5 nejlépe placených pozic v IT pro rok 2024 | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
V jakém IT sektoru je nejvíce peněz?

V jakém IT sektoru je nejvíce peněz?

5 nejlépe placených pozic v IT pro rok 2024

Oblast informačních technologií je známá svou stabilitou, rozvojem i velmi zajímavým finančním ohodnocením. Pokud plánuješ začít v IT, určitě tě bude zajímat, které pozice jsou nejlépe finančně ohodnocené. Sestavili jsme pro tebe žebříček pěti nejlépe placených prací v informačních technologiích, které by tě mohly zajímat.

1. IT business analyst 

IT business analytik je odborník, který ve firmě působí jako prostředník mezi zainteresovanými stranami z oblasti obchodu a technickým týmem. Hraje klíčovou roli při analýze obchodních procesů, shromažďování požadavků a jejich převádění do funkčních specifikací, které jsou nezbytné pro vývoj IT řešení.

Člověk na této pozici musí mít schopnost převádět obchodní potřeby do technických požadavků a efektivně spolupracovat s obchodními i technickými týmy, aby zajistil úspěšné výsledky projektu.

Stát se IT business analytikem vyžaduje:

 • základní znalosti koncepcí IT, metodik vývoje softwaru a systémové analýzy,
 • seznámení s databázemi, programovacími jazyky a zásadami řízení projektů,
 • znalost technik business analýzy (SWOT analýza, zjišťování požadavků, modelování případů užití, modelování procesů, datové modelování).

Průměrná hrubá mzda na této pozici: 60 000–100 000 Kč

2. Front-end developer 

Front-end vývojáři jsou klíčoví IT odborníci, kteří jsou zodpovědní za návrh a implementaci uživatelského rozhraní webových aplikací. Jejich hlavním úkolem je zajistit, aby webové stránky byly vizuálně atraktivní, uživatelsky přívětivé a funkční na různých zařízeních a prohlížečích.

Tito vývojáři používají technologie jako HTML, CSS a JavaScript k vytváření responzivních a interaktivních webů. Front-end vývojáři úzce spolupracují s UX/UI designéry a back-end vývojáři, aby zajistili plynulou integraci všech částí webové aplikace.

Vzhledem k neustále se měnícím trendům a technologiím v oblasti webového vývoje je role front-end vývojáře klíčová pro úspěch moderních webových projektů.

Stát se front-end vývojářem vyžaduje:

 • základní znalosti webových technologií, včetně HTML, CSS a JavaScriptu,
 • znalosti vývoje uživatelských rozhraní a responzivního designu,
 • schopnost pracovat s knihovnami a frameworky jako React, Angular nebo Vue.js,
 • zkušenosti s verzovacími systémy, jako je Git,
 • neustálé vzdělávání a aktualizace znalostí v oblasti webových technologií a trendů.

Průměrná hrubá mzda na této pozici: 70 000–120 000 Kč

3. Cloud engineer

Cloud inženýři jsou techničtí pracovníci zodpovědní za návrh, implementaci a správu cloudové infrastruktury ve firmě. Jejich hlavním úkolem je zajistit, aby cloudová řešení splňovala požadavky podniku na škálovatelnost, bezpečnost, výkon a nákladovou efektivitu.

Spolupracují s vývojáři, administrátory a dalšími IT pozicemi na implementaci cloudových strategií, správě cloudových služeb a optimalizaci výkonu. Vzhledem k rostoucí popularitě a zavádění cloudových technologií napříč odvětvími je tato role klíčová pro organizace, které chtějí využívat výhody cloud computingu a zároveň zajistit bezpečnou a efektivní infrastrukturu.

Stát se cloudovým inženýrem obvykle vyžaduje:

 • znalost hlavních cloudových platforem (AWS, Azure, GCP),
 • dovednosti v oblasti cloudových služeb, návrhu infrastruktury, sítí, zabezpečení a virtualizace,
 • neustálé vzdělávání a aktualizace znalostí.

Průměrná hrubá mzda na této pozici: 80 000–130 000 Kč

4. Security manager

Manažeři bezpečnosti jsou klíčovými odborníky zodpovědnými za ochranu počítačových systémů, sítí a dat organizace. Jejich úkolem je zamezit narušení bezpečnosti, kybernetickým útokům a neoprávněným přístupům. Tito manažeři hrají zásadní roli při navrhování, zavádění a údržbě bezpečnostních opatření na ochranu digitálních aktiv a zmírňování potenciálních rizik.

Lidé na této pozici spolupracují s IT týmy, právními odděleními a vedením společnosti na vývoji a implementaci bezpečnostních strategií, školení zaměstnanců a zajištění shody s bezpečnostními normami a předpisy.

V dnešním digitálním prostředí i v nadcházejících letech mají klíčovou úlohu při ochraně citlivých údajů, udržování integrity systémů a zajišťování odolnosti organizací proti kybernetickým hrozbám.

Stát se manažerem bezpečnosti vyžaduje:

 • bakalářský titul v oboru informatika, IT, kybernetická bezpečnost nebo příbuzném oboru,
 • základní znalosti IT včetně sítí, operačních systémů (Windows, Linux, Unix) a databází,
 • znalosti kybernetické bezpečnosti, včetně kryptografie, bezpečného kódování, modelování hrozeb, hodnocení rizik a bezpečnostních protokolů,
 • certifikace jako CompTIA Security+, CISSP, CEH, CISM nebo CISA,
 • neustálé vzdělávání a aktualizace znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Průměrná hrubá mzda na této pozici: 100 000–130 000 Kč

5. IT project manager 

Projektový manažer je odpovědný za dohled nad vývojem a správou produktů nebo služeb souvisejících s IT řešeními ve společnosti. Hraje klíčovou roli při definování strategie produktu, řízení procesu vývoje a zajišťování toho, aby výsledný produkt splňoval potřeby zákazníků a zároveň byl v souladu s cíli společnosti.

Jde o jednu z nejlépe placených pracovních pozic v oblasti technologií. Úloha projektového manažera zahrnuje také zajištění toho, aby IT produkty nebo služby splňovaly požadavky trhu, zůstaly konkurenceschopné a přispívaly k celkovému úspěchu firmy.

Stát se IT projektovým manažerem vyžaduje:

 • bakalářský titul v oboru informatika, IT, obchodní administrativa, inženýrství nebo příbuzném oboru,
 • technické znalosti o metodikách vývoje softwaru a IT infrastruktuře,
 • znalost technologií relevantních pro dané odvětví,
 • znalosti o principech a metodikách projektového managementu (agile, scrum, lean, design thinking),
 • certifikace v oblasti projektového managementu (CSPO, Product Owner Certification nebo jiné relevantní).

Průměrná hrubá mzda na této pozici: 80 000–160 000 Kč

Autor: Martin Šlat

Více článků
A proč je užitečná pro každého, kdo pracuje s computer vision
Kde můžeš začít navazovat vztahy s lidmi se zájmem o IT?