Jak využít Python pro modelování AI | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Jak využít Python pro modelování AI

Jak využít Python pro modelování AI

Zjisti, jak Python mění pravidla modelování umělé inteligence

O popularitě a rostoucímu zájmu o umělou inteligenci není pochyb. S rozvojem a masovým zpřístupněním generativního AI, které zažilo raketový start v listopadu 2022, stoupá i zájem o tuto oblast ve vývoji softwaru. K dispozici je řada programovacích jazyků umožňující vytvářet AI modely - například Python. Ten je jasnou volbou zejména díky své jednoduchosti, flexibilitě, knihovnám a modelům.

V článku se blíže zaměříme na umělou inteligenci i její vazby s Pythonem. V druhé části článku ti pro lepší pochopení jednoduše popíšeme, jak se takový základní AI model v Pythonu modeluje.

Umělá inteligence

Pod pojmem umělá inteligence si můžeš představit komplexní obor, který se zaměřuje na vytváření „inteligentních“ systémů a architektur. Jejich cílem je, aby byly schopny vykonávat „lidské“ úkoly nebo činnosti, které vyžadují lidskou inteligenci. Patří sem úkony od řešení problémů, schopností učit se a porozumět přirozeným jazykům, rozpoznávat vzory až po složitější rozhodování.

Pod pojmem umělá inteligence je zahrnuta celá řada podoborů - mezi nejznámější patří machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision a řada dalších.

Proč je Python nejlepší pro vývoj AI

V samotném úvodu článku už jsme nakousli, proč je Python nejlepší programovací jazyk. Hlavní výhodou je především jeho univerzálnost. Python je univerzální cestou k většině technologií umělé inteligence.

Proč si Python získal ve všech těchto oblastech takovou oblibu?

Pojďme si ale prakticky říct, proč je programovací jazyk tak populární mezi vývojáři a datovými vědci:

Méně kódování

Implementace umělé inteligence zahrnuje obrovské množství kódu pro tvorbu algoritmů. Právě předdefinované balíčky v Pythonu ti dokážou ušetřit tuto čas. A to zdaleka není vše, díky metodě „check as you code“ se snižuje i práce spojená s testováním kódu.

Široká nabídka knihoven

Python obsahuje stovky předpřipravených knihoven pro implementaci různých algoritmů pro machine learning a deep learning. Stačí si nainstalovat potřebné balíčky. Jednotlivé knihovny si popíšeme v další části článku.

Snadnost učení

Programovací jazyk Python má velmi jednoduchou syntaxi, kterou lze použít k implementaci jednoduchých výpočtů, jako je například sčítání dvou řetězců, až po složité procesy, jako je sestavení modelů machine learning.

Velmi dobrá kompatibilita

Programovat v Pythonu můžeme na různých platformách, včetně Windows, MacOS, Linux, Unix atd. Při přenosu kódu z jedné platformy na druhou můžeme využít balíčky, jako je PyInstaller, které se postarají o případné problémy s kompatibilitou.

Podpora ze strany komunity

Obrovská komunita uživatelů vždy ráda pomůže, když se setkáme s chybami při kódování. Kolem Pythonu existují různé skupiny a fóra, kde programátoři zveřejňují své problémy při vývoji a vzájemně si pomáhají.

Jak na modelování AI krok za krokem

Modelování AI je proces zaměřující se na vytváření matematických a počítačových reprezentací inteligentního chování. K tomu budeš potřebovat Python interpreter a editor kódu (IDE) a zbývající proces ti popíšeme v následujících krocích.

Krok 1: Instalace Pythonu a potřebných knihoven

Abys mohl začít, musíš mít ve svém počítači nainstalovaný Python. Ten snadno stáhneš z oficiálních webových stránek a nainstaluješ podle pokynů.

Následně můžeš využít jeho správce balíčků Pip k instalaci potřebných knihoven pro vytváření modelů umělé inteligence. Mezi běžně používané knihovny patří např:

 • NumPy: Základní knihovna pro numerické výpočty, která poskytuje podporu pro velká vícerozměrná pole a matice.
 • Pandas: Univerzální knihovna pro manipulaci s daty a jejich analýzu, která nabízí výkonné datové struktury a nástroje pro analýzu a ukládání dat.
 • Scikit-learn: K dispozici je široká škála algoritmů a nástrojů pro klasifikaci, regresi, shlukování a další.
 • TensorFlow: Oblíbená knihovna pro vytváření a trénování modelů deep learning, která nabízí vysokoúrovňové rozhraní API pro konstrukci neuronových sítí.
 • Keras: uživatelsky přívětivá knihovna pro deep learning postavená nad TensorFlow, která zjednodušuje proces budování neuronových sítí.

