Cross-chain technologie | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Cross-chain technologie

Cross-chain technologie

Jaká je budoucnost interoperability blockchainů?

Technologie blockchain se díky svému růstu a rozvoji dostává čím dál více do popředí. Co bylo dříve vnímáno jako decentralizovaný ekosystém účetních knih, se dnes výrazně mění, protože stále více podniků se ubírá směrem k blockchainu.

Nově vznikající projekty tak narážejí na izolaci blockchainových sítí, kdy mezi sebou jednotlivé blockchainy nejsou schopny komunikovat. Právě z toho důvodu vznikají technologie, jako je cross-chain, které do decentralizovaných systémů přinášejí řešení s interoperabilitou.

Proč je interoperabilita důležitá?

Klíčové je pochopit, proč mezi sebou blockchainy mají komunikovat. Tato technologie přináší průlomové objevy jak v distribuci účetních knih, tak zavádění nových konsensuálních protokolů nebo bezpečnostních opatření. S tím se pojí různé problémy se škálováním.

Izolace jednotlivých blockchainů ztěžuje využívání výhod ostatních blockchainů. Interoperabilita v tomto případě umožňuje dvěma nebo více blockchainům vyměnit si své protokoly, decentralizaci, funkce i zabezpečení.

Pokud chce uživatel A poslat kryptoměnu uživateli B, musí oba používat stejný blockchain. V tradičních finančních systémech mohou uživatelé posílat peněžní aktiva bez ohledu na to, zda používají stejnou banku nebo ne.

Neefektivita přenosu dat mezi dvěma nebo více blockchainy však není problémem v řetězcích, které integrují technologii cross-chain.

Co je to technologie cross-chain?

Pro zvýšení interoperability mezi blockchainy je jedním z nejúčinnějších řešení technologie cross-chain. Ta usnadňuje přenos hodnoty a dat mezi dvěma nebo více blockchainovými sítěmi.

Protokol cross-chain usnadňuje interoperabilitu mezi různými blockchainovými sítěmi (Bitcoin, Ethereum, Solana) a umožňuje výměnu dat mezi několika sítěmi. Uživatelé tak mohou komunikovat bez účasti zprostředkovatelů. V důsledku toho mohou blockchainy, které sdílejí podobné sítě, mezi sebou přenášet hodnotu i data.

Hlavní rysy technologie cross-chain:

  • Funguje na principu atomicity.
  • Umožňuje řádnou konzistenci mezi vzájemně propojenými blockchainy.
  • Umožňuje distribuci sítí napříč různými platformami.

Proč je technologie cross-chain tak důležitá?

Jak už jsi asi pochopil*a, význam technologie cross-chain spočívá v tom, že umožňuje uživatelům sdílet data a obchodovat s tokeny, aniž by museli nutně využívat jakéhokoli prostředníka. Tato infrastruktura usnadňuje interoperabilitu blockchainů, umožňuje dvěma nebo více blockchainům zvýšit jejich efektivitu, kompromisní decentralizaci a bezpečnost.

Jak to funguje?

Existuje několik přístupů, jak technologie cross-chain funguje. Každá síť má svůj vlastní přístup k interoperabilitě blockchainů, který usnadňuje výměnu dat mezi řetězci. Mezi ně patří:

Atomické swapy

Atomické swapy umožňují vzájemnou výměnu dat mezi různými aktivy bez nutnosti zprostředkovatele. Slovo atomický odkazuje na nedělitelnost výměny, to znamená, že k výměně buď dojde, nebo ne. Díky tomu jsou obě strany swapu chráněny před rizikem, že jedna strana nesplní svou část dohody. Inteligentní smlouvy prosazují atomicitu výměny tím, že blokují finanční prostředky, dokud není swap dokončen.

Relays

Cross-chain relays usnadňují interoperabilitu tak, že fungují jako zprostředkující most mezi dvěma blockchainy. Primárním cílem relay je ověřit události, které se odehrávají v jiném blockchainu, prostřednictvím smart kontraktu. Při této metodě se mezi dvěma blockchainy, které chtějí komunikovat napříč řetězci, nasazuje relay blockchain. 

V každém blockchainu je potom řada relay uzlů, které monitorují a ověřují transakční data relay řetězce. Konsenzuální uzly relayového řetězce tedy ověřují platnost transakcí mezi řetězci a podle toho provádějí výměnu. Relay řetězce je obtížné implementovat kvůli jejich složitosti, a proto mají vysokou míru výdajů.

