GitHub Copilot v softwarovém vývoji | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
GitHub Copilot v softwarovém vývoji

GitHub Copilot v softwarovém vývoji

Vyplatí se začlenit AI asistenta do tvého pracovního workflow?

Nástroje založené na umělé inteligence mění náš každodenní život. Jak ale může AI asistent zlepšit produktivitu vývojáře softwaru? Psaní kódu je komplexní úkol, který zahrnuje nejen samotné kódování, ale i další aspekty, jako je čitelnost, revize kódu a opravy chyb – právě čitelnost, revize kódu nebo oprava chyb jsou činnosti, které mohou v rámci vývoje zabrat několik dní. 

Zaměříme se proto na GitHub Copilota, který se specializuje nejen na generování kódu. V článku se podíváme na zásadní otázky a odpovíme, zda má GitHub Copilot svou roli ve vývoji softwaru a jestli bys ho měl*a zařadit do svého workflow.

Co je to GitHub Copilot

GitHub Copilot je nástroj poháněný umělou inteligencí, který byl speciálně vyvíjen pro potřeby programátorů. Při práci pomáhá s návrhem nebo úryvky kódu, které získáš buď tak, že začneš psát kód, nebo sepíšeš komentář. AI asistent na základě přirozeného jazyka dokáže vygenerovat návrh kódu.

GitHub Copilot je placená softwarová služba, která vznikla spoluprací společností GitHub a OpenAI. Snadno se dá zařadit do celé řady vývojářských prostředí, takže s velkou pravděpodobností i do IDE, které používáš.

Vliv GitHub Copilota na vývoj softwaru 

Nástroj GitHub Copilot významně ovlivnil prostředí vývoje softwaru a programování. Pomocí nástrojů pro doplňování kódu nabízí vývojářům pomocnou ruku v procesu kódováni. Díky tomu mohou vývojáři pracovat efektivněji a soustředit se více na kvalitu kódu a samotnou podstatu softwaru.

GitHub Copilot také slouží jako cenný pomocník v začátcích kariéry i lidem, kteří nejsou vývojáři (např. testeři). AI pomocník má navíc velkou výhodu i pro budoucí vývojáře.

Jak může GitHub Copilot pomoct ve tvé workflow?

1. Budeš efektivní a psát rychlejší kód

GitHub Copilot je spolehlivý pomocník při kódování, který nabízí kontextové návrhy kódu a automatické dokončování. Ty píšeš kód, zatímco AI asistent využívá svou rozsáhlou databázi znalostí k tomu, aby ti poskytl přesné a relevantních doporučení. To snižuje potřebu ručního vyhledávání a urychluje proces kódování. Výsledkem je vyšší efektivita a ty se můžeš soustředit na kritické úkoly spojené s řešením problémů, než abys trávil*a čas nad opakujícími se vzory kódování.

2. Pomůže ti zvýšit kvalitu a konzistenci kódu

Udržení kvality a konzistence kódu je klíčovým stavebním kamenem každého projektu. GitHub Copilot ti při vývoji pomáhá dodržovat osvědčené kódovací postupy a standardy tak, že přináší návrhy založené na obecně uznávaných konvencích. Také pomáhá zachytit potenciální chyby, nabízí alternativní implementace a podporuje čitelnost kódu. S pomocí AI asistenta napíšeš čistší a lépe udržovatelný kód a minimalizuješ tak výskyt chyb a technických neduhů.

3. Vzdělávej se a rozvíjej své dovednosti

GitHub Copilot ti také poslouží jako cenný nástroj pro učení, zejména pokud jsi juniorní vývojář. Také se ti bude hodit, pokud objevuješ nové programovací jazyky a frameworky. Při interakci s návrhy kódu AI asistenta se seznamuješ s různými kódovacími vzory, idiomatickými výrazy a efektivními algoritmy. Copilot funguje jako virtuální mentor, který ti pomůže rozšířit tvé znalosti a snáze pochopit jejich smysl.

4. Pomůže s vytvořením prototypů a experimentováním

Prototypování a zkoumání nápadů jsou zásadní aspekty v procesu vývoje softwaru. GitHub Copilot ti pomůže rychle vytvářet prototypy kódu a zároveň nabídne návrhy implementace na základě zadaných požadavků nebo požadovaných funkcí. Tím, že ti AI asistent poskytuje výchozí bod, pomůže ti rychle iterovat a testovat nápady a experimentovat s různými přístupy, což v konečném důsledku zrychluje vývojový cyklus.

