Piš kód pro lidi, ne pro stroje | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Piš kód pro lidi, ne pro stroje

Piš kód pro lidi, ne pro stroje

Jak clean code přispívá k produktivitě týmu?

Fundamentálním základem každého softwarového řešení je kód. Od vývojáře nebo programátora se automaticky očekává, že navrhne řešení, které bude fungovat. To by zdaleka nemělo být klíčovým hlediskem pro úspěšně odvedenou práci. V dnešní době už se totiž kód nepíše pouze pro potřebu počítače, ale i uživatele. A v tuhle chvíli přichází na scénu clean code.

Jádrem problému tedy je, že čím hůř se kód čte, tím obtížněji jde s ním v budoucnu pracovat. Pokud si to firma či vedoucí vývojářů uvědomí na samém začátku projektu, tak to všem zúčastněným stranám ušetří spousty práce, peněz a času. Pojďme si tedy říct, co clean code přináší vývojářskému týmu.

Snadná čitelnost

Clean code je přehledný a srozumitelný i pro lidi, kteří ho nepsali. To usnadňuje spolupráci mezi členy týmu, kteří rychle pochopí, co kód dělá a proč.

Jednoduchá údržba

Navržen je tak, aby se dal snadno aktualizovat a vylepšovat. Dobře napsaný kód je přehledný a oprava chyb nebo provádění změn zabere méně času i úsilí. Tím se snižují prostředky potřebné k udržení softwaru ve špičkové kondici v průběhu následujících let.

Efektivita

Clean code je navržen tak, aby dobře fungoval, což zajišťuje hladký chod softwaru, a tak umožňuje lepší využití zdrojů v rámci vývoje. To vede k lepšímu pracovnímu výkonu zapojených vývojářů.

Přehlednost a flexibilita

Správně napsaný kód je rozdělen do malých, zvládnutelných částí, z nichž každá má svůj specifický účel. Díky takovému členění je snazší software podle potřeby upravovat nebo rozšiřovat, aniž by bylo nutné začínat od nuly.

Vhodný pro testování:

Clean code je napsán způsobem, který usnadňuje kontrolu chyb. To zajišťuje, že případné změny nebo aktualizace nezpůsobí problémy v již hotovém softwaru.

Dodržováním těchto základních zásad může clean code výrazně zlepšit celkovou kvalitu a průběh softwarového projektu. To následně vede k lepšímu výkonu, plynulejší spolupráci a úspoře nákladů pro firmy.

Jak clean code pomáhá vývojářům k produktivitě?

Filozofie clean codu přispívá k tomu, že vývojářský tým může věnovat svou pozornost zajímavým a důležitějším částem projektu. Odpadá tak nudná a často se opakující práce, kterou výrazná jednoduchost kódu minimalizuje. Díky tomu je víc času na výzkum, vývoj nových nápadů a mnohem rychleji se dají implementovat inovativní řešení, které chtějí nejen zákazníci, ale i firma.

Výše zmíněná hlediska přispívají k celkové spokojenosti vývojářského týmu. Clean code pomáhá k dosažení lepších výsledků, což se výrazně projeví nejen na spolehlivosti, ale i pozitivním myšlení všech zúčastněných stran. Příjemné pracovní prostředí totiž podporuje nové nápady, ale také prostor pro plánování dalších kroků, protože odpadá nutnost zdržovat se a frustrovat se problematickým kódem.

Se zavedením clean codu nebudou mít vývojáři v budoucnu problém s tím, aby do kódu implementovali nová řešení, nebo jej snadno upravili. Odpadá nutnost opravovat práci některého z kolegů, a tak se mohou soustředit na kvalitu nového kódu. Právě to je klíčem úspěchu nejen k produktivitě práce, ale také k nadstandardním výsledkům.

Kde se můžeš seznámit s clean code přístupem?