Notary model

Tento model interoperability spoléhá na důvěryhodné třetí strany mezi řetězci, jako je notář, který ověřuje platnost transakcí. Existují dva typy:

  • Notáři s jedním podpisem, známí také jako centralizovaní notáři, jsou jednodušší, protože používají pouze jeden uzel. Shromažďují data transakcí ze zdrojového řetězce, ověřují je a poté je provádějí v cílovém řetězci. Jejich centralizovaná povaha je ale činí náchylnějšími k selhání.
  • Notáři s více podpisy vyžadují, aby údaje o transakcích ověřovala většina notářů. Tím se zabrání byzantským chybám, které mohou vzniknout při konsenzuálním zpracování transakcí napříč řetězci.

Jaké jsou výhody technologie cross-chain?

I když cross-chain významně pomáhá při zavádění interoperability blockchainů, existuje několik jeho základních výhod. Mezi ně patří:

Propojení dvou nezávislých blockchainových sítí

Jednou z nejzásadnějších výhod technologie cross-chain je, že umožňuje efektivní komunikaci a silné propojení dvou různých blockchainových sítí. Vzhledem k tomu, že se obvykle používá k iniciování převodu aktiv a výměny tokenů, neexistuje žádný prostor pro nekompatibilitu blockchainů. Kromě toho také umožňuje přenášet informace, jako jsou aktiva, potvrzení o transakcích a virtuální smlouvy.

Lepší škálovatelnost

Cross-chain výrazně zlepšuje škálovatelnost oproti současným mechanismům blockchainu, a to vzhledem k jejich omezené interoperabilitě. Protože tato technologie pomáhá uživatelům komunikovat s různými blockchainovými sítěmi, je nyní možné využít rychlost týkající se více blockchainů, což v konečném důsledku zvyšuje škálovatelnost.

Zlepšený tok dat a přenos tokenů

Ve stávajícím mechanismu blockchainu musí uživatel odesílat pokyny ze zdrojového řetězce. Jakmile validátor tyto pokyny obdrží, předávají je relé cílovému řetězci. S technologií cross-chain je však transakce ověřena ihned po svém dokončení a do cílové sítě dorazí až po dokončení ověření. Tímto způsobem se celý proces zefektivňuje a výměna a přenos dat jsou bezproblémové.

Odstraňování monopolů pomocí technologie cross-chain

Technologie cross-chain podporuje stabilitu trhu tím, že brání velkým hráčům v oblasti blockchainu v monopolizaci trhu s kryptoměnami. Bitcoiny a Ethereum ovládají více než 70 % trhu, takže novým hráčům zbývá jen malý prostor pro konkurenci.

Tím, že technologie cross-chain nabízí transakce napříč více sítěmi, zajišťuje vyváženější a spravedlivější ekosystém. To umožňuje novým a menším kryptoherním hráčům rovnější účast na trhu.

Budoucnost cross-chain technologie

Zatímco blockchain je tu s námi od roku 2008, trh se v posledních letech výrazně vyvinul, zejména během roku 2020, kdy lidé kvůli pandemii byli v lockdownech. Toto odvětví se rozrostlo z pouhého vytváření nových kryptoaktiv pro transakční účely na současné budování decentralizovaných finančních služeb, NFT tržišť a kryptoher. Ještě zajímavější je, že rychlost, s jakou inovátoři přicházejí s novými projekty, je na vzestupu a přitahuje peníze VC (virtuální měny) z celého světa.

Jako nově vznikající mechanismus má cross-chain technologie před sebou dlouhou cestu k usnadnění interoperability blockchainu a to nebude snadné kvůli stávajícím výzvám a omezením špičkových blockchainových sítí. Potřeba interoperability prostřednictvím technologie napříč řetězci by se neměla omezovat pouze na bezpečný přenos tokenů, ale také na bezpečný a zabezpečený přenos důvěrných údajů.

Technologie cross-chain hraje obrovskou roli při urychlování interoperability blockchainu, i když je stále ve fázi vývoje. Nakonec se ukáže jako životaschopný mechanismus, který v budoucnu podpoří lepší řešení interoperability.

Pokud bys chtěl*a být u zrodu nových blockchain technologií, tak se rozhodně ponoř do tématu. Pomoci ti může i náš kurz Smart contract developer, který je skvělým vstupem do světa decentralizovaných aplikací.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Nastartuj kariéru v informačních technologiích krok za krokem
Jaký hardware se využívá v dnešní robotice?