Krok 2: Sběr a příprava dat

Data jsou nezbytný základem každého modelu umělé inteligence. Plánuješ-li vytvořit efektivní model AI, musíš shromáždit relevantní data a připravit je k analýze. To zahrnuje úkoly, jako je čištění dat, výběr příznaků a normalizace.

Pojďme si to vysvětlit víc do hloubky:

Sběr dat

V závislosti na problému, který bude umělá inteligence řešit, je potřeba shromáždit data z různých zdrojů. Může jít o strukturovaná data z databází, nestrukturovaná data z textových dokumentů nebo dokonce data z webového scrappingu.

Čištění dat

Zásadní význam pro zajištění kvality a integrity souboru dat je jejich vyčištění. To zahrnuje odstranění duplicit, zpracování chybějících hodnot a řešení odlehlých hodnot. Knihovny jazyka Python, jako je Pandas, poskytují výkonné nástroje pro čištění dat a manipulaci s nimi.

Výběr funkcí

Výběr funkcí zahrnuje identifikaci nejvýznamnějších funkcí nebo proměnných, které přispívají k predikční úloze. Tento krok pomáhá snížit dimenzionalitu a zlepšit výkonnost modelu. Pomocí knihoven, jako je Scikit-learn, se dají použít techniky, jako je korelační analýza a rekurzivní eliminace rysů.

Normalizace dat

Normalizace dat je proces transformace dat do standardizovaného rozsahu, aby se zajistilo spravedlivé porovnání a zabránilo se tomu, aby určité rysy v modelu dominovaly. Mezi běžné techniky patří škálování min-max a normalizace z-skóre, které lze snadno implementovat pomocí knihoven jazyka Python.

Krok 3: Výběr a trénink modelu

Na řadu přichází výběr vhodného modelu umělé inteligence pro daný problém. Jeho volba je závislá na povaze problému, dostupných datech a požadovaném výsledku. Mezi běžné typy modelů AI patří např:

 • Lineární regrese: Používá se pro předpovídání spojitých číselných hodnot na základě vstupních funkcí.
 • Logistická regrese: Používá se pro problémy binární klasifikace.
 • Rozhodovací stromy: Používá se pro klasifikační i regresní úlohy s využitím modelu rozhodování ve tvaru stromu.
 • Náhodné lesy: Metoda souboru, která kombinuje více rozhodovacích stromů pro zvýšení přesnosti.
 • Stroje s podpůrnými vektory: Účinné pro klasifikační i regresní úlohy, oddělují datové body pomocí hyperploch.
 • Neuronové sítě: Výkonné modely inspirované lidským mozkem, schopné učit se složité vzory a vztahy.

Jakmile si vybereš model, tak využiješ knihovny Pythonu, jako je Scikit-learn nebo TensorFlow, a model začneš trénovat na připravené sadě dat. Tento proces zahrnuje rozdělení dat na trénovací a testovací sadu, přizpůsobení modelu trénovacím datům a vyhodnocení jeho výkonu na testovacích datech.

Krok 4: Vyhodnocení a doladění modelu

Po natrénování modelu je nezbytné vyhodnotit jeho výkonnost a určit jeho efektivitu. Mezi běžné hodnotící metriky patří přesnost, odvolání a skóre F1 v závislosti na typu problému a modelu.

Pokud výkon modelu není uspokojivý, dá se doladit úpravou hyperparametrů, což jsou nastavitelné parametry, které řídí proces učení a ovlivňují výkon modelu. K nalezení optimální kombinace hyperparametrů pro tvůj model se dají použít techniky, jako je prohledávání mřížky a náhodné prohledávání.

Krok 5: Nasazení a používání modelu

Jakmile je model natrénován a vyladěn, je připraven k nasazení. V závislosti na aplikaci se můžeš rozhodnout, zda model nasadíš jako samostatnou aplikaci, webovou službu nebo ho integruješ do stávajícího systému. Python poskytuje různé frameworky, jako jsou Flask a Django, pro vytváření webových aplikací, které mohou hostit tvůj AI model.

Chceš-li nasazený model používat, můžeš poskytnout vstupní data a získat předpovědi nebo klasifikace na základě naučených vzorů natrénovaného modelu. To ti umožní využít sílu umělé inteligence k automatizaci úloh, vytváření předpovědí nebo získávání poznatků z dat.

Co si odnést z článku?

Vytváření modelů AI pomocí jazyka Python ti otevírá řadu možností. S tímto programovacím jazykem se můžeš vydat na cestu k vytváření inteligentních systémů schopných řešit složité problémy. 

Nezapomeň se neustále vzdělávat, experimentovat a zdokonalovat své dovednosti. S tím ti mohou pomoci naše praktické online kurzy, ale věříme, že najdeš inspiraci i na našem blogu. Sleduj nás pro víc informací ze světa IT na sociálních sítích.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Nastartuj kariéru v informačních technologiích krok za krokem
Jaká je budoucnost interoperability blockchainů?