Zaujalo tě, jaké benefity sebou přináší clean code? Pak není nic jednoduššího než si jej prohlídnout v praxi. K tomu slouží softwarové projekty, které jsou tzv. open-sorce. Jelikož jejich kód je dostupný a udržovaný komunitou vývojářů, tak musí být čitelný, což podporuje efektivitu spolupráce napříč lidmi z celého světa. Není tedy nic jednoduššího, než si najít zajímavý open-source software a podívat se do jeho kódu.

Další variantou, jak se seznámit s clean codem je, že si prohlédneš kód napsaný zkušeným vývojářem. V takovém případě je dobré zamířit na GitHub, kde najdeš celou řadu on-line portfolií těchto profesionálů, a tak se velmi rychle dostaneš k velmi praktickým zdrojům inspirace.

Možnosti, jak implementovat clean code ve tvém týmu

Pokud se ty nebo firma, pro kterou pracuješ, dlouhodobě zajímáte o vývoj softwaru na zakázku, tak clean code bude potřeba. Aby tento koncept mohl fungovat, je nezbytné, aby byl zakořeněn v samotném základě týmu, protože pouze v takovém případě můžeš mít jistotu, že odevzdáš nejlepší možný výsledek.

Motivuj sebe a tým pomocí výzvy

Naučené návyky se těžko mění, a proto je důležité najít způsob, jak motivovat vývojáře k tomu, aby se pustili do neprobádaných vod. Tím může být výzva, která se zaměřuje na clean code. U větších týmů je potřeba rozdělit lidi do menších skupinek. Těm pak dát k dispozici zdrojový kód, který potřebuje zkontrolovat a vyhodnotit podle předem připravených kritérií, jimiž mohou být:

  • revize kódu po stránce návrhu a identifikace kritických chyb,
  • najít nefunkční prvky ve smyslu čitelnosti, testovatelnosti, odladěnosti, znovupoužitelnosti atp.,
  • zhodnocení kódu podle principů OWASP.

Výsledkem by tak měla být předložená zpráva o hodnocení daného kódu. Ta by měla obsahovat výše zmíněné body, ale také předložit faktickou ukázku toho, jak daný problém vyřešit. Výsledkem pak budou doporučení k tomu, jak toho dosáhnout za pomocí clean codu.

Vytvoř vývojářská pravidla

Pro zavedení jakéhokoliv trendu je dobré stanovit si pravidla, které jsou pro vývojáře důležitá. Ta se mohou týkat i zavedení clean codu v rámci týmu, které musí dodržovat jak ostřílení profesionálové, tak začínající vývojáři. Mezi taková pravidla mohou patřit:

  • Vždy používat krátké a přesné názvy pro všechny třídy, funkce a proměnné.
  • Všechny funkce a třídy by měly mít stanovený rozsah a dodržovat princip jedné odpovědnosti (SRP): funkce do čtyř řádků, třídy – do 100 řádků, každá část by pak měla dělat pouze jednu konkrétní věc.
  • Jednotné testování kódu.
  • Funkce by neměly mít žádné vedlejší jevy (např. modifikace vstupního argumentu).

Výhody čistého vývoje řízeného kódem

Kromě eliminace skryté agendy a režijních nákladů ve fázích po vydání může vývoj za pomocí clean codu v dlouhodobém horizontu zdvojnásobit nebo dokonce ztrojnásobit produktivitu. Navíc také zlepšuje celkovou morálku vývojářského týmu. Odborný článek poukazuje na to, že až 80 % agilních týmů s hluboce zakořeněnou kulturou clean code dev jsou produktivnější a spokojenější, než jejich protějšky, které se těmito zásadami neřídí.

Začni s clean code ještě dnes

Clean code není dovednost, kterou se naučíš přes noc. Je to návyk, který je potřeba si osvojit.  Dále je třeba mít na paměti jeho zásady, které uplatníš při každém psaní kódu. Výsledkem pak bude čitelný a efektivní produkt, s nímž se ti bude v rámci vývojářského týmu snáze pracovat.

Do tajemství clean codu můžeš proniknout díky našemu kurzu Clean code & Design patterns. Udělej něco pro sebe a objev nové a neprobádané oblasti, které zlepší tvé programátorské dovednosti.

Více článků