím o procesu automatizace testování.

Výběr vhodných nástrojů a softwarů

 • Hodnocení nástrojů a softwaru
  • Vyberte vhodné nástroje a software pro konkrétní projekt a tým s ohledem na faktory, jako je kompatibilita s aplikací, snadnost použití a podpora ze strany dodavatele.
 • Vyvarování se vázanosti na konkrétní sadu nástrojů
  • Vyberte si nástroje a software, které nabízejí flexibilitu a lze je snadno integrovat s dalšími nástroji v ekosystému automatizace testování, abyste se vyhnuli vázanosti na konkrétní sadu nástrojů.

Neautomatizujte vše

 • Stanovení priorit testů pro automatizaci
  • Pochopte, že ne všechny testy je nutné automatizovat. Zaměřte se na automatizaci kritických, opakujících se a časově náročných testů a zároveň zvažte náklady, čas a úsilí spojené s automatizací ostatních.
 • Vyvážení automatizovaného a manuálního testování
  • Udržujte rovnováhu mezi automatizovaným a manuálním testováním, abyste zajistili důkladné pokrytí testů a efektivní využití zdrojů.
 • Přijetí omezení automatizace
  • Pochopte, že dosažení úplné automatizace není proveditelné ani nezbytné. Snažte se najít správnou rovnováhu mezi automatizovaným a manuálním testováním na základě konkrétních potřeb vašeho projektu.
 • Zaměření se na nejúčinnější automatizační úsilí
  • Spíše než na snahu o 100% automatizaci se zaměřte na automatizaci nejkritičtějších, nejopakovanějších a časově nejnáročnějších testů, které budou mít největší dopad na kvalitu softwaru a efektivitu vývoje.

Nyní, když jste se seznámili s nejčastějšími chybami při automatizovaném testování a způsoby, jak se jim vyhnout, je čas využít tyto poznatky k úspěšnému zvládnutí automatizace testování.

Náš kurz QA Automation vás nejen naučí, jak se vyhnout těmto chybám, ale poskytne vám i praktické nástroje, které potřebujete pro efektivní a úspěšné automatizované testování. Představte si, jak rychle a hladce budou vaše testy probíhat, jak kvalitní bude váš software a jak spokojení budou vaši zákazníci. Nenechte se zastavit nejčastějšími chybami a přidejte se k našemu kurzu QA Automation, který vám poskytne veškeré znalosti a nástroje potřebné pro dosažení dokonalosti v automatizaci testování.

Nečekejte na náhodu a získejte výhodu oproti konkurenci. Přihlaste se ještě dnes a získejte přístup k neocenitelným znalostem, které vám pomohou ušetřit čas, zvýšit efektivitu a zajistit úspěch vašich projektů.

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?