Jak se stát front-end vývojářem? I robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Jak se stát front-end vývojářem?

Jak se stát front-end vývojářem?

Začni novou kariérní cestu ve vývoji webu a webových aplikací

Přemýšlíš o kariérní příležitosti v IT a zaujal*a tě vývoj webových aplikací? Vstupní bránou je pozice front-end vývojáře, která nabízí nejen řadu výzev, ale také kariérních příležitostí. Co to vlastně front-end je a jak se stát front-end vývojářem si povíme v tomto článku.

Co si představit pod front-end vývojem?

Front-end je jednou z částí vývoje webových stránek a aplikací. Zjednodušeně si pod tím můžeš představit vše, co vidíš, když brouzdáš na internetu. Jsou to tvé oblíbené online magazíny, e-shopy i sociální sítě. 

 Front-end vývojář má na starost jejich vzhled a uživatelskou přívětivost. Jednoduše by se dalo říct, že jde o to, co vidíš a s čím interaguješ (tlačítka, menu, dotazníky atd.). Ve své podstatě se stará o funkčnost webové stránky a aplikace, a to z pohledu uživatele.

 Na druhé straně webového vývoje je back-end, který je taktéž nepostradatelnou součástí tvorby webových stránek a aplikací. Back-end vývojář má na starost vše, co se děje za oponou, ať už je to napojení na různé nástroje, infrastrukturu či databáze pro práci s daty.

Co dělá front-endový vývojář?

Jak už jsme zmínili výše, front-endový vývojář má na svých bedrech to, co uživatel vidí. Zodpovědný je za vzhled webových stránek a aplikací. Při tvorbě vizuální stránky webu využívá své dovednosti v oblasti návrhu, kódování, analýzy a ladění. Na druhou stranu se od něj očekává, že bude mít částečné povědomí o tom, jak funguje back-end, znalosti webového designu a různých nástrojů a frameworků.

Jaké dovednosti front-endový vývojář potřebuje?

Technické dovednosti

  • Front-endové programovací jazyky

Při tvorbě webových stránek se front-end vývojář potýká hned s několika programovacími jazyky. Mezi ně patří HTML, CSS a JavaScript. Pro úspěšnou kariéru v oblasti front-endu musíš ovládat tuto trojkombinaci.

  • Frameworky

Každoročně vychází řada frameworků, která má za úkol ulehčit vývojářům práci tím, že nabízí hotové řešení. Ty nejpopulárnější se používají opakovaně a mezi ně patří například Angular.js, React.js, jQuery, Node.js, Backbone.js, Ember.js, Vue.js a Bootstraps.

  • Oborové konvence

Kromě znalosti programovacích jazyků a frameworků je tu několik dovedností, které je potřeba mít ve výbavě. Na řadu tak přichází vytváření responzivních návrhů (zobrazení na počítači, mobilu, tabletu), testování daného řešení a ladění kódu tak, aby vše fungovalo správně.

Soft  dovednosti

Front-end vývojář musí umět komunikovat jak s týmem, ve kterém pracuje, tak s klientem nebo společností. Proto musí mít dobrý verbální i neverbální projev. Tyto dovednosti využije při prezentování návrhů, wireframů nebo pro předání informací o průběhu vývoje.

Dobré vyjadřovací dovednosti potřebuje vývojář při psaní nebo revizi kódu. Komentáře jsou nepostradatelnou součástí vývoje, a tak musí být srozumitelné jak pro samotného tvůrce, tak pro kolegy, kteří by jej v budoucnu mohli revidovat.

S řešením různých problémů jde ruku v ruce pozornost a orientace na detail. Důležité je, aby front-end vývojář dokázal nacházet kreativní řešení a také přizpůsoboval celkový koncept jak uživateli, tak potřebám klienta. V těchto případech je nezbytné, aby se člověk na této pozici dokázal orientovat v trendech a vzdělával se v nových příležitostech, které se v rámci vývoje webu a webových aplikací mohou naskytnout.

Co tě čeká na pozici front-end vývojáře?

Lehce jsme si nastínili, co je to frond-end. Pokud tě ale zajímá, jak se stát front-end vývojářem, tak pro tebe máme návod v jednotlivých bodech.

1. Nauč se nejprve HTML, CSS a JavaScript

Pokud se podíváš na web, nejspíš si nevšimneš toho, z čeho je tvořen. Máme tu však tři základní stavební kameny, kterými jsou dnešní stránky a aplikace tvořeny. Mezi ně patří HTML, CSS a JavaScript. Tyto programovací jazyky jsou důležité pro každého front-end vývojáře.

