Co znamená být etickým hackerem? | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Co znamená být etickým hackerem?

Co znamená být etickým hackerem?

Ne každý hacker nosí černou čepici

Dnes může být hackerem každý, kdo má přístup k internetu a příslušným znalostem. Kybernetických útoků přibývá a výjimkou není ani Česká republika. Sofistikovaných pokusů o krádež citlivých informací každý rok roste, jak v prostředí firem, tak běžných lidí pohybujících se na internetu, kterým útočníci chtějí odcizit platební údaje nebo přístupy k účtu.

Co to ale znamená etické hackování? A existuje vůbec něco, na co bychom se oblasti hackování mohli dívat pozitivně? To a mnoho dalších zajímavostí se dozvíš v dnešním článku.

Co si představit pod pojmem hacking?

Pod pojmem hacking si především představíme vniknutí do systémů nebo do zařízení připojeným k síti. Častokrát je tento termín spojován s kybernetickými útoky, při kterých jde o odcizení citlivých údajů, narušení provozu nebo způsobení jiné škody. Z těchto důvodů má hacking negativní konotace.

Co je to „etický hacking“?

Právě jsme si řekli, co hacking ve svém všeobecném pojetí znamená. Narazit také můžeš na pojem „etický hacking“, který svým jménem naznačuje, že jde o něco legálního, dokonce etického. 

V rámci boje proti zneužití IT systémů jsi se mohl*a setkat spíše s označením penetrační testování, které s etickým hackingem souvisí. Hlavní rozdíl oproti klasickému hackingu je v tom, že vlastník systému nebo zařízení, dal ke vniknutí souhlas.

Proč je etický hacking důležitý?

Každá organizace, která používá online systémy a zařízení komunikující přes internet, může mít z etického hackingu prospěch. Kybernetické útoky ohrožují podniky napříč odvětvími, a to po celém světě. Důležité proto je, aby firmy dbaly na ochranu bezpečí proti kyberzločinu.

Etický hacking hraje klíčovou roli v boji proti hackingu a dalším formám kybernetických útoků. Podniky zaměstnávající profesionály, kteří se eticky nabourávají do jejich systémů, budou mít větší šanci najít a posilnit slabá místa dříve, než je kybernetický zločinec stihne využít ve svůj prospěch.

Základní typy hackerů

Hackeři se obvykle pohybují v jedné ze 3 kategorií, které určují jejich záměry a metody: white hat, grey hat nebo black hat hacker. Tyto termíny jsou inspirované z amerických westernů z 20 let minulého století, v nichž barva klobouku označovala, zdali jde o kladného či záporného hrdinu.

1. O black hat hackerech obvykle informují mainstreamová média, protože se zpravidla snaží ukrást nebo upravit data za účelem nezákonného zisku. Obvykle jsou motivováni finančně, i když jejich hlavním motivem často bývá způsobení škody. 

2. Jako white hat hackeři jsou označováni právě ti etičtí. Hledají možnosti zneužití systému, zařízení a obvykle žádají o povolení, než se pustí do práce. Pokud posílají nechtěná hlášení o chybách, je nepravděpodobné, že by data zveřejnili nebo prodali i bez odměny za své úsilí.

3. A konečně, gray hat hackeři nejsou nutně zlovolní, ale budou chtít nějakou formu platby za nalezení exploitu v kódu. Pravděpodobně nebudou mít svolení od majitele webu, ale je jim to jedno. Jejich nejednoznačná povaha znamená, že jejich chování bude záviset na osobní etice daného hackera.

Jak se etičtí hackeři liší od hackerů z filmů?

Ten nejzásadnější rozdíl mezi etickými hackingem a útokem hackera jsme si zmínili už na začátku článku. Existuje však ještě několik významných rozdílů, které je dobré mít na paměti:

  • Etičtí hackeři jsou najímáni, aby testovali zranitelnost systému a zároveň z nich nic neukradli. Jejich cílem je hledat mezery v bezpečnostní ochraně systému.
  • K testování systémů využívají několik metod – kromě pouhých pokusů o získání přístupu nelegálními cestami. Ty mohou zahrnovat útoky hrubou silou nebo použití keyloggerů k odhalení zranitelnosti uživatelských hesel. Využívají také legální metody získání přístupu, které odrážejí skutečné útočníky.
  • Etičtí hackeři se při provádění testů řídí přísným etickým kodexem. Ten jim zakazuje sdílet způsob, jakým prolomili bezpečnostní opatření, s kýmkoliv mimo klienta nebo organizaci, pro kterou pracují. 

Role a odpovědnosti etických hackerů

Pracovní povinnosti etických hackerů často přesahují rámec zákonného hackování systémů, a to kvůli bezpečnostním problémům. Očekává se od nich, že budou dodržovat konkrétní pokyny, aby mohli provádět hacking pro organizace legálně. Mezi nejdůležitější z nich patří souhlas vlastníka systému před provedením bezpečnostní revize.

