8 programovacích jazyků, které bys měl*a znát | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
8 programovacích jazyků, které bys měl*a znát

8 programovacích jazyků, které bys měl*a znát

Vývojové nástroje, které se používají nejčastěji.

Podle průzkumu StackOverflow se vývojáři nejvíce chtějí učit Python a JavaScript (30 %, resp. 18,5 % respondentů). Mezi nejpopulárnějšími jsou také Java, C++ a Kotlin. Pokud se začínáš učit programovat, poradíme ti, jaké jazyky jsou nejoblíbenější.

Seznam vychází z indexu TIOBE, zprávy analytické společnosti RedMonk a výzkumu Dou.ua. Jazyky jsme seřadili podle abecedy.

1. C#

Tento jazyk vyvinula společnost Microsoft pro své aplikace, takže není kompatibilní s Linuxem – pro programování je nutné nainstalovat vývojové prostředí MonoDevelop.

Jako inspirace pro vytvoření C# posloužil jazyk C. C# je stejně jako C kompilovatelný a používá OOP, oba nástroje mají uspořádání ve stylu jazyka C: středníky na konci řádku, složené závorky oddělují bloky. Stejně je tomu i v jazycích Java a JavaScript.

Má se za to, že jazyk C# se programátoři snadno učí díky jednoduché syntaxi a statistické typizaci, což umožňuje rychleji najít chyby v kódu.

V tomto jazyce jsou napsány všechny programy Microsoft Office a také produkty společnosti Adobe (Photoshop, Lightroom), služba Pinterest a messenger Slack. C# je herní jazyk. Běží na něm jeden ze dvou základních herních enginů Unity.

2. С++

I C++ zdědil strukturu jazyka C a bývá často označován za nejrychlejší programovací jazyk. Má možnost pokročilé kompilace pomocí JIT – technologie, která překládá bajtový kód do strojového kódu v reálném čase., proto jsou slouží k tvorbě operačních systémů, utilit a ovladačů.

Jazyk C++ se používá k vytváření 3D modelů v grafickém designu a při tvorbě her. Je součástí enginu Unreal Engine. Na rozdíl od jazyka C# má tento jazyk strmou křivku učení – zpočátku je obtížné naučit se i základní pojmy jazyka. Dobře se škáluje, takže je vhodný pro rozsáhlé projekty, ale spotřebovává hodně paměti.

Jazyk C++ má také zjednodušený dialekt Arduino, který umožňuje vytvářet programy pro minipočítače. Můžeš napsat program v Arduinu, vložit do zařízení řídicí jednotku a kód spustit.

Jednodeskové počítače se programují pro vytváření robotů, gadgetů, automatických krmítek pro zvířata a IoT-systémů.

3. Java

Java je objektově orientovaný programovací jazyk založený na třídách. Znamená to, že programu jsou zadány vlastnosti a funkce objektu a ten je pak používá jako šablonu pro vytváření dalších objektů. Více informací o něm najdeš tady.

Jazyk Java má tisíce knihoven, což ztěžuje učení, ale pomáhá automatizovat vývoj. Mezi výhody jazyka patří schopnost mnohostranného zpracování požadavků a jeho univerzálnost. Java byla vytvořena na principu „napsat jednou a použít všude“. To znamená, že kód nemusí být upraven pro různá zařízení nebo operační systémy. Java

používá bajtový kód. K jeho spuštění je třeba připojit virtuální stroj, který zdrojový kód překóduje. Zkompilovaný kód pak bude fungovat ve všech operačních systémech.

Tento jazyk vznikl za účelem programování domácích spotřebičů, ale Java se nyní používá i v jiných oblastech. Nejčastěji se používá pro hry pro Android, dotazy na serverech a bankovní transakce, desktopové a webové aplikace.

4. JavaScript

Multiplatformní jazyk pro vývoj webových stránek. JS se používá k vytváření grafiky, interaktivních map a dynamických webových prvků. Jazyk není třeba kompilovat – kód je interpretován prohlížečem nebo jiným softwarem pomocí enginů. Kromě webového vývoje lze JS a jeho framework používat pro tvorbu mobilních a desktopových aplikací.