5. Zlepšíš spolupráci a sdílení znalostí s týmem

GitHub Copilot ti pomůže zlepšit spolupráci mezi vývojovými týmy, protože slouží jako zdroj pro sdílení kódu. Vývojáři mohou pomocí Copilota sdílet fragmenty kódu, diskutovat o možnostech implementace a podporovat tak sdílení znalostí v rámci svých týmů. AI asistent je nástrojem pro spolupráci, který podporuje efektivní týmovou práci a umožňuje vývojářům učit se jeden od druhého a společně zlepšovat své kódovací dovednosti.

Nevýhody GitHub Copilota, které měj na paměti

Výhody GitHub Copilota už znáš. Jako každý nástroj má ale své neduhy, které je dobré mít na paměti. 

1. Příliš nespoléhej na kód od Copilota

Návrhy AI asistenta mohou být užitečné, ale vzniká tu riziko přílišného spoléhání se na jeho výstupy. Pokud nepochopíš základní koncepty a kód, můžeš brzy přijít o svůj programátorský smysl, což by tě mohlo brzdit ve tvém vývoji. Důležité je používat Copilota jako nástroj pro vedení a učení než jako berličku pro generování kódu.

2. Problémy s kvalitou kódu: 

Přestože si Copilot klade za cíl pomáhat vývojářům při psaní kvalitního kódu, není bezchybný. Občas může poskytovat úryvky kódu nebo návrhy, které obsahují chyby nebo neoptimální postupy. Proto musíš být při vývoji obezřetný*obezřetná a pečlivě procházet návrhy AI kódu, aby ses ujistil*a, že jsou v souladu s požadavky projektu a standardy kódování.

3. GitHub Copilot nemusí chápat souvislosti

GitHub Copilot v současnosti nemá komplexní lidské porozumění kontextu. Nemusí vždy přesně pochopit požadavky projektu, obchodní logiku nebo specifická omezení pro dané odvětví. Toho si musíš být vědom*a zejména ty a podle svého úsudku přizpůsobit návrhy konkrétním požadavkům.

4. Obavy o bezpečnost a duševní vlastnictví

Návrhy kódu jsou generovány na základě veřejně dostupných úložišť. I když bylo vynaloženo úsilí na odfiltrování citlivého kódu nebo kódu chráněného autorskými právy, stále existuje potenciální riziko, že návrhy neúmyslně zahrnou informace chráněné vlastnickými právy nebo důvěrné informace. Vývojáři musí být obezřetní při používání Copilota v prostředích, kde je bezpečnost a ochrana duševního vlastnictví klíčová.

5. Nedostatek inovací

Přestože Copilot může pomoci s generováním kódu na základě existujících vzorů, nemusí poskytovat převratná nebo inovativní řešení. Jako vývojář musíš zajistit rovnováhu mezi využitím návrhů od AI, vlastní kreativitou a schopností řešit problémy, abys do svých projektů vnesl*a jedinečná řešení.

6. Nezapomeň generovaný kód používat odpovědně

Ačkoliv ti GitHub Copilot pomáhá zefektivnit tvou práci, je důležité si uvědomit, že veškerá odpovědnost je na tobě. Nezapomeň, že AI čerpá ve své kódové základně a na tobě je, abys ověřil*a, zdali je kód v souladu s aktuálními standardy a jestli splňuje svou bezpečnostní funkci a požadavky na projekt.

Vyplatí se ti zapojit GitHub Copilota do workflow?

Využití GitHub Copilota do tvého pracovního procesu by mělo zohledňovat potřeby projektu, na kterém pracuješ. Zohlednit tak musíš obě strany mince, protože AI asistent ti dokáže poskytnout cenné informace, ale komplexní porozumění architektury a návrhu bude vždy na tobě, abys dosáhl*a požadovaného cíle projektu.

GitHub Copilot představuje výkonný nástroj na bázi umělé inteligence. Jeho přínos v rámci vývoje softwaru se mu nedá upřít. Pokud ho integruješ do svého IDE, určitě ti ušetří čas díky návrhu a generaci kódu a zvýší tvou produktivitu i možnost řešit rychleji kódovací výzvy.

Pokud chceš Copilota zařadit do svého pracovního worflow, určitě se nezapomeň zaměřit i na jeho praktickou stránku. Doporučujeme ti náš kurz GitHub Copilot.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?