Nejnovější trendy v kybernetické bezpečnosti | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Nejnovější trendy v kybernetické bezpečnosti

Nejnovější trendy v kybernetické bezpečnosti

Jaké hrozby jsou aktuální v roce 2024 a je potřeba na ně myslet

Frekvence kybernetických útoků se zvyšuje každým rokem a útoky jsou díky rozvoji nových technologií mnohem sofistikovanější než kdy dřív. Proto je důležité pochopit nadcházející trendy, které budou klíčové nejen pro rok 2024. 

Práce z domova vyžaduje sofistikované opatření

Trend remote a hybridní formy práce je od doby koronavirové pandemie na vzestupu. Proto je potřeba zabezpečit přístup k citlivým firemním údajům, které jsou vystaveny vyššímu riziku kybernetického útoku. K jejich zabezpečení je potřeba učinit potřebná opatření.

Důraz je třeba klást na ověření přístupu, ale i bezpečné připojování k firemním serverům pomocí VPN. Na důležitosti získává sofistikované dvoufaktorové ověřování a bezpečnostní programy, které dokážou zamezit hrozbám, jako je phishing, ransomware nebo social engineering.

Sofistikovanější phishingové útoky

Mezi nejznámější hrozby ve světě kybernetické bezpečnosti bezpochyby patří právě phishingové útoky. Ty budou i v následujících letech představovat závažnou hrozbu. Moderní phishingové útoky se zdokonalují v obcházení tradičních bezpečnostních opatření a k oklamání příjemce používají personalizovanější a technicky vyspělejší taktiky.

Společnosti se budou muset zaměřit na posílení ověření uživatele. Významnou roli bude hrát posílení vícefaktorového ověřování (MFA), které zamezí tomu, aby i po získání jedné sady přístupových údajů neměl útočník možnost získat přístup k do interních systémů. Vzhledem k tomu, že se techniky phishingu stále vyvíjejí, je pro ochranu systémů a dat stále důležitější používat pokročilá autentizační řešení.

Nárůst deepfake hrozeb

Technologie deepfake se rychle rozvíjí a bude představovat stále větší hrozbu pro kybernetickou bezpečnost. Bezpečnostní výzva tkví v možnosti vydávat se za vedoucí pracovníky, veřejné známé osobnosti i vysoce postavené politiky. To povede k rozmachu hyperrealistických phishingových útoků jak v rámci e-mailu, tak video platforem.

V případě deepfake hrozeb je řešením investice do pokročilých detekčních mechanismů a školení zaměstnanců, kteří díky tomu snáze rozpoznají hrozící rizika.

AI a ML nejen jako hrozba, ale i pomocník

Vývoj umělé inteligence jde skokově kupředu, zejména pak v oblasti generativní AI a aplikacích využívajících velké jazykové modely (ChatGPT a Gemini od Google). Ty jsou teprve na začátku svého vývoje, ale už teď jsou přínosem pro vytváření sofistikovaných phishingových e-mailů, které snadno napodobují tonalitu firem.

Dalším rizikem je práce s AI nástroji. Firmy by měly využívat technologie, které proaktivně přistupují k zabezpečení dat. Informace, které jazykové modely zpracovávají, jsou často ukládány k analýze pro poskytovatele služby.

Na druhou stranu AI modely nacházejí své využití k analýze dat, které napomáhají k identifikování hrozeb a zvyšuje možnost jejich detekce. Algoritmy ML dokážou rozpoznat hrozbu a reagovat na ní v reálném čase, díky čemuž se kybernetická bezpečnost do jisté míry automatizuje a snižuje se nutnost manuálního zásahu.

Nejnovějším trendem budou bezpečnostní boti řízení umělou inteligencí, naprogramovaní k nezávislé identifikaci a neutralizaci kybernetických hrozeb, díky čemuž bude zabezpečení sítě více proaktivní a méně reaktivní. 

Rostoucí význam zabezpečení v oblasti internet věcí

Rostoucí integrace internetu věcí (IoT) do stále většího množství zařízení s sebou přináší řadu bezpečnostních výzev. Rozšiřování i dostupnost IoT z nich činí zajímavé a potencionální cíle pro kybernetické útoky, protože možnost jejich propojení představuje potenciální riziko.

Hlavním cílem bude zvýšit bezpečnost internetu věcí. U těchto zařízení bude potřeba zajistit vývoj robustnějších a standardizovaných bezpečnostních protokolů, které budou muset splňovat stanovené šifrovací standardy i bezpečnostní certifikace.

Do IoT systémů se dá zapojit AI i ML. Ty mohou monitorovat neobvyklé vzorce indikující narušení sítě, což umožní rychleji reagovat na hrozby. V rámci potencionálních hrozeb bude potřeba vzdělávat i uživatele v oblasti užívání IoT a případných rizik.

Zvýšené zabezpečení mobilních zařízení

Mobilní zařízení se neodmyslitelně stávají součástí našich osobních i profesních životů. Čím dál tím více jsme na nich závislí, ať už jde o autorizační služby, správu financí, či firemní nebo osobní komunikaci. Právě tyto klíčové aspekty mohou zvyšovat riziko kybernetických hrozeb, a proto je nutné řešit jejich zabezpečení.