Mezi další klíčové povinnosti, které etický hacker má, patří:

  • Hledání slabých míst v operačním systému nebo síťové infrastruktuře společnosti.
  • Demonstruje, jak snadné je provést kybernetický útok za pomocí penetračního testování.
  • Provádí simulační hodnocení bezpečnosti, aby ukázal, jak snadno se může do systému nabourat někdo jiný.
  • Hlásí jakékoliv narušení bezpečnosti a zranitelnosti v systému nebo síti přímo vlastníkovi či správci systému.
  • Zjištěné informace zůstávají důvěrně mezi ním a klientem.
  • Smazání případných stop po hackerském útoku, aby nikdo nemohl využít zjištěné mezery.

Standardní nástroje používané při etickém hackingu

V rámci etického hackingu se používá celá řada nástrojů. Mezi nimi najdeš třeba síťové skenery, penetrační testy a další. Pro lepší pochopení zmíníme nejčastěji používané nástroje, které etičtí hackeři při své práci využívají:

Nmap je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro skenování a mapování sítě. Jeho vestavěná skriptovací knihovna dokáže vyhledávat otevřené porty a kontrolovat jejich zranitelnost. Dá se použít lokálně i vzdáleně ke sledování sítí z hlediska bezpečnostních mezer. Využít se dá i na mobilních zařízeních s přihlašovacími údaji správce root.

Wireshark je nástroj pro analýzu protokolů, který umožňuje shromažďovat data ze sítě, aniž by narušil její provoz. Pomáhá etickým hackerům testovat síť na nedostatečnou bezpečnost. 

Wireshar slouží k tomu, aby zjistil, jaká data počítač připojení k síti odesílá/přijímá. Jedinou nevýhodou je, že zobrazené pakety jsou viditelné tehdy, pokud nejsou šifrované.

Sada Burp Suite je integrovaná platforma pro testování zabezpečení webu, která zahrnuje proxy server, opakovač a režim narušitele. Obsahuje další nástroje, jako je Spider, Scanner a Intruder. Burp Suite usnadňuje etickému hackerovi provádění různých úkolů, například odhalování zranitelností webových stránek a webových aplikací. Testování probíhá při zachování vysoké úrovně zabezpečení v celém procesu jejich provozu.

Co obnáší práce etického hackera?

Ačkoli se může zdát, že etický hacker je pouze typem penetračního testování, není tomu tak. Ke své práci často využívá simulaci útoků a metod k posouzení systému a sítě. Etičtí hackeři musejí být všestranní, umět přemýšlet a chovat se jako hackeři. To znamená, že vědí, jak pracují a znají nástroje, které se používají k vniknutí do systému.

Úkolem etického hackera je zvládat vše z tohoto „temného“ světa, ale zároveň se držet v zákonných mezích. Kromě znalostí z informačních technologií, jsou vyžadovány zkušenosti s kódováním, programováním, penetračním testováním a hodnocením rizik.

Dá se etickým hackování živit?

Etický hacking spadá do oblasti kybernetické bezpečnosti, v níž se můžeš setkat s celou řadou pracovních pozic. Díky tomu, že v současném světě využíváme čím dál více technologií, bude poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost stále růst.

Pojďme si proto říct, na jakých pozicích se dnes etický hacking používá.

Penetrační tester

Penetrační testeři, používají etický hacking k zajištění ochrany sítě v rámci bezpečnostního nastavení společnosti. Používají útočné techniky kybernetické bezpečnosti, aby se pokusili nabourat a obejít bezpečnostní opatření společnosti.

Kyberkriminalista

Kyberkriminalista provádí vyšetřování poté, co dojde k trestnému činu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Osoba na této pozici zkoumá místo činu, aby zjistila, proč a jak ke zločinu došlo. Toto vyšetřování často vyžaduje, aby se digitální forenzní vyšetřovatel naboural do systému a získal data, která prokáží, že jde o zdroj kybernetického trestného činu.

Analytik kybernetické bezpečnosti

Analytik kybernetické bezpečnosti konfiguruje a monitoruje digitální infrastruktury a vyvíjí nové způsoby, jak se nabourat do systémů a sítí, aby pomohl odhalit kybernetické narušení, a tak mu zabránil. Jde o všestranně zaměřenou práci, která vyžaduje, aby člověk na této pozici znal ofenzivní a defenzivní techniky kybernetické bezpečnosti a dokázal odstranit slabá místa, na která narazí.

Etický hacking hraje důležitou roli…

Etický hacking je důležitou složkou ochranný proti kybernetickým hrozbám. Lidé pracující v této oblasti pomáhají společnostem hledat slabá místa a mezery v systému. Etický hacker je proto nedílnou součástí mnoha společností, kde se pracuje s citlivými údaji, které by mohly být případnými útočníky zneužity.

Oblast etického hackingu přináší bezpochyby řadu nástrah a zajímavých příležitostí. Jde o odvětví, které určitě do budoucna nabídne řadu zajímavých kariérních výzev. Připrav se na nástrahy v oblasti IT a zkus náš kurz OSINT.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?