Agilní nebo waterfall? Zjistěte jak řídit váš IT projekt | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Agilní nebo waterfall? Zjistěte jak řídit váš IT projekt

Agilní nebo waterfall? Zjistěte jak řídit váš IT projekt

Vybrat správnou metodiku je pro úspěch projektu kritické. Podívejte se na srovnání.

Zažili jste to? Stojíte před monumentální výzvou řízení nového IT projektu a sáhodlouhý seznam požadavků se jeví jako pohoří plné neznámých. Jedním z prvních a zásadních rozhodnutí, které musíte udělat, je výběr správné metodiky řízení projektu. Dvě dominantní metodiky, které se v současnosti hojně využívají v oblasti IT, jsou Agilní a Waterfall.

Agilní přístup, se svými iterativními a inkrementálními cykly, nabízí flexibilitu a rychlou odezvu na změny. Na druhé straně je Waterfall, metodika, která je založena na sekvenci pevně stanovených fází. Obě metodiky mají své silné stránky a slabiny a výběr mezi nimi není jednoduchý.

Historie a Principy

Agilní metodika a Waterfall mají své kořeny v různých obdobích vývoje software. Waterfall se poprvé objevila v roce 1970 v článku Dr. Winstona W. Royce. Přestože byla původně prezentována jako model s určitými nedostatky, v průběhu let se stala základním kamenem pro mnoho projektových přístupů, zejména těch, které vyžadují pečlivou dokumentaci a jasně definované cíle.

Metodika Waterfall je založena na sekvenci fází, které se postupně realizují - analýza požadavků, design, implementace, testování, integrace a údržba. Každá fáze je dokončena dříve, než může začít následující, což zaručuje jasnost procesu, ale může způsobit nákladné a časově náročné změny, pokud se objeví problémy v pozdějších fázích.

Naopak Agilní metodika, která začala získávat popularitu počátkem 21. století, je postavena na jiných principech. Agilní přístup se odklání od lineárních procesů a místo toho upřednostňuje iterativní vývoj. Projekty jsou rozděleny do malých částí, nazývaných sprinty, které jsou průběžně vylepšovány a testovány.

Klíčové principy Agilní metodiky zahrnují otevřenost pro změny, průběžnou zpětnou vazbu, těsnou spolupráci mezi týmem a zákazníkem a přednostní postavení pracujícího software před zdokumentovanými procesy. Díky své flexibilitě a rychlé reakci na změny se Agilní přístup stává populárním řešením pro mnoho moderních IT projektů.

Porovnání: Agilní vs. Waterfall.

Při výběru mezi Agilní a Waterfall metodikou je třeba zvážit řadu faktorů. Jde o srovnání flexibility, komunikace, plánování, řízení rizik, kvality a dalších aspektů.

Flexibilita: Agilní je značně flexibilní, neboť umožňuje průběžné změny a iterativní vývoj. Na druhou stranu, Waterfall je méně flexibilní s pevným pořadím fází, které jsou těžké změnit jakmile je projekt spuštěn.

Komunikace: Agilní metodika klade velký důraz na průběžnou komunikaci a spolupráci mezi týmy i s klienty. Ve Waterfall metodice je komunikace většinou omezena na specifické fáze projektu.

Plánování: Waterfall vyžaduje důkladné plánování před zahájením projektu, zatímco Agilní přístup povoluje průběžné přeplánování během vývoje.

Rizika: Waterfall může mít vyšší rizika, pokud dojde k problémům v pozdějších fázích, kdy je těžké provést změny. Agilní s předčasným odhalením problémů a průběžným vylepšováním snižuje rizika.

Kvalita: Oba přístupy mohou dosáhnout vysoké kvality, ale Agilní s průběžným testováním a revizí může lépe zajistit kvalitu během celého procesu.

Tabulka ukazuje, že zatímco obě metodiky mají své silné stránky, jejich vhodnost závisí na specifikách jednotlivých projektů.

Výběr Metodiky

Výběr správné metodiky pro váš IT projekt závisí na několika faktorech. Zde jsou některé z hlavních kritérií, které byste měli zvážit:

Velikost a složitost projektu: Menší projekty s menším počtem funkcí se často lépe hodí pro agilní přístup, zatímco velké, komplexní projekty mohou vyžadovat detailní plánování a strukturu, kterou poskytuje Waterfall.

Dynamika požadavků: Pokud očekáváte, že požadavky se budou měnit či se přizpůsobí novým informacím, agilní metodika může být vhodnější díky své flexibilitě. Pokud jsou požadavky jasné a stabilní, Waterfall může být efektivní volbou.

Zkušenosti a dovednosti týmu: Pokud má váš tým zkušenosti s určitou metodikou, může být efektivnější ji využít. Však je třeba také zvážit dovednosti potřebné pro implementaci každé metodiky.

Přístup k zákazníkovi: Agilní je vhodný pro projekty s častým zapojením zákazníka a průběžnou zpětnou vazbou. Waterfall funguje lépe, pokud je zákazník méně dostupný a preferuje předem definovaný plán.

V závislosti na těchto a dalších faktorech můžete lépe rozhodnout, která metodika je vhodnější pro váš konkrétní projekt.

Adobe - Agile Metodika

Adobe, globální lídr v oblasti softwaru, úspěšně implementoval agilní metodiku při vývoji svých produktů, konkrétně při vývoji Creative Cloud. Tým zvolil agilní přístup, aby se mohl rychle přizpůsobit měnícím se požadavkům zákazníků a trhu. Flexibilita umožnila Adobe udržet krok s rychlým tempem vývoje technologií a zůstat konkurenceschopným. Z pohledu týmu byla největší výhodou agilní metodiky možnost kontinuálního zlepšování a rychlá adaptace na změny. Toto přineslo produkt, který byl neustále aktualizován a vylepšován podle potřeb zákazníků.

NASA - Waterfall Metodika

NASA, americká vesmírná agentura, použila waterfall metodiku při vývoji softwaru pro vesmírné mise, jako byla Apollo. Tato metodika byla ideální pro NASA, protože měla velmi specifické, jasné a neproměnné požadavky. Největší výhodou byla předvídatelnost a struktura, která umožnila pečlivé plánování a přesné dodržování harmonogramu. Navíc, díky pečlivému testování v každé fázi, mohla NASA minimalizovat rizika. I když byl tento přístup časově náročný, vynaložený čas se vyplatil úspěchem misí.

Tyto dva případy ukazují, jak agilní a waterfall metodiky mohou být úspěšně aplikovány v závislosti na kontextu projektu, jeho požadavků a charakteristik týmu. Každá z nich přinesla výsledky v různých situacích, což potvrzuje, že není jedna univerzálně správná metodika, ale je třeba volbu přizpůsobit konkrétnímu projektu.

Při výběru správného přístupu k řízení IT projektů je třeba zvážit mnoho faktorů. Agile a Waterfall představují dva kontrastní přístupy, které jsou vhodné pro různé kontexty. Waterfall, s jeho předvídatelností a strukturou, je vhodný pro projekty s pevnými požadavky a omezenými proměnnými. Na druhou stranu, Agile, s jeho flexibilitou a schopností rychle reagovat na změny, je vhodný pro projekty v rychle se měnících prostředích.

Přestože obě metodiky mají své silné stránky, není žádná z nich univerzální. Rozhodnutí by mělo být založeno na specifických potřebách a okolnostech projektu.

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?