I zde je potřeba zaměřit se na MFA či další vrstvy ochrany v rámci firemních zařízeních, instalace softwaru a stahování dat. Řešením mohou být omezené přístupy k instalaci aplikací nebo souhlas administrátora zařízení nebo sítě.

Větší důraz na zero trust zabezpečení

Zabezpečení zero trust funguje na principu „nikdy nedůvěřuj, vždy ověřuj“. Na rozdíl od tradičních modelů zabezpečení, které se zaměřují na zabezpečení perimetru, zero trust předpokládá, že hrozby mohou existovat jak vně, tak uvnitř sítě.

Každý požadavek na přístup, bez ohledu na jeho původ nebo síť, ve které se nachází, je považován za potenciální hrozbu. Z toho důvodu je vyžadováno důkladné ověřování identity a přísnější správa přístupu s nepřetržitým monitorováním síťových aktivit. 

Zavedení modelu zero trust zahrnuje komplexní přístup zahrnující různé aspekty kybernetické bezpečnosti, včetně ověřování uživatelů, zabezpečení koncových bodů a přístupu s minimálními právy.

Jedním z klíčových přínosů zero trust je jeho účinnost při zmírňování rizik, která představují vnitřní hrozby a pohyb útočníků v síti. S tím, jak společnosti stále více využívají cloudové služby a modely remote práce, je význam zabezpečení zero trust důležitější a nabízí flexibilní přístup k zabezpečení různých IT prostředí.

Přechod na zero trust představuje změnu v oblasti kybernetické bezpečnosti, která se zaměřuje na průběžné ověřování a minimální přístupová práva s cílem snížit zranitelnost a zvýšit celkové zabezpečení sítě.

Quantum computing jako potenciální hrozba

Rozvoj quantum computingu na jednu stranu slibuje revoluci ve výkonu, tedy ve zpracovávání dat a řešení výpočetních problémů. Právě tyto vlastnosti ale mohou být útočníky zneužity a stát se hrozbou pro kybernetickou bezpečnost celé řady společností.

Kvantové počítače mají potenciál prolomit současné šifrovací metody. Společnosti by měly sledovat vývoj v oblasti kvantově bezpečné kryptografie. Ta představuje významnou hrozbu pro současné protokoly kybernetické bezpečnosti. Možnost rychle prolomit tradiční šifrovací metody, jako jsou RSA a ECC, by mohla způsobit zranitelnost mnoha stávajících bezpečnostních systémů.

Stejná technologie, která představuje hrozbu, může také poskytnout řešení pro zabezpečení dat v kvantové éře a zdokonalit metody šifrování, vyvinout sofistikované algoritmy pro odhalování kybernetických hrozeb a efektivně řídit datové operace.

Pro zmírnění hrozeb quantum computingu je třeba modernizovat současné šifrovací metody a připravit systémy tak, aby byly odolné vůči pokročilým kvantovým technologiím. 

Vzestup technologie blockchainu v rámci kyberbezpečnosti

Technologie blockchain se stává čím dál tím uznávanější pro svůj potenciál v posílení kybernetické bezpečnosti. Klíčové jsou zejména její vlastnosti, mezi něž patří neměnnost, transparentnost a odolnost proti manipulaci.

Blockchain se využívá k zabezpečení digitálních transakcí a ochraně dat před kybernetickými hrozbami. Jedním z hlavních přínosů je jeho schopnost zabránit manipulaci s daty. Data uložená v blockchainu nelze změnit bez schválení sítě, což snižuje riziko hacknutí a krádeže identity.

Technologie blockchainu umožňuje vytvářet decentralizované systémy pro správu identit, čímž se zvyšuje kontrola nad přístupem k informacím. Důležitou roli bude hrát při zabezpečování IoT zařízení.  Integrace do sítí internetových věcí umožní každému zařízení fungovat jako bezpečný, nezávislý uzel a zvýší jejich odolnost sítě vůči útokům.

Dále se předpokládá, že inteligentní kontrakty založené na blockchainu se využijí pro automatizaci a zabezpečení digitálních dohod, což přinese větší bezpečnost online transakcí a dodržování předpisů.

Role kyberbezpečnosti v následujících letech

Role kybernetické bezpečnosti bude nejen v roce 2024 důležitým tématem pro celou řadu firem a organizací. Některá rizika přetrvávají, jako je phishing, social engineering, tak se budou využívat nové technologie k tomu, aby se útočníci dostali k osobním i firemním datům. Proto je bezpečnost na pořadu dne.

Pokud tě zajímá téma bezpečnosti z profesního hlediska, můžeš své teoretické i praktické znalosti obohatit s našimi kurzy, jako je Aplikovaná kryptografie, kde se naučíš šifrovat data, nebo OSINT, kde se dozvíš, jakou hrozbu představují veřejně dostupné informace.

Autor: Martin Šlat

Více článků
A proč je užitečná pro každého, kdo pracuje s computer vision
Kde můžeš začít navazovat vztahy s lidmi se zájmem o IT?