Na internetu najdeš celou řadu zdrojů, kde se tyhle jazyky můžeš naučit. Jedním z nejznámějších webů je W3schools, kde najdeš ucelené základy pro řadu programovacích jazyků.

HTML jako kostra každého webu a aplikace

HTML je zkratka pro Hyper Text Markup Language. Jde o základní stavební kostru webových stránek. Zaměřuje se především na strukturu, která zahrnuje jednotlivé části webu/aplikace (od odstavců, sekcí, nadpisů až po navigační lišty a další prvky).

Pokud bys navrhl*a pouze webovou stránku v HTML, dostal*a bys velmi jednoduchou stránku, která by nevypadala atraktivně. V rámci tohoto jazyka se používá CSS.

CSS jako nástroj pro stylizaci webu

CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets a používá se k vylepšení vizuální stránky přidáním souboru style.css, který se propojí s HTML kódem. Díky těmto stylům jsou webové stránky pro koncového uživatele vizuálně atraktivnější a příjemnější jak na prohlížení, tak používání webu či aplikace. 

Jak do toho zapadá JavaSript?

JavaScript je programovací jazyk, který umožňuje zvýšit interaktivitu webových stránek. To může zahrnovat animace, dynamické styly, efekty/chování po kliknutí na tlačítka, pohyb ve hře atd.

2. Procvičuj kód

Cvičení dělá mistra. To pro tebe znamená, že pokud se chceš v něčem zlepšit, bude třeba teoretické znalosti aktivně využívat. Proto je dobré si najít praktické příklady, na kterých si můžeš vyzkoušet své znalosti. To může být po navržení úvodní stránky až po responzivní design. Díky tomu pochopíš, jak kód funguje a jak na sebe jednotlivá řešení navazují.

3. Rozvíjej své dovednosti

IT je obor, který se neustále vyvíjí, což pro tebe, jako front-end vývojáře, přináší řadu výzev. Vždy se budeš mít v čem zlepšovat a kam posouvat. Proto se vyplatí, abys neusnul*a na vavřínech a objevoval*a nové technologie, nástroje, jazyky a přístupy, které odpovídají novým trendům.

4. Nauč se s příkazovým řádkem a správcem verzí

Jako front-endový vývojář bys měl*a rozumět tomu, jak funguje příkazový řádek, protože umožňuje přístup k funkcím operačního systému prostřednictvím textového rozhraní. Mnoho IT odborníků dává přednost CLI pro jeho rychlost a výkon při instalaci knihoven a frameworků.

Vývojáři front-endu by také měli znát systémy pro správu verzí, jako je například Git. Při psaní kódu budeš chtít sledovat například jeho historii. Správa verzí to výrazně usnadňuje, protože tobě a týmu umožňuje efektivně komunikovat a spravovat (sledovat) všechny změny provedené ve zdrojovém kódu.

5. Seznam se více s rozhraním API

Jako front-endový vývojář bys měl*a znát rozhraní API a vědět, jak ho využívat. Klíčový je zejména pro komunikaci s tvými back-end kolegy a případnými databázemi, které jsou napojené na web. Pro interakci s rozhraními API v jazyce JavaScript budeš většinou používat rozhraní Fetch API prohlížeče nebo knihovnu Axios.

6. Nauč se a pochop knihovny jazyka JavaScript/CSS

V současné době je k dispozici mnoho knihoven jazyka JavaScript, jejichž cílem je usnadnit vývoj webových aplikací. Jedná se o předem napsané skripty, které usnadňují vývoj aplikací založených na tomto jazyce. Existuje jich mnoho, ale nejlepší je vybrat si jednu a důkladně se ji naučit, například React, Vue nebo Angular.

Nad čím bys měl*a ještě přemýšlet?

Teď už zhruba víš, co obnáší svět front-end vývoje. Ničeho se nemusíš obávat, na internetu je řada zdrojů, díky kterým se můžeš základy vývoje webů a aplikací naučit.  Pamatuj, že pro kariéru front-end vývojáře není třeba mít univerzitní diplom, ale relevantní zkušenosti nebo portfolio.

Nezapomeň růst a vzdělávat se. S tím ti mohou pomoci relevantní kurzy. Pro zdokonalení svých dovedností můžeš využít kurzu pro front-end developer nebo další kurzy, které ti pomohou dosáhnout tvé vytoužené kariéry v IT.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?