Objektově orientované programování (OOP) v JavaScriptu funguje na principu dědičnosti prototypů. Místo klasických tříd se program staví na základech univerzálního objektu, tzv. prototypu. Jeho klonováním se vytvářejí nové objekty a přidávají se funkce. To znamená, že v JS lze volat funkce, které jsou nejen v tomto objektu, ale i v souvisejících objektech. Například uživatelé webstránek admin a guest mají různé úrovně přístupu. Pokud chceme vytvořit další profil uživatele, ale s větším přístupem, pak můžeme vytvořit další uživatelský profil pomocí vlastností prototypů – objektů guest a admin.

5. Kotlin

Multiplatformní open-source jazyk, který běží na Java Virtual Machine (JVM), se objevil v roce 2016 a stal se populárním, když ho společnost Google označila za prioritní pro vývoj Androidu. Lze jej však použít i k vytváření aplikací pro iOS.

Klíčovými výhodami jsou vysoký výkon a rychlá kompilace. Ve srovnání s Javou budeš v Kotlinu potřebovat pro stejné operace méně kódu. Kotlin lze také používat v projektech společně s Javou. Píšou se v něm programy pro Pinterest (aplikace pro Android) a Netflix (při finalizaci UI přehrávače).

6. Python

Je jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků na světě (spolu s jazyky JavaScript a Java). Python je nejlepší programovací jazyk pro začátečníky (díky své jednoduché syntaxi). Nevýhody jazyka jsou pomalý výkon a spotřeba velkého množství paměti RAM. Python má čtyři programovací styly, které se dají kombinovat.

 • Funkční 

  Přístup, který používá „čisté funkce“ (deterministické) a vrací stejné hodnoty výsledků. Každý příkaz ve funkcionálním typu je matematická rovnice.
 • Objektově orientovaný

  Přístup, který se na program dívá jako na kolekci objektů, které na sebe vzájemně působí. Objektům jsou předepsány vlastnosti (funkce). Objekty popisují reálné objekty, které se mají v programu zobrazit. Rozdělení na objekty se specifickými charakteristikami pomáhá vytvářet složité systémy.
 • Imperativ

  Program se píše pomocí sekvenčních instrukcí (příkazů).
 • Procedurální

  Jeden z typů imperativního programování. Provádění programu je reprezentováno jako transformace vstupních dat na výsledná data pomocí operátorů. Neexistují zde žádné funkce a program je realizován pomocí algoritmů.

Hlavní oblastí použití je vývoj aplikací a back-end webových stránek (strana serveru, zpracování dat, směrování). Python lze použít k tvorbě botů pro sociální sítě nebo k parsování webových stránek. Využívají ho například vyhledávače YouTube a Google. Python je také oblíbeným jazykem pro ML projekty; má desítky knihoven pro analýzu dat.

7. Ruby

Ruby je programovací jazyk pro všeobecné použití, což znamená, že nebyl vytvořen pro konkrétní aplikaci. Například NASA používá Ruby pro 3D modelování, správu informací a plánování misí a GitHub používá Ruby on Rails – framework pro vytváření webových aplikací.

Programátoři si váží rychlého procesu vývoje v Ruby on Rails. Zvláštností architektury v Ruby je možnost často používat hotové fragmenty kódu. Ruby on Rails používá architektonický vzor MVC (model-view-controller). Tento přístup rozděluje kód do samostatných bloků. Část model je zodpovědná za strukturu aplikace a seznam úloh, část view za vzhled aplikace a uživatelské rozhraní a část controller za komunikaci mezi modelem a pohledem a reakci na akce uživatele.

8. Swift

Jazyk s otevřeným zdrojovým kódem vytvořila společnost Apple pro programování v systému iOS. Používá se k vývoji ovladačů, desktopových a mobilních aplikací.

Swift má stručnou syntaxi a propracovanou architekturu. Nemá nedefinované proměnné ani chyby v dimenzích polí. Swift je teď 2,5 krát rychlejší než jazyk Objective-C, který se používá k vývoji aplikací pro iOS.

Další funkcí nástroje je prostředí Playground, kde si můžeš prohlédnout výsledek provádění kódu před jeho spuštěním v ostrém režimu a opravit chyby. Swift funguje v systému iOS dobře, zatímco kompilátory pro Android často obsahují chyby.

Autor: Alexander Tartachny